Praca Nowogród Najnowsze oferty pracy: 3

 • PZU Życie S.A.
  Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Hajnówka, Kleszczele, Zambrów, Suwałki, Bakałarzewo, Augustów, Lipsk, Sejny, Łomża, Jedwabne, Nowogród, Kolno, Stawiski, Grajewo, Rajgród, Szczuczyn
  Rekrutacja online
  specjalista junior / mid / senior
  3 dni
  Obserwuj
 • Delikatesy Centrum
  Nowogród Bobrzański
  pracownik fizyczny
  pełny etat
  umowa o pracę
  4 dni
  Obserwuj
 • PZU Życie S.A.
  Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Hajnówka, Kleszczele, Zambrów, Suwałki, Bakałarzewo, Augustów, Lipsk, Sejny, Łomża, Jedwabne, Nowogród, Kolno, Stawiski, Grajewo, Rajgród, Szczuczyn
  Rekrutacja online
  specjalista junior / mid / senior
  5 dni
  Obserwuj

Praca PODLASKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Nowogrodzie

Nowogród (podlaskie) – podstawowe wiadomości o mieście

Leżący na Podlasiu Nowogród liczy ponad 2 tys. mieszkańców i zajmuje 20,5 kilometra kwadratowego. Miejsko-wiejska gmina, której jest siedzibą, rozciąga się na prawie 101 kilometrach kwadratowych. W jej skład wchodzi łącznie 16 miejscowości.

Przez miasto nie prowadzą drogi krajowe. Na układ komunikacyjny Nowogrodu składa się sieć dróg gminnych i powiatowych oraz dwie drogi wojewódzkie: nr 645 (z Łomży do Myszyńca) i nr 648 (relacji Miastkowo – Stawiski). Nowogród od stolicy powiatu – Łomży – dzieli 15 km, od stolicy Podlasia – Białegostoku – prawie 100 km, a od Warszawy – 150 km. 

Podstrefa Nowogród jest częścią Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorstwa, które uzyskają zezwolenie na prowadzenia działalności w ramach SSE mają do dyspozycji tereny inwestycyjne, ale też ulgi i zwolnienia podatkowe.

Charakterystyka pracodawców w Nowogrodzie, REGON

Na terenie Nowogrodu siedzibę ma 218 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON na 31 sierpnia 2020 r.). Przedsiębiorczość w mieście rozwija się w skali mikro, nie ma zakładów pracy spoza sektora MŚP. 212 podmiotów to samozatrudnieni, 5 zatrudnia między 10 a 49 osób, największy zakład pracy – od 50 do 249 pracowników.

Na lokalny rynek pracy w dużym stopniu wpływa sektor publiczny, który tworzy w mieście 10 jednostek, w tym największa w Nowogrodzie (250-999 pracujących), dwie liczące między 10 a 49 pracowników i 7 do 9 pracujących.

W strukturze branżowej nad firmami handlowymi (42 podmioty) dominują te zajmujące się budownictwem (69 podmiotów). W Nowogrodzie działają też podmioty świadczące różnorodne usługi, trudniące się drobnym przetwórstwem przemysłowym i inne. 5% wszystkich podmiotów zajmuje się działalnością związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

W mieście rynek pracy nie jest rozbudowany i mimo dostępnych terenów Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie ma tu dużych inwestycji, które generowałyby liczone w tysiącach nowe miejsca pracy. Dlatego część nowogrodzian decyduje się na pracę w sąsiednich miejscowościach. Poza Łomżą pobliskie miasta to m.in. Kolno (27 km), Stawiski (30 km), Ostrołęka (29 km), Jedwabne (35 km) czy Zambrów (41 km).  

W samej stolicy powiatu łomżyńskiego  – Łomży, działa ponad 6,5 tys. podmiotów gospodarczych, w tym jeden zatrudniający 1000 lub więcej osób, 2 z kadrą rzędu 250-999 osób i 63 liczące między 50 a 249 pracujących.

Kierunki rozwoju Nowogrodu – turystyka i rolnictwo

W gospodarce całej gminy, jak zostało wspomniane na wstępie, kluczową rolę odgrywa rolnictwo. Prawie 70% powierzchni gminy zajmują użytki rolne, ponad 20% – lasy. Szansą na rozwój regionu może być promocja Nowogrodu jako miejscowości turystycznej. Miasto i jego okolice mają wiele atutów, przyciągają przede wszystkim urlopowiczów chcących odetchnąć czystym powietrzem i odpocząć na łonie natury, także aktywnie. Dużą atrakcją jest też kurpiowski skansen w Nowogrodzie im. Adama Chętnika. 

Stopa bezrobocia i liczba bezrobotnych – Nowogród, Podlasie 

Zgodnie z informacjami publikowanymi cyklicznie przez Główny Urząd Statystyczny, w sierpniu 2020 r. w województwie podlaskim zarejestrowanych było ok. 37 tys. osób bezrobotnych. Ta liczba przekłada się na stopę bezrobocia na poziomie 7,7%, a więc wyższą niż średnia w Polsce – 6,1%. A jak wygląda sytuacja w powiecie łomżyńskim? Tutaj wskaźnik bezrobocia rejestrowanego był bardzo bliski wyliczonego dla kraju – wyniósł 6,2%.

Zgodnie z „Biuletynem informacyjnym II kwartał 2020 roku” Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, w całym powiecie łomżyńskim (nie należy do niego miasto Łomża) liczba bezrobotnych wynosiła 1257 osób. Wśród nich znalazło się 116 mieszkańców miejsko-wiejskiej gminy Nowogród, w tym 97 osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy. Najczęstszym problemem w powrocie do aktywności zawodowej okazywało się długotrwałe bezrobocie, które dotknęło 52 mieszkańców gminy.