Praca Przasnysz

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 445

Praca w Przasnyszu

Przasnysza na mapie Polski należy szukać w jej północno-wschodniej części. Miasto leży w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, którego władz jest siedzibą.

Przasnysz, województwo mazowieckie

Przasnysz i okolice to tereny atrakcyjne turystycznie, leżące w granicach Zielonych Płuc Polski – obszaru bez dużych zakładów przemysłowych. Ci, którzy zdecydują się na urlop w Przasnyszu, mogą liczyć na ciekawe atrakcje, (np. loty widokowe szybowcem czy skoki spadochronowe), rozwiniętą bazę noclegowo-gastronomiczną oraz wiele wydarzeń kulturalnych.

A co miasto ma do zaoferowania osobom poszukującym pracy? Czy północna część woj. mazowieckiego to obszar rozwinięty gospodarczo? Oto charakterystyka Przasnysza i przasnyskiego rynku pracy.

Przasnysz – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Przasnysz leży na północnym skraju województwa. To 17-tysięczne miasto zajmuje ponad 25 kilometrów kwadratowych powierzchni, podzielonych na 11 osiedli. Ma status gminy miejskiej, pełni także funkcję siedziby gminy wiejskiej Przasnysz.

Przasnysz to miejscowość z długą historią, jedna z najstarszych w województwie. Już w XIII istniały tu osada targowa oraz dwór myśliwski należący do książąt mazowieckich. Lokację miejską nadał Przasnyszowi książę Janusz Stary w 1427 r. Z XV w. pochodzi najstarszy zabytek miasta – gotycki kościół farny w Przasnyszu. Inne zabytkowe obiekty, których nie sposób pominąć, będąc w okolicy, to dawne klasztory bernardynów z XVI w., kapucynek z XVII w., ratusz barokowo-klasycystyczny z końca XVIII w., a także szereg budynków i park miejski z przełomu XIX i XX w.

Powiat przasnyski obejmuje siedem gmin: gminę miejską Przasnysz, gminę miejsko-wiejską Chorzele oraz gminy wiejskie Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała, Przasnysz. Teren powiatu obejmuje niemal 1218 kilometrów kwadratowych.

Dzięki połączeniom drogowym Przasnysz jest dobrze skomunikowany z wieloma miejscowościami – z Warszawą, Ostrołęką, Olsztynem, Ciechanowem czy Mławą. Przasnysz i stolicę Polski dzieli 110 km. Ważnymi elementami układu komunikacyjnego miasta są droga krajowa nr 57 oraz drogi wojewódzkie: nr 544 i nr 617.

Rynek pracy, oferty pracy – Przasnysz 

W Przasnyszu ulokowane są największe zakłady pracy w całym powiecie. Zgodnie z systemem REGON w mieście działa 1648 podmiotów gospodarki narodowej (źródło: GUS, stan na 30.09.2020 r.). Znajdziemy wśród nich różnej wielkości jednostki budżetowe oraz przedsiębiorstwa prywatne – te zdecydowanie przeważają w strukturze własności. 1560 podmiotów (1522 prywatne, 33 z sektora publicznego) zatrudnia od 0 do 9 osób. 70 jednostek (51 prywatnych, 19 budżetowych) to małe zakłady pracy – liczące od 10 do 49 zatrudnionych. 15 pracodawców (7 jednostek budżetowych, 8 firm prywatnych) generuje między 50 a 249 miejsc pracy. 3 największych pracodawców – w tym dwóch prywatnych – deklaruje stan kadrowy w przedziale 250-999 osób.

Jakie branże są najlepiej rozwinięte? Należą do nich handel i naprawa pojazdów, budownictwo, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz usługi. W mieście działa też ponad 100 zakładów przetwórstwa przemysłowego, firm z branży transport i gospodarka magazynowa oraz podmiotów świadczących opiekę zdrowotną i pomoc społeczną.

Do ważnych pracodawców w mieście zaliczają się znany w Polsce i na rynkach europejskich producent rowerów, nowoczesna proszkownia mleka, a także przedsiębiorstwo z branży energetyki i automatyki.

Bezrobotni i osoby, które poszukują pracy, chcą się przekwalifikować bądź po raz pierwszy decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej, mogą uzyskać pomoc ze strony instytucji rynku pracy.

We wrześniu 2020 r. w rejestrze urzędu widniały 2 tys. osób bezrobotnych. Jak ta liczba przekłada się na stopę bezrobocia w powiecie? Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego we wrześniu 2020 r. wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w powiecie przasnyskim wynosił 9,4%. To sporo, zwłaszcza w porównaniu ze średnią dla województwa mazowieckiego – 5,1% i dla Polski – 6,1%.

Warto jednak zauważyć zróżnicowanie rynku pracy w województwie mazowieckim i stopy bezrobocia – od 1,8% w Warszawie do 24,1% w powiecie szydłowieckim.

PUP Przasnysz:

Adres: ul. Berka Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
E-mail: wapz@praca.gov.pl
Telefon: 29 752 25 11, 29 752 53 06

Szukaj pracy w mieście