DNV GL POLAND

od 51 do 250 prac. Organizacje pozarządowe

Det Norske Veritas (DNV) jest niezależną fundacją której nadrzędnym celem jest ochrona życia i zdrowia, dóbr materialnych oraz środowiska. Nasze początki siegają 1864 roku kiedy fundacja została zalożona w Norwegii w celu kontorolowania stanu technicznego Norweskich statków handlowych.

Aktualne oferty pracy

Firma DNV GL POLAND nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.

DNV GL POLAND

ul. Łużycka 6e

81-537 Gdynia