INSTAL KRAKÓW S.A.

od 11 do 50 prac. Budownictwo
Instal Kraków S.A. jest przedsiębiorstwem działającym w branży budowlanej, które specjalizuje się w wykonywaniu oraz montażu instalacji w obiektach przemysłowych, komunalnych i ochrony środowiska. Ponadto Spółka prowadzi działalność w następujących obszarach: § produkcja podstawowa (w tym eksport usług budowlano - montażowych), § działalność deweloperska, § produkcja przemysłowa, § działalność handlowa, § dzierżawa posiadanego majątku.

Aktualne oferty pracy

Firma INSTAL KRAKÓW S.A. nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.

INSTAL KRAKÓW S.A.

ul. Konstantego Brandla 1

30-732 Kraków