Praca Maków Mazowiecki

Najnowsze oferty pracy: 676

 • Glazurnik

  Danwood S.A.   mazowieckie  relokacja do: 
  Oferta pojawiła się w wynikach wyszukiwania ponieważ pracodawca zapewnia pomoc w relokacji do miejsca pracy. Jeśli nie chcesz widzieć ofert z relokacją, możesz je wyłączyć w filtrach „więcej -> oferty bez relokacji”.
  Niemcy
  pracownik fizyczny  umowa o pracę
  2 godz.
 • Inżynier Budowy

  MIRBUD S.A.   mazowieckie  
  specjalista (mid)  umowa o pracę / kontrakt B2B
  2 godz.

Praca w Makowie Mazowieckim

Maków Mazowiecki to miasto w województwie mazowieckim leżące na północ od Warszawy, nad rzeką Orzyc. Jest siedzibą powiatu makowskiego i ma status miejskiej gminy.

Miejscowość i jej okolica to tereny o dużym potencjale turystycznym. Maków Mazowiecki otrzymał prawa miejskie w 1421 r., ale jego historia sięga dużo wcześniej – to jedna z najstarszych osad na Mazowszu, a pierwsza pisemna wzmianka o niej pochodzi z początku XI w. W mieście znaleźć można zabytkowe obiekty. Należą do nich budynek przedwojennej elektrowni wodnej na rzece Orzyc, układ urbanistyczny Starego Miasta czy zabytki kultury żydowskiej np. łaźnia, dom kahalny i dom modlitwy. 

Maków Mazowiecki, jako siedziba powiatu, pełni funkcje administracyjne, jest też największym ośrodkiem gospodarczym w powiecie. Jakie firmy działają w mieście? Czy Maków Mazowiecki i okolice stwarzają dobre warunki na rozwój zawodowy lub prowadzenie biznesu?

Maków Mazowiecki – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Miasto zamieszkuje 9,7 tys. osób. Populacja Makowa Mazowieckiego się zmniejsza. Jeszcze w 2013 r. liczba mieszkańców wynosiła 10,1 tys.

Maków Mazowiecki zajmuje obszar 10,3 kilometra kwadratowego. Miasto podzielone jest administracyjnie na 9 osiedli.

Miejscowość leży w obszarze Zielonych Płuc Polski, nie jest zanieczyszczona ciężkim przemysłem. Maków Mazowiecki to miasto zieleni – w jego obrębie znajdują się kompleksy leśne, w tym "Grzanka", która – obok Zalewu Makowskiego – zapewnia mieszkańcom i turystom zaplecze rekreacyjne.

Rozwojowi przedsiębiorczości i rynku pracy w Makowie Mazowieckim sprzyja położenie miasta niedaleko aglomeracji oraz głównych arterii komunikacyjnych kraju. Aby dotrzeć do centrum Warszawy, należy pokonać trasę 90 km, do Białegostoku – 160 km, a do Bydgoszczy – 259 km. Z Makowa Mazowieckiego łatwo dostać się także na Mazury. W mieście krzyżują się droga krajowa nr 60 i droga krajowa nr 57 – prowadząca z Warszawy na Pojezierze. Przez Maków Mazowiecki biegnie także droga wojewódzka nr 626, w kierunku Nowej Wsi.

Do powiatu makowskiego należy 10 gmin. Poza gminą miejską Maków Mazowiecki są to gmina miejsko-wiejska Różan i gminy wiejskie: Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy-Bramura, Rzewnie, Sypniewo, Szelków. Obszar powiatu to 1064,6 kilometra kwadratowego.

Rynek pracy, oferty pracy – Maków Mazowiecki 

Wg danych GUS we wrześniu 2020 r. w Makowie Mazowieckim działało 1205 podmiotów gospodarki narodowej (REGON): 1162 mikropodmioty (0-9 pracujących), 33 małe zakłady pracy (10-49 pracujących), 9 średnich (50-249 pracujących) i jeden podmiot duży – z sektora publicznego (250-999 pracujących).

Dominującą formę prawną jednostek stanowiła działalność osób fizycznych (946 na 1140 podmiotów prywatnych).

Miasto jest ośrodkiem usługowo-przemysłowym. Najwięcej firm i innych podmiotów działa w sekcjach PKD:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 302,
 • budownictwo – 185,
 • pozostała działalność usługowa – 109,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 94,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 91.

W mieście działa też 79 przedsiębiorstw zajmujących się transportem i gospodarką magazynową oraz 71 zakładów przetwórstwa przemysłowego, w tym duży producent wyrobów mleczarskich, mieszalnia pasz oraz tartaki. Sporo miejsc pracy generuje handel – w Makowie są dwie galerie handlowe i kilka sklepów wielkopowierzchniowych oraz liczne małe punkty handlowe.

Na koniec września 2020 r. w urzędzie pracy w Makowie Mazowieckim było zarejestrowanych 2867 osób. Największą grupę stanowili mieszkańcy miasta (628 osób). Na drugim miejscu pod względem gmin z największą liczbą bezrobotnych, znajduje się gmina Krasnosielc (439 osób), na trzecim – Płoniawy-Bramura (364 osoby). Najmniej zarejestrowanych bezrobotnych było w miejscowościach wiejskich gminy Różan (87 osób).

Tak w Makowie Mazowieckim, jak i w całym powiecie dużym problemem jest długotrwałe bezrobocie. W powiecie 67,4% ogółu bezrobotnych to osoby bezrobotne długotrwale, w Makowie – 64,3% (na podstawie danych PUP Maków Mazowiecki).

Jak te liczby przekładają się na stopę bezrobocia w powiecie? Udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie czynnych zawodowo mieszkańców jest wysoki, zarówno na tle województwa, jak i kraju.

Stopa bezrobocia we wrześniu 2020 r. (wg GUS):

 • powiat makowski – 15,6%,
 • woj. mazowieckie – 5,1%,
 • Polska – 6,1%.

PUP Maków Mazowiecki:

Adres: ul. Przasnyska 77B, 06-200 Maków Mazowiecki
E-mail: wama@praca.gov.pl
Telefon: 29 717 27 82

Szukaj pracy w mieście