Praca Myszyniec

Najnowsze oferty pracy: 742

Praca w Myszyńcu

Myszyniec to miasto w północno-wschodniej części Polski. Leży w województwie mazowieckim, tuż przy granicy z warmińsko-mazurskim i niedaleko granicy z województwem podlaskim.

Myszyniec jest siedzibą miejsko-wiejskiej gminy i jedynym miastem w powiecie ostrołęckim (miasto Ostrołęka stanowi osobny powiat grodzki i siedzibę władz powiatu ziemskiego). Cały powiat ma charakter rolniczy – jego centrum administracyjne i gospodarcze to Ostrołęka.

Myszyniec to małe miasteczko, z niedużym rynkiem pracy. Kto znajdzie na nim swoje miejsce? Jakie branże są popularne, jakiego typu firmy zatrudniają pracowników?

Myszyniec – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Myszyniec (woj mazowieckie) to nieduże miasto, liczące 3,4 tys. mieszkańców i zajmujące 10,74 kilometra kwadratowego powierzchni. Do gminy Myszyniec zalicza się 18 sołectw, a jej obszar wynosi 225 kilometrów kwadratowych. 

Do powiatu ostrołęckiego, poza miejsko-wiejską gminą Myszyniec, należy 10 gmin wiejskich: Kadzidło, Baranowo, Czerwin, Goworowo, Olszewo-Borki, Rzekuń, Troszyn, Lelis, Łyse, Czarnia. Powiat ostrołęcki jest największym w województwie mazowieckim – zajmuje ponad 2 tys. kilometrów kwadratowych.

W Myszyńcu i okolicy nie ma dużych zakładów przemysłowych, sporą część terenu zajmują lasy i użytki rolne. Miasto jest pełne zieleni i spokojne. W Myszyńcu odbywają się imprezy plenerowe, przyciągające mieszkańców całego regionu. Najpopularniejsza i zarazem najstarsza to Miodobranie Kurpiowskie, w którym co roku bierze udział nawet kilkanaście tysięcy osób. Poza Miodobraniem wymienić należy także Noc Sobótkową i Jarmark Kurpiowski.

Miasto jest zlokalizowane wzdłuż trasy tranzytowej – DK nr 53, łączącej centrum Polski z Mazurami. Przez Myszyniec biegną też drogi wojewódzkie – nr 645 do Łomży oraz nr 614 – do Chorzeli. Duże ośrodki miejskie zlokalizowane są ponad 100 km od miasta. Do centrum Warszawy jest z Myszyńca 165 km, do Białegostoku – 140. Bliżej leżą powiatowa Ostrołęka (38 km), Szczytno (37 km), Ruciane-Nida (38 km), Mrągowo (60 km) czy Mikołajki (64 km).

Rynek pracy, oferty pracy – Myszyniec

Jak zostało wspomniane na wstępie, w Myszyńcu i okolicy nie ma dużych zakładów przemysłowych. Lokalny rynek pracy tworzą przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz mikro-, małe i średnie jednostki budżetowe. Ogółem w mieście działa 356 podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do REGON (stan na 30.09.2020 r.). Najwięcej – 345, w tym 11 w sektorze publicznym, to grupa samozatrudnionych i jednostek do 9 pracujących. 9 zakładów pracy, z czego 5 w sektorze publicznym, zatrudnia między 10 a 49 osób. Stan zatrudnienia w przedziale 250 – 999 osób deklaruje jeden pracodawca prywatny i jedna jednostka budżetowa.

Myszyńscy przedsiębiorcy jako obszar swojej działalności najliczniej wybierają handel, naprawę pojazdów, usługi, budownictwo. Sporo jest firm zajmujących się transportem i gospodarką magazynową, a także małych zakładów przetwórstwa przemysłowego.

W obrębie powiatu zarejestrowanych jest 6265 podmiotów gospodarki narodowej. Wśród nich także nie ma dużych zakładów pracy, z kadrą licząca 250 lub więcej osób. Takowe znaleźć można w Ostrołęce. Działa tu 6096 podmiotów, w tym 8 dużych i 48 średnich.

Zróżnicowanie pod względem stopy bezrobocia i zapotrzebowania na pracowników to cechy charakterystyczne rynku pracy w województwie mazowieckim. Znajduje się w nim bowiem Warszawa – z ogromnym rynkiem zatrudnienia – i wiele powiatów borykających się z dużym bezrobociem. Jaka sytuacja panuje w powiecie ostrołęckim i Ostrołęce?

Wg danych GUS we wrześniu 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła:

  • w powiecie ostrołęckim – 9,6%,
  • w Ostrołęce – 9,1%,
  • w Polsce – 6,1%,
  • w woj. mazowieckim – 5,1%.

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w powiecie ostrołęckim, ale też w będącej większym ośrodkiem gospodarczym Ostrołęce, przekracza poziom 9%, a więc zarówno średnią wyliczoną dla kraju, jak i dla województwa. Na lokalnym rynku pracy są jednak kandydaci, którzy nie powinni mieć trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Mowa o przedstawicielach zawodów deficytowych. Zgodnie z badaniem Barometr zawodów 2020, do takowych w powiecie ostrołęckim, a także w Ostrołęce, należą:

  • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
  • kucharze,
  • mechanicy pojazdów samochodowych,
  • robotnicy budowlani.

Nie zostały wskazane przy tym żadne zawody nadwyżkowe.

Szukaj pracy w mieście