PRU MEGA-REM Sp. z o.o.

od 51 do 250 prac. Działalność usługowa

Nasze przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w październiku 1992 r. w wyniku restrukturyzacji Elektrociepłowni "KRAKÓW" S.A. i ma formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nasza siedziba znajduje się w Krakowie, gdzie zlokalizowane są biura, hala warsztatowa i zaplecze magazynowo - socjalne.
Wykonujemy głównie prace dla przemysłu energetycznego i ciepłownictwa:
Remonty i modernizacje kotłów parowych i wodnych, turbin parowych, armatury, rurociągów, młynów węglowych, wentylatorów, generatorów, wymienników, podgrzewaczy, pomp, suwnic, dźwignic, rozdzielnic, kabli, instalacji oświetleniowych, silników elektrycznych, urządzeń teletechnicznych, wózków akumulatorowych i AKPiA. Wykonujemy sieci ciepłownicze preizolowane, przepompownie, wymienniki, kotłownie gazowe, inst. uzdatniania wody, inst. solarne do odbioru energii cieplnej z promieniowania słonecznego. Oferujemy kompleksowe wykonawstwo obiektów przemysłowych "pod klucz" Prowadzimy serwis urządzeń klimatyzacji i wentylacji, wymienników, przepompowni, urz. dźwignicowych.
Od lipca 1999 r. posiadamy wdrożony, certyfikowany i utrzymywany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001, obejmujący całą działalność naszego przedsiębiorstwa. W roku 2013 wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normami: PN‑EN ISO 9001, PN‑N‑18001 oraz, w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodny z normą BS OHSAS 18001.
Nasza firma od maja 1998 r. posiada certyfikowane Laboratorium Spawalnicze II stopnia z uprawnieniami L‑II/147/12 nadanymi przez Urząd Dozoru Technicznego wykonujące badania nieniszczące złączy spawanych.
Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem na Polskę holenderskiego producenta kompaktowych zasilaczy do odbiorników ruchomych - firmy AKAPP‑STEMMANN

Aktualne oferty pracy

Firma PRU MEGA-REM Sp. z o.o. nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.
Zobacz archiwalne oferty pracy
Dodaj opinię o "PRU MEGA-REM Sp. z o.o."

Dozwolony HTML

<b>, <strong>, <u>, <i>, <em>, <s>, <big>, <small>, <sup>, <sub>, <pre>, <ul>, <ol>, <li>, <blockquote>, <code> escapes HTML, URLe automatycznie zamieniają się w linki, a [img]URL tutaj[/img] wyświetli zewnętrzny obrazek.

PRU MEGA-REM Sp. z o.o.

Ul. Ciepłownicza 1

31-587 Kraków