CELIKO

od 51 do 250 prac. Przemysł spożywczy

Nadrzędnym celem naszej firmy jest coraz sprawniejsze funkcjonowanie w ciągle zmieniających się warunkach na rynku oraz eliminowanie słabych ogniw w łańcuchach powiązań między współpracującymi stronami.

Zadowolenie Klientów jest nadrzędnym celem polityki naszej firmy.

Pragnąc sprostać wyzwaniom, jakie stawiają przed nami nasi Klienci oraz chcąc uzyskać czołowe miejsce w rankingu sprzedaży, wdrożyliśmy system zarządzania bezpieczeństwem zgodny z wymaganiami norm: FSSC 22000 oraz ISO 22000:2005.

Rozumiemy, że zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ma zasadniczy wpływ na zdrowie naszych Klientów. Dlatego też, dzięki analizie zagrożeń, ich identyfikacji i monitorowaniu Krytycznych Punktów Kontroli oraz spełnieniu wymogów przepisów prawnych, eliminujemy potencjalne i rzeczywiste zagrożenia zdrowotne sprzedawanych wyrobów.

Politykę Jakości realizujemy poprzez:

  • profesjonalną obsługę klienta,
  • rozszerzanie rynków zbytu,
  • współpracę z dostawcami gwarantującymi wysoką i powtarzalną jakość oraz bezpieczeństwo zdrowotne swoich wyrobów,
  • poprawę wskaźników ekonomicznych,
  • doskonalenie zasobów infrastruktury oraz ochronę środowiska naturalnego,
  • zwiększenie świadomości pro-jakościowej pracowników oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji,
  • stałą troskę o jakość i bezpieczeństwo wyrobów.

Cele strategiczne realizowane są poprzez ściśle sparametryzowane cele operacyjne zapisane w Raportach z Przeglądu systemu wykonywanego przez najwyższe kierownictwo naszych firm.. Realizacja Polityki Jakości oraz funkcjonowanie systemu są systematycznie nadzorowane poprzez audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania.

Aktualne oferty pracy

Firma CELIKO nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.

CELIKO

św. Antoniego 71

61-359 Poznań