Praca Przasnysz Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 1062

Praca w Przasnyszu

Przasnysz – woj. mazowieckie

Przasnysz leży na północnym skraju województwa. To 17-tysięczne miasto zajmuje ponad 25 kilometrów kwadratowych powierzchni, podzielonych na 11 osiedli. Ma status gminy miejskiej, pełni także funkcję siedziby gminy wiejskiej Przasnysz.

Powiat przasnyski obejmuje siedem gmin: gminę miejską Przasnysz, gminę miejsko-wiejską Chorzele oraz gminy wiejskie Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała, Przasnysz. Teren powiatu obejmuje niemal 1218 kilometrów kwadratowych.

Dzięki połączeniom drogowym Przasnysz jest dobrze skomunikowany z wieloma miejscowościami – z Warszawą, Ostrołęką, Olsztynem, Ciechanowem czy Mławą. Przasnysz i stolicę Polski dzieli 110 km. Ważnymi elementami układu komunikacyjnego miasta są droga krajowa nr 57 oraz drogi wojewódzkie: nr 544 i nr 617.

Profil gospodarczy Przasnysza – firmy i branże

W Przasnyszu ulokowane są największe zakłady pracy w całym powiecie. Zgodnie z systemem REGON w mieście działa 1648 podmiotów gospodarki narodowej (źródło: GUS, stan na 30.09.2020 r.). Znajdziemy wśród nich różnej wielkości jednostki budżetowe oraz przedsiębiorstwa prywatne – te zdecydowanie przeważają w strukturze własności. 1560 podmiotów (1522 prywatne, 33 z sektora publicznego) zatrudnia od 0 do 9 osób. 70 jednostek (51 prywatnych, 19 budżetowych) to małe zakłady pracy – liczące od 10 do 49 zatrudnionych. 15 pracodawców (7 jednostek budżetowych, 8 firm prywatnych) generuje między 50 a 249 miejsc pracy. 3 największych pracodawców – w tym dwóch prywatnych – deklaruje stan kadrowy w przedziale 250-999 osób.

Jakie branże są najlepiej rozwinięte? Należą do nich handel i naprawa pojazdów, budownictwo, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz usługi. W mieście działa też ponad 100 zakładów przetwórstwa przemysłowego, firm z branży transport i gospodarka magazynowa oraz podmiotów świadczących opiekę zdrowotną i pomoc społeczną.

Do ważnych pracodawców w mieście zaliczają się znany w Polsce i na rynkach europejskich producent rowerów, nowoczesna proszkownia mleka, a także przedsiębiorstwo z branży energetyki i automatyki.

Przasnysz – urząd pracy, statystyki bezrobocia 

Bezrobotni i osoby, które poszukują pracy, chcą się przekwalifikować bądź po raz pierwszy decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej, mogą uzyskać pomoc ze strony instytucji rynku pracy. Mieszkańcom powiatu przasnyskiego udziela jej powiatowy urząd pracy:

  • PUP Przasnysz
    ul. Berka Joselewicza 6
    06-300 Przasnysz

We wrześniu 2020 r. w rejestrze urzędu widniały 2 tys. osób bezrobotnych. Jak ta liczba przekłada się na stopę bezrobocia w powiecie? Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego we wrześniu 2020 r. wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w powiecie przasnyskim wynosił 9,4%. To sporo, zwłaszcza w porównaniu ze średnią dla województwa mazowieckiego – 5,1% i dla Polski – 6,1%.

Warto jednak zauważyć zróżnicowanie rynku pracy w województwie mazowieckim i stopy bezrobocia – od 1,8% w Warszawie do 24,1% w powiecie szydłowieckim.