Grupa Kapitałowa UHY ECA świadczy usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, szkoleń oraz doradztwa giełdowego. Przeprowadziła badania audytorskie szeregu podmiotów, jednostek zainteresowania publicznego, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych czy towarzystw funduszy inwestycyjnych. Eksperci doradztwa podatkowego z Grupy UHY ECA z sukcesem reprezentują interesy klientów, w tym również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Grupa zapewniła obsługę wielu transakcji kapitałowych i debiutów giełdowych. Współpracowała z największymi polskimi i międzynarodowymi firmami, funduszami i inwestorami. Wysokie kompetencje Grupy UHY ECA potwierdzają pozycje w pierwszej dziesiątce najbardziej prestiżowych rankingów firm audytorskich i doradztwa podatkowego.

Aktualne oferty pracy

Zobacz archiwalne oferty pracy

1

aktualnych ofert pracy

UHY ECA S.A.

Moniuszki 50

31-523 Kraków