zdjecie pracownika

Marcin Czuba

Kierownik Kontraktu w branży mostowej

Jestem absolwentem budownictwa Politechniki Warszawskiej. Zanim rozpocząłem pracę w dyrekcji mostowej STRABAG przez prawie 6 lat pracowałem w biurach projektowych, na początku jeszcze jako student. W końcu postawiłem na jedną, ale mocną kartę i związałem się z firmą STRABAG, w której pracuję już 11 lat. Pierwsze lata w wykonawstwie były bardzo intensywne. Zaczynałem jako inżynier budowy, a w praktyce kierowałem brygadami ludzi. Wtedy uczyłem się także zarządzać budową. Kolejne projekty były ciekawsze i bardziej skomplikowane zarówno pod względem technicznym jak i logistycznym. Każda kolejna budowa niosła nowe wyzwania, a w rezultacie ogromne poczucie satysfakcji. Zawsze byłem zdania, że prawdziwy Kierownik musi umieć rozmawiać z pracownikami, pochylić się nad ich problemami, a czasami także „ubrudzić sobie buty”.

zdjecie pracownika

Anna Kowal

Specjalista ds. finansów

Podczas studiów starałam się efektywnie spędzać czas, biorąc udział w konferencjach naukowych dotyczących tematyki finansowej czy koordynując działalność koła naukowego. Moje starania zostały docenione podczas rozmowy rekrutacyjnej w STRABAG, gdzie rozpoczęłam pracę w listopadzie 2016 r., dołączając do działu finansowego. Największą zaletą mojej pracy jest miła atmosfera, możliwość współpracy i czerpania wiedzy od osób z wieloletnim stażem i ogromną wiedzą, którzy motywują mnie do działania i zawsze służą pomocą. Dzięki szerokiemu wachlarzowi szkoleń Akademii Koncernu oraz dzięki szkoleniom organizowanym w Oddziale Rzeszów mam możliwość ciągle poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności, które pozwalają mi lepiej i szybciej wypełniać obowiązki służbowe. Ponadto uczestnictwo w szkoleniach ułatwia integrację oraz wymianę doświadczeń między pracownikami całego Koncernu. Udział w całym procesie realizacji Kontraktów, czerpanie wiedzy od personelu technicznego oraz możliwość zobaczenia efektu końcowego wspólnych działań jest dla mnie bodźcem do dalszego działania. Zmiany w technologii wykonania oraz w przepisach prawa nie pozwalają mi stać w miejscu i skłaniają do ciągłego doskonalenia się.

zdjecie pracownika

Anna Bartuzi

Inżynier budowy

W ramach stażu przez 3 miesiące pracowałam w Niemczech, gdzie mogłam poznać system pracy w niemieckim oddziale STRABAG i zaobserwować dobre praktyki, które wdrażam w swojej pracy. Wgląd w różne obszary firmy podczas stażu pozwolił mi na podjęcie pracy w dziale, w którym w pełni mogę wykorzystać swoje umiejętności.

zdjecie pracownika

Agnieszka Wyszyńska

Dyrektor Techniczny Grupy

Z wykształcenia jestem technologiem wody i ścieków. Ze STRABAG jestem związana już 21 lat. Rozpoczynałam pracę na stanowisku asystentki inżyniera ds. instalacji sanitarnych, a potem było już samodzielne stanowisko przy realizacji wielokondygnacyjnego biurowca w Warszawie. Kolejnym etapem był dział przygotowania ofert, a następnie realizacja projektów dla kluczowych klientów. Udział w cyklu szkoleń "Akademia Kierownika Projektu" pozwolił mi poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania i komunikacji. Wciąż wyznaczam sobie granice i staram się je przekraczać. Budownictwo to praca, którą mentalnie wykonuje się 24 godziny na dobę i ja to akceptuję.

zdjecie pracownika

Wojciech Strauchmann

Kierownik Budowy

Pracę w STRABAG rozpocząłem niedługo po ukończeniu studiów na kierunku Civil Engineering na Politechnice Poznańskiej. Wziąłem udział w programie stażowym dla nowych pracowników. Jako podsumowanie tego programu spędziłem trzy miesiące na budowie w Pradze. Miałem tam możliwość pracy w międzynarodowym środowisku, co jest bardzo cennym doświadczeniem na początku kariery zawodowej. Podczas pracy w STRABAG brałem udział przy budowaniu fabryk, biurowców, jak i luksusowych apartamentów, co pozwoliło mi uzyskać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Parzniewska 10
05-800 Pruszków

Od ponad

30 lat

zmieniamy oblicze polskiej infrastruktury i polskich miast