Praca Maków Mazowiecki Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 943

Praca w Makowie Mazowieckim

Najważniejsze dane o Makowie Mazowieckim:

    • liczba mieszkańców

Miasto zamieszkuje 9,7 tys. osób. Populacja Makowa Mazowieckiego się zmniejsza. Jeszcze w 2013 r. liczba mieszkańców wynosiła 10,1 tys.

    • powierzchnia

Maków Mazowiecki zajmuje obszar 10,3 kilometra kwadratowego. Miasto podzielone jest administracyjnie na 9 osiedli.

    • położenie i infrastruktura komunikacyjna

Rozwojowi przedsiębiorczości i rynku pracy w Makowie Mazowieckim sprzyja położenie miasta niedaleko aglomeracji oraz głównych arterii komunikacyjnych kraju. Aby dotrzeć do centrum Warszawy, należy pokonać trasę 90 km, do Białegostoku – 160 km, a do Bydgoszczy – 259 km. Z Makowa Mazowieckiego łatwo dostać się także na Mazury. W mieście krzyżują się droga krajowa nr 60 i droga krajowa nr 57 – prowadząca z Warszawy na Pojezierze. Przez Maków Mazowiecki biegnie także droga wojewódzka nr 626, w kierunku Nowej Wsi.

    • powiat makowski

Do powiatu makowskiego należy 10 gmin. Poza gminą miejską Maków Mazowiecki są to gmina miejsko-wiejska Różan i gminy wiejskie: Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy-Bramura, Rzewnie, Sypniewo, Szelków. Obszar powiatu to 1064,6 kilometra kwadratowego.

Maków Mazowiecki: firmy, rozwinięte branże

Wg danych GUS we wrześniu 2020 r. w Makowie Mazowieckim działało 1205 podmiotów gospodarki narodowej (REGON): 1162 mikropodmioty (0-9 pracujących), 33 małe zakłady pracy (10-49 pracujących), 9 średnich (50-249 pracujących) i jeden podmiot duży – z sektora publicznego (250-999 pracujących).

Dominującą formę prawną jednostek stanowiła działalność osób fizycznych (946 na 1140 podmiotów prywatnych).

Miasto jest ośrodkiem usługowo-przemysłowym. Najwięcej firm i innych podmiotów działa w sekcjach PKD:

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych – 302,
  • budownictwo – 185,
  • pozostała działalność usługowa – 109,
  • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 94,
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 91.

W mieście działa też 79 przedsiębiorstw zajmujących się transportem i gospodarką magazynową oraz 71 zakładów przetwórstwa przemysłowego, w tym duży producent wyrobów mleczarskich, mieszalnia pasz oraz tartaki. Sporo miejsc pracy generuje handel – w Makowie są dwie galerie handlowe i kilka sklepów wielkopowierzchniowych oraz liczne małe punkty handlowe.

Dane PUP w Makowie Mazowieckim 

Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim znajduje się przy ul. Przasnyskiej 77B. Na koniec września 2020 r. w urzędzie było zarejestrowanych 2867 osób. Największą grupę stanowili mieszkańcy Makowa Mazowieckiego (628 osób). Na drugim miejscu pod względem gmin z największą liczbą bezrobotnych, znajduje się gmina Krasnosielc (439 osób), na trzecim – Płoniawy-Bramura (364 osoby). Najmniej zarejestrowanych bezrobotnych było w miejscowościach wiejskich gminy Różan (87 osób).

Tak w Makowie Mazowieckim, jak i w całym powiecie dużym problemem jest długotrwałe bezrobocie. W powiecie 67,4% ogółu bezrobotnych to osoby bezrobotne długotrwale, w Makowie – 64,3% (na podstawie danych PUP Maków Mazowiecki).

Stopa bezrobocia w powiecie

Jak te liczby przekładają się na stopę bezrobocia w powiecie? Udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie czynnych zawodowo mieszkańców jest wysoki, zarówno na tle województwa, jak i kraju.

Stopa bezrobocia we wrześniu 2020 r. (wg GUS):

  • powiat makowski – 15,6%,
  • woj. mazowieckie – 5,1%,
  • Polska – 6,1%.