Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Asystent w Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Gdańsk
asystent
pełny etat
umowa o pracę
37 dni temu

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

Asystent w Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Miejsce pracy: Gdańsk
K/3621/AB

grupa pracowników badawczo - dydaktycznych

niepełny wymiar czasu pracy (0,8 etatu)

zatrudnienie na czas określony

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.
OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
 • tytułu magistra, bądź równoważnego,
 • tytułu zawodowego lekarza (ukończonych studiów medycznych na wydziale lekarskim),
 • posiadania specjalizacji bądź w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chorób wewnętrznych lub/i z nefrologii,
 • posiadania pełnego prawa do wykonywania zawodu lekarza,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, na poziomie min. B2,
 • co najmniej 2-letniego doświadczenia w pracy w klinice lub oddziale o profilu nefrologicznym  i transplantologicznym,
 • dobrej znajomości programu Statistica (umiejętności samodzielnego opracowywania i analizowania danych statystycznych),
 • aktywności badawczo-naukowej oraz publikacyjnej,
 • posiadania predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej (mile widziane: doświadczenie w pracy dydaktycznej),
 • dorobku naukowego w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej
 • w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2* (Publikacja naukowa zamieszczona w czasopiśmie znajdującym się – na dzień składania wniosku – w pierwszym/drugim kwartylu (Q1/Q2) wskaźnika oddziaływania (Impact Factor) wyliczanego na podstawie bazy Web of Science Core Collection. W sytuacji, kiedy w bazie Journal Citations Report, w której podawany jest ww. wskaźnik Impact Factor, czasopismo jest przypisane do więcej niż jednej kategorii i znajduje się w różnych kwartylach uwzględniany jest wyższy kwartyl) lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe.
OFERUJEMY:
 • umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego (0,8 etatu),
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Dlaczego warto?

Gdański Uniwersytet Medyczny to nie tylko najlepsza uczelnia medyczna w Polsce, która plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich uczelni państwowych (6 miejsce).

Gdański Uniwersytet Medyczny to złożona organizacja, o długiej tradycji, wielu osiągnięciach i ogromnych możliwościach.

Obok wypełniania zadań dydaktycznych i badawczych, pełni również rolę organu założycielskiego dla czterech podmiotów leczniczych. Publikacje naukowców GUMed są jednymi z najczęściej cytowanych w prestiżowych czasopismach (wysoki Impact Factor).

Gdański Uniwersytet Medyczny to ośrodek akademicki, który stawia na praktyczne nauczanie zawodu w oparciu o nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną – posiadamy m.in. nowoczesne pracownie multimedialne wykorzystujące druk 3D i zakłady symulacji.