Praca Różan

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 474

Praca w Różanie

Różan jest niewielką miejscowością w województwie mazowieckim. Przynależy do powiatu makowskiego i jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy. Różan to niewielki rynek pracy, centrum handlu i usług dla mieszkańców miasta i gminy, to także ośrodek administracyjny, w którym ulokowane są instytucje administracji publicznej, banki itd.

Miasteczko leży na skrzyżowaniu tras turystycznych wiodących z Warszawy do Suwałk i z Ciechanowa do Białegostoku. Czy mała odległość od Warszawy (100 km) pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy okolicy? W jakich firmach dostępna jest w Różanie praca?

Różan – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Różan znajduje się w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego, na historycznym Mazowszu. Leży na prawym brzegu rzeki Narwii.

Miejscowość stanowi siedzibę władz miejsko-wiejskiej gminy, do której należy 18 sołectw. Jej powierzchnia to 84 kilometry kwadratowe, z czego 6,7 kilometra kwadratowego zajmuje miasto. W Różanie mieszka 2,7 tys. osób.

Miasto i jego okolica to obszar atrakcyjny turystycznie. Na terenie gminy znaleźć można domki letniskowe i mnóstwo atrakcji, głównie związanych z przyrodniczymi walorami terenu – lasami, strumieniami, wąwozami i oczywiście doliną rzeki Narwii. Miasteczko ma długą historię – osadnictwo istniało tu już we wczesnym średniowieczu, a lokację Różan uzyskał w 1378 r. z rąk księcia Janusza I Starszego (w 1869 roku miejscowość utraciła prawa miejskie, odzyskała je ponownie w 1919 r.)  Podczas II wojny światowej miasto zostało niemal całkowicie zniszczone. Po wojnie Różan stopniowo odbudowywano. Do zachowanych do dziś zabytków należą kościół (parafia św. Anny w Różanie) oraz fragmenty dawnych fortyfikacji carskiej twierdzy.

W mieście, na terenie dawnego fortu wojskowego, znajduje się jedyne w Polsce Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych. Dzięki regularnym kontrolom bezpieczeństwa i skuteczności stosowanych barier składowisko nie stwarza zagrożenia dla zdrowia pracowników ani mieszkańców miasta.

Rynek pracy, oferty pracy – Różan

W mieście nie ma dużych zakładów pracy. Rozwija się tu głównie mikroprzedsiębiorczość, w tym rodzinne firmy. Ogółem w Różanie działają 294 podmioty gospodarki narodowej:

 • 272 mikropodmioty (0-9 zatrudnionych),
 • 20 małych podmiotów (10-49 zatrudnionych),
 • 2 średnie podmioty (50-249 zatrudnionych).

20 podmiotów to jednostki budżetowe (11 mikro-, 9 małych). Pozostałe należą do sektora prywatnego.

W jakich branżach działa najwięcej firm? Prym wiedzie handel, naprawa pojazdów. Sporo jest także przedsiębiorstw budowlanych, usługowych oraz zajmujących się transportem i gospodarką magazynową.

Na terenach wiejskich gminy także nie ma dużych zakładów pracy. W sąsiadujących z Różanem miejscowościach funkcjonuje 121 podmiotów gospodarki narodowej – wszystkie to prywatne mikropodmioty. W całym powiecie jest natomiast 3928 podmiotów, w tym 1 duży, 14 średnich i 106 małych. Największe zakłady pracy skupione są w stolicy powiatu – Makowie Mazowieckim.

Różan to mały ośrodek miejski z ograniczonym rynkiem pracy. Dlatego część mieszkańców decyduje się na poszukiwanie zatrudnienia w sąsiednich miejscowościach. Zapotrzebowanie lokalnych firm na pracowników obrazują wyniki prognozy Barometr zawodów. W tym prowadzonym na zlecenie resortu pracy badaniu dzieli się grupy zawodów na deficytowe, nadwyżkowe i będące w równowadze z dostępnymi ofertami w danym regionie.

W grupie zawodów deficytowych w powiecie znajdują się zarówno profesje wymagające wykształcenia zawodowego czy specjalistycznych uprawnień, jak i te, które można wykonywać po ukończeniu studiów wyższych. Na liście są:

 • magazynierzy,
 • robotnicy budowlani,
 • fryzjerzy,
 • kosmetyczki,
 • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
 • operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych,
 • operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych,
 • pracownicy administracyjni i biurowi,
 • analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych,
 • pracownicy ds. rachunkowości i księgowości,
 • specjaliści ds. finansowych,
 • samodzielni księgowi.

Kto z kolei może mieć trudności ze znalezieniem tutaj pracy? Różan i okolice (w granicach powiatu) nie mają żadnych nadwyżek kandydatów względem ofert.

W znalezieniu zatrudnienia czy poszerzeniu kompetencji zawodowych mieszkańcom miejsko-wiejskiej gminy Różan pomaga Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim. Wg jego danych w powiecie zarejestrowanych jest 2867 osób bezrobotnych (dane na koniec września 2020 r.). Najwięcej bezrobotnych zamieszkuje Maków Mazowiecki oraz gminy Krasnosielc i Płoniawy-Bramura. Liczba bezrobotnych w miejscowościach wiejskich w gminie Różan wynosi 87 osób, w mieście – 205 osób. W całym powiecie dużym problemem jest niemożność znalezienia pracy przez długi okres. 67,4% ogółu bezrobotnych w powiecie to osoby długotrwale borykające się z brakiem zatrudnienia, w Różanie – 66,3%.

Stopa bezrobocia w powiecie od lat ma wartość kilkunastu procent. We wrześniu 2020 r. było to 15,5%. Dla porównania – średnia wojewódzka wynosi 5,1%, a krajowa – 6,1% (wg danych GUS).

Szukaj pracy w mieście