Praca Brok

Najnowsze oferty pracy: 737

Praca w Broku

Brok jest niewielkim miastem w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego. Przynależy do powiatu ostrowskiego i stanowi siedzibę miejsko-wiejskiej gminy. Leży na historycznym Mazowszu, w sąsiedztwie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i Puszczy Białej, w Dolinie Dolnego Bugu. Przez miasto poza Bugiem przepływa jeszcze jego dopływ Brok – od którego pochodzi nazwa miasta.

Zabytki miasta Brok

W Broku nie brakuje miejsc rekreacji i wypoczynku, które wraz z rozwiniętą infrastrukturą turystyczną oraz bazą noclegowo-gastronomiczną w całej gminie składają się na potencjał turystyczny okolicy.

Warto poznać to miasteczko bliżej, nie tylko planując urlop na Mazowszu, ale też poszukując pracy w województwie mazowieckim. Co ma do zaoferowania rynek zatrudnienia w Broku? Oto krótka charakterystyka miasta.

Brok – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Brok, jak zostało wspomniane na wstępie, to niewielka miejscowość zamieszkiwana przez 1,90 tys. osób. Powierzchnia miasta zajmuje 28 kilometrów kwadratowych. Miejsko-wiejska gmina z siedzibą w Broku składa się z 9 sołectw i obejmuje teren 110 kilometrów kwadratowych.

Miejscowość ma długą historię. Prawa miejskie uzyskała już w 1501 r. i ponownie (Brok stracił lokację po powstaniu styczniowym) w 1922 roku. Ślady minionych wieków widać w zabytkach miasta – ruinach zamku biskupów płockich w Broku, ratuszu czy gotycko-renesansowym kościele (parafia św. Andrzeja Apostoła).

W miasteczku krzyżują się ważne w skali ponadregionalnej szlaki komunikacyjne: DK nr 50 (relacji Ostrów Mazowiecka – Mińsk Mazowiecki) i DW nr 694 (z Poręby do Ciechanowca). Z Broku niedaleko jest do siedziby powiatu – Ostrowi Mazowieckiej (13 km) oraz takich miejscowości jak Łochów, Kosów Lacki, Czyżew i Wyszków. Dojazd do stolicy Polski zajmuje około godziny (DW 694 i S8, do pokonania jest ok. 90 km).

Rynek pracy, oferty pracy – Brok

W mieście działa 211 podmiotów gospodarki narodowej (REGON, stan na 30 września 2020 r.): 206 samozatrudnionych i jednostek liczących do 9 pracowników, 5 podmiotów utrzymujących między 10 a 49 miejsc pracy.

W mieście przeważają przedsiębiorstwa prywatne (203 podmioty), wśród nich 184 to osoby fizyczne. Jednostek budżetowych jest w Broku 8.

Jeśli chodzi o przekrój branżowy, to wyróżniają się w nim firmy budowlane (50 podmiotów), handlowe i zajmujące się naprawą pojazdów (47 podmiotów) oraz zakłady przetwórstwa przemysłowego (23 podmioty). Sporo jest też podmiotów usługowych (także zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią), związanych z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną oraz opieką zdrowotną i pomocą społeczną.

Przedsiębiorców, bezrobotnych i poszukujących pracy mieszkańców Broku (gminy i miasta) obsługuje Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej (adres PUP: ul. 3 Maja 55, 07-300 Ostrów Mazowiecka).

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w powiecie ostrowskim stopa bezrobocia wynosi 9,5% – dla porównania wskaźnik wyliczony dla województwa mazowieckiego równa się 5,1%, a dla Polski – 6,1%.

Rynek pracy w województwie mazowieckim jest dość zróżnicowany, co widać zarówno w wartościach wskaźnika bezrobocia rejestrowanego, jak i zapotrzebowaniu na poszczególne grupy zawodów w powiatach.

Cennym narzędziem do analizy trendów na lokalnych rynkach pracy w powiatach i województwach jest Barometr zawodów – badanie prowadzone na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Eksperci rynku pracy prognozowali, że w 2020 r. w powiecie ostrowskim braki kadrowe będą doskwierać kilku branżom.

Deficytowe są m.in. zawody budowlane (betoniarze i zbrojarze, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, robotnicy budowlani) oraz związane z szeroko pojętą produkcją przemysłową (magazynierzy, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, robotnicy obróbki drewna i stolarze, spawacze).

Zatrudnienie w Broku bądź pozostałych miejscowościach w powiecie powinni też znaleźć elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki. Zapotrzebowanie cechuje również firmy transportowe i zajmujące się naprawą pojazdów (na liście znaleźli się blacharze i lakiernicy samochodowi, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, mechanicy pojazdów samochodowych) oraz sektor usług medycznych i opiekuńczych (brakuje chętnych do pracy i spełniających wymagania pracodawców lekarzy, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów i masażystów, farmaceutów oraz opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej). Pozostałe zawody deficytowe w powiecie to: fryzjer, weterynarz, pracownik administracyjny i biurowy, a także pracownik ds. rachunkowości i księgowości.

W opozycji do sporej liczby grup zawodów deficytowych znajduje się tylko jedna nadwyżkowa profesja. Zgodnie z Barometrem zawodów w powiecie ostrowskim trudności ze znalezieniem pracy mogą mieć osoby o wykształceniu technik ekonomista.

Szukaj pracy w mieście