Asystentka / Asystent prawno - organizacyjny
ECOL Sp. z o.o.
Rybnik
38 dni temu

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Asystentka / Asystent prawno - organizacyjny
Miejsce pracy: Rybnik
Opis stanowiska:


Prowadzenie obsługi biura zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w szczególności:

 • doradztwo i przygotowanie projektów uchwał organów spółki oraz obsługę prawną zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządu, w tym m.in. uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego spółki, zmiany umowy spółki,
 • przygotowanie i analizę wewnętrznych aktów prawnych i regulaminów,
 • reprezentację przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji zmiany danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS, a także w urzędach i rejestrach,
 • doradztwo prawne w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności związanych z odpowiedzialnością członków organów spółki,
 • przygotowywanie oraz weryfikacja umów handlowych, sporządzanie pism, w tym pism procesowych, opinii prawnych, pozwów, oraz innych dokumentów,
 • wsparcie procesów przetargowych,
 • monitorowanie zmian w prawie,
 • prowadzenie rejestrów umów.
Czego oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego prawniczego,
 • co najmniej trzyletniego doświadczenia w pracy w dziale prawnym spółki lub w kancelarii prawnej,
 • dobrej znajomości kodeksu spółek handlowych,
 • znajomości regulacji prawnych i standardów rynkowych dotyczących sektora energetycznego,
 • umiejętności czytania, pisania i rozmowy w języku angielskim, z uwzględnieniem znajomości języka prawniczego,
 • wysokiej kultury osobistej i komunikatywności,
 • zaangażowania w wykonywaniu zadań oraz doświadczenia,
 • dokładności i odpowiedzialności,
 • dobrej znajomość pakietu MS Office i Excel i systemów informacji prawnych.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę,
 • finansowanie szkoleń i rozwoju,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie NNW oraz doborowolne ubezpieczenie na życie,
 • dostęp do pracowniczego programu emerytalnego,
 • kartę MulitSport,
 • pakiet socjalny:
  - dla pracowników premie świąteczne, nieoprocentowane pożyczki,
  - dla dzieci pracowników wyprawka szkolna, Mikołajki, dofinansowanie do wypoczynku.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji w tym mojego wizerunku przez Ecol Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Podmiejska 71A, 44-207 Rybnik dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji w zakresie wykraczającym poza katalog ujęty w treści art. 221 Kodeksu Pracy.

Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:
- administratorem danych osobowych jest ECOL sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Podmiejska 71A, 44-207 Rybnik;
- dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
- kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie,
- kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa,
- podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
- dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego a także na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 6 m-cy po jego zakończeniu lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Poznaj

ECOL Sp. z o.o.

Ecol Sp. z o.o. w Rybniku jest polskim liderem w zakresie techniki smarowniczej oraz technik czyszczenia hydrodynamicznego, obejmujących realizację usług remontowo - konserwacyjnych i smarowniczych oraz dystrybucję paliw, olejów i smarów dla przemysłu wspomaganą nowoczesnym serwisem olejowym.