Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Ostrołęka

107 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Asystent w zakładzie higieny weterynaryjnej
Miejsce pracy: Ostrołęka
Ogłoszenie o naborze Nr 52380

Warunki pracy

- praca laboratoryjna,
- możliwość pracy zmianowej,
- kontakt z materiałem zakaźnym,
- w miarę potrzeb wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych,
- kontakt ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi i biologicznymi,
- obsługa sprzętu laboratoryjnego,
- powadzenie licznych rozmów telefonicznych z klientem laboratorium,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- pracownie laboratoryjne zlokalizowane są na parterze i I pietrze,
- budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

Zakres zadań

 • Wykonywanie badań biologicznych i serologicznych technikami PCR, ELISA, w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF).
 • Opracowywanie, raportowanie, zatwierdzanie i autoryzacja wyników z przeprowadzonych badań.
 • Współuczestniczenie we wdrażaniu nowych metod badawczych oraz sprawdzanie i walidacja zgodnie z systemem zarządzania jakością.
 • Realizacja badań wynikających z kontroli jakości badań, analizowanie uzyskanych wyników.
 • Prowadzenie zapisów z nadzoru nad wyposażeniem wykorzystywanym w realizowanych badaniach.
 • Przyjmowanie i rejestrowanie próbki w programach dziedzinowych.
 • Wprowadzanie wyników badań do programów dziedzinowych.
 • Sporządzanie zestawień miesięcznych, kwartalnych i rocznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub wyższe chemiczne, biologiczne, biotechnologia, technologia żywności, zootechniczne, rolnicze, analityczne, farmaceutyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w laboratorium
 • znajomość technik laboratoryjnych
 • znajomość normy PN EN ISO 17025 i umiejętność jej wykorzystania w laboratorium
 • w przypadku lekarza weterynarii – prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole, staranność, dyspozycyjność
Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny 
Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
Praca Kontroler Weterynaryjny