Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Zastępca Dyrektora Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej
Uniwersytet Morski w Gdyni
Gdynia
dyrektor
pełny etat
umowa o pracę
2 dni temu

 

Uniwersytet Morski w Gdyni poszukuje

Kandydata/Kandydatkę na stanowisko:

Zastępca Dyrektora Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej
Miejsce pracy: Gdynia
Wymagania:
  • Wykształcenie: stopień doktora lub doktora habilitowanego.
  • Bogate doświadczenie i dogłębne rozumienie procesów edukacyjnych i rozwojowych w środowisku praktyki gospodarczej.
  • Praktyczna wiedza w obszarze projektowania i zapewnienia jakości programów edukacji menadżerskiej.
  • Co najmniej 10-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami szkoleniowymi i rozwojowymi, w tym w szczególności w zakresie opracowania i nadzorowania programów szkoleniowych.
  • Co najmniej 10-letnie doświadczenie w pracy z klientami korporacyjnymi w procesach sprzedaży, opracowywania i realizacji projektów rozwojowych.
  • Co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych, w tym co najmniej 4-letnie doświadczenie w zarządzaniu instytucją edukacyjną.
  • Udokumentowane doświadczenie wielozadaniowym zespołem pracowniczym oraz wielodyscyplinarnymi zespołami projektowymi w obszarze edukacyjnym.
  • Doświadczenie we współpracy międzynarodowej w obszarze edukacji biznesowej typu Executive, a zwłaszcza w prowadzeniu międzynarodowych projektów rozwojowych dla biznesu.
  • Doświadczenie w obszarze tworzenia i zarządzania programami Executive MBA będzie dodatkowym atutem.

Pion Prorektora ds. Kształcenia/CMEW

Wymiar czasu pracy: 1 etat (podstawowe miejsce pracy)

Przewidywana data zatrudnienia: Grudzień 2021

Poznaj

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) jest kontynuatorem tradycji i następcą prawnym Szkoły Mor­skiej utworzonej 17 czerwca 1920 roku w Tczewie, a także: polskich szkół morskich w Londynie i Southampton, kształcących kadry morskie w czasie II wojny światowej, a następnie Państwowej Szkoły Morskiej, Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego i Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie inżynierskim i magisterskim. Uczelnia umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej oraz różnego rodzaju kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne.

Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą Uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich, jak i lądowych.

Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną na 9 kierunkach studiów, w 42 specjalnościach. Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania, a Wydział Elektryczny, Wydział Nawigacyjny i Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa dodatkowo prawa habilitowania.

Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa wiedzę ok. 5 tysięcy studiujących. Nauczaniem studentów zajmuje się wszechstronnie wykształcona kadra naukowców – nauczycieli akademickich, gwarantująca najwyższy poziom dydaktyczny.

Uczelnia spełnia światowe wymogi w zakresie kształcenia oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW, a System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normą ISO 9001:2008 i obejmuje całą działalność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. O wysokiej randze naszej Uczelni świadczy również jej członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uczelni Morskich (IAMU).