Praca Nowogród Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 39

Praca w Nowogrodzie

Nowogród (podlaskie) – podstawowe wiadomości o mieście

Leżący na Podlasiu Nowogród liczy ponad 2 tys. mieszkańców i zajmuje 20,5 kilometra kwadratowego. Miejsko-wiejska gmina, której jest siedzibą, rozciąga się na prawie 101 kilometrach kwadratowych. W jej skład wchodzi łącznie 16 miejscowości.

Przez miasto nie prowadzą drogi krajowe. Na układ komunikacyjny Nowogrodu składa się sieć dróg gminnych i powiatowych oraz dwie drogi wojewódzkie: nr 645 (z Łomży do Myszyńca) i nr 648 (relacji Miastkowo – Stawiski). Nowogród od stolicy powiatu – Łomży – dzieli 15 km, od stolicy Podlasia – Białegostoku – prawie 100 km, a od Warszawy – 150 km. 

Podstrefa Nowogród jest częścią Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorstwa, które uzyskają zezwolenie na prowadzenia działalności w ramach SSE mają do dyspozycji tereny inwestycyjne, ale też ulgi i zwolnienia podatkowe.

Charakterystyka pracodawców w Nowogrodzie, REGON

Na terenie Nowogrodu siedzibę ma 218 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na 31 sierpnia 2020 r.). Przedsiębiorczość w mieście rozwija się w skali mikro, nie ma zakładów pracy spoza sektora MŚP. 212 podmiotów to samozatrudnieni, 5 zatrudnia między 10 a 49 osób, największy zakład pracy – od 50 do 249 pracowników.

Na lokalny rynek pracy w dużym stopniu wpływa sektor publiczny, który tworzy w mieście 10 jednostek, w tym największa w Nowogrodzie (250-999 pracujących), dwie liczące między 10 a 49 pracowników i 7 do 9 pracujących.

W strukturze branżowej nad firmami handlowymi (42 podmioty) dominują te zajmujące się budownictwem (69 podmiotów). W Nowogrodzie działają też podmioty świadczące różnorodne usługi, trudniące się drobnym przetwórstwem przemysłowym i inne. 5% wszystkich podmiotów zajmuje się działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

W mieście rynek pracy nie jest rozbudowany i mimo dostępnych terenów Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie ma tu dużych inwestycji, które generowałyby liczone w tysiącach nowe miejsca pracy. Dlatego część nowogrodzian decyduje się na pracę w sąsiednich miejscowościach. Poza Łomżą pobliskie miasta to m.in. Kolno (27 km), Stawiski (30 km), Ostrołęka (29 km), Jedwabne (35 km) czy Zambrów (41 km).  

W samej stolicy powiatu łomżyńskiego  – Łomży, działa ponad 6,5 tys. podmiotów gospodarczych, w tym jeden zatrudniający 1000 lub więcej osób, 2 z kadrą rzędu 250-999 osób i 63 liczące między 50 a 249 pracujących.

Kierunki rozwoju Nowogrodu – turystyka i rolnictwo

W gospodarce całej gminy, jak zostało wspomniane na wstępie, kluczową rolę odgrywa rolnictwo. Prawie 70% powierzchni gminy zajmują użytki rolne, ponad 20% – lasy. Szansą na rozwój regionu może być promocja Nowogrodu jako miejscowości turystycznej. Miasto i jego okolice mają wiele atutów, przyciągają przede wszystkim urlopowiczów chcących odetchnąć czystym powietrzem i odpocząć na łonie natury, także aktywnie. Dużą atrakcją jest też kurpiowski skansen w Nowogrodzie im. Adama Chętnika. 

Stopa bezrobocia i liczba bezrobotnych – Nowogród, Podlasie 

Zgodnie z informacjami publikowanymi cyklicznie przez Główny Urząd Statystyczny, w sierpniu 2020 r. w województwie podlaskim zarejestrowanych było ok. 37 tys. osób bezrobotnych. Ta liczba przekłada się na stopę bezrobocia na poziomie 7,7%, a więc wyższą niż średnia w Polsce – 6,1%. A jak wygląda sytuacja w powiecie łomżyńskim? Tutaj wskaźnik bezrobocia rejestrowanego był bardzo bliski wyliczonego dla kraju – wyniósł 6,2%.

Zgodnie z „Biuletynem informacyjnym II kwartał 2020 roku” Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, w całym powiecie łomżyńskim (nie należy do niego miasto Łomża) liczba bezrobotnych wynosiła 1257 osób. Wśród nich znalazło się 116 mieszkańców miejsko-wiejskiej gminy Nowogród, w tym 97 osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy. Najczęstszym problemem w powrocie do aktywności zawodowej okazywało się długotrwałe bezrobocie, które dotknęło 52 mieszkańców gminy.