Kredyt Inkaso S.A.

od 51 do 250 prac. Finanse / Bankowość

Prowadzimy działalność w branży zarządzania wierzytelnościami. Branża ta świadczy usługi finansowe z następujących grup:

  1. prewencyjne zarządzanie wierzytelnościami i monitoring płatności,
  2. windykacja należności przeterminowanych na zlecenie (w tym także na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych),
  3. obrót wierzytelnościami przeterminowanymi i windykacja na własny rachunek nabywcy.

Aktualne oferty pracy

Firma Kredyt Inkaso S.A. nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.

Kredyt Inkaso S.A.

Domaniewska 39

02-672 Warszawa