Rynek pracy 2017 - podsumowanie Praca.pl

2018-01-22

2017 był rokiem wyzwań i trudności rekrutacyjnych dla pracodawców, szans i możliwości dla pracowników oraz zmian i rosnącej otwartości dla całego rynku pracy.   


Na zakończenie roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oszacowało stopę bezrobocia na poziomie 6,6%. Przez cały rok bezrobocie utrzymywało się na rekordowo niskim poziomie. Oferty pracy na portalu Praca.pl ilościowo utrzymywały się na wysokim poziomie, natomiast znacznie wzrósł ich jakościowy poziom. W obliczu dużego zapotrzebowania na pracowników i rosnących trudności z zapełnieniem wakatów, pracodawcy zaczęli większą wagę przywiązywać do jakości prowadzonych procesów rekrutacyjnych.


Trendy na rynku rekrutacyjnym w 2017 roku


Całe spektrum benefitów, opieka medyczna, coraz wyższe propozycje wynagrodzenia, ale także dokładne opisy stanowisk i korzyści płynące z pracy w danej firmie – na to głównie postawili twórcyogłoszeń rekrutacyjnych. Coraz większą wagę firmy przywiązują do działań employer brandingowych, mając świadomość, że na trudnym rynku pracy wizerunek pracodawcy ma ogromne znaczenie. Trend dbałości o politykę rekrutacyjną podobał się poszukującym pracy. Liczba użytkowników portalu Praca.pl rosła z miesiąca na miesiąc (z wyłączeniem okresu wiosennego). Największe zainteresowanie ogłoszeniami o pracę było w pierwszym kwartale 2017 roku.


Analizując rok 2017 nie sposób nie wspomnieć o fali pracowników zza wschodniej granicy, którzy zasilali głównie szeregi pracowników fizycznych, produkcyjnych oraz pomagali zapełnić wakaty w sektorze usług. W obliczu znacznych problemów kadrowych, wynikających w powyższych obszarach głównie z emigracji naszych rodaków, dla wielu pracodawców okazało się to zbawienne.


Kolejny ważny trend, wynikający z trudności w zapełnieniu wolnych miejsc pracy, prognozowany wcześniej przez ekspertów, to aktywizacja osób starszych i bardzo młodych, dopiero rozpoczynających karierę zawodową. Wobec problemów rekrutacyjnych rozszerzenie zainteresowania pracodawców na te grupy było nieuniknione.
Zatrudnianie młodego pokolenia wymaga od rekruterów i pracodawców nowego, świeżego podejścia do pracownika. Okazało się bowiem, że bardzo odmienne są wymagania i motywacje do pracy pracowników z pokoleń baby boomers, X czy Y od tych, którymi kierują się „zetki”. Badania pokazały, że najmłodszym pracownikom zależy na elastycznej pracy i możliwości realizacji pasji. Branża HR stoi przed nowymi wyzwaniami.

 


Rynek pracownika?


Branże, które notują największe braki kadrowe z pewnością odpowiedzą, że tak. W IT brakuje rąk i głów do pracy, proponowane wynagrodzenia są coraz wyższe (i przede wszystkim jawne – często już na poziomie publikacji ogłoszenia) – tu warunki dyktują pracownicy (szczególnie specjaliści). Podobnie sytuacja wygląda w takich obszarach zawodowych jak praca fizyczna, budownictwo, sprzedaż i obsługa klienta. Pracownicy rządzą. Nie bez znaczenia jest też wielkość miasta. 40% wszystkich ogłoszeń zamieszczonych na Praca.pl w 2017 roku pochodziło z 7 największych miast w Polsce (Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Poznań, Łódź, Szczecin).


Jeśli jednak analizie poddamy sytuację osób szukających pracy w administracji, najczęściej na stanowisku asystenta ds. administracji, w regionach o wysokiej stopie bezrobocia (np. w rekordowym powiecie szydłowieckim czy radomskim) ciężko będzie użyć określenia rynek pracownika. Przez cały rok 2017 średnia liczba wysłanych aplikacji na jedną ofertę pracy na stanowisku asystenta/tki ds. administracji utrzymywała się na poziomie 80.
Nie w każdym obszarze zawodowym i geograficznym w Polsce warunki dyktują pracownicy, więc rynek pracownika to pojęcie, które można zastosować jedynie wybiórczo.

 

Poszukiwani na rynku pracy w 2017 roku


Zdecydowanie najczęściej na Praca.pl pojawiały się ogłoszenia na pracownika produkcyjnego – 3% wszystkich ofert pracy na portalu dotyczyło tego stanowiska.
Drugie miejsce należy do doradcy klienta, w drugiej połowie roku do pierwszej piątki najczęściej
poszukiwanych pracowników dołączył również doradca klienta w bankowości.
Niezmiennie na wagę złota dla pracodawców są też sprzedawcy i specjaliści ds. administracyjnych. Oferty pracy na stanowiska z pierwszej piątki stanowiły 12% wszystkich ogłoszeń opublikowanych na Praca.pl w 2017 roku.


Polski pracownik w 2017 roku


Praca.pl 10-krotnie pytała swoich użytkowników o ocenę rynku pracy i zawodowych aspektów życia. Jaki był polski pracownik w 2017 roku?

  • Coraz mniej czasu potrzebował na znalezienie pracy – co czwarty ankietowany nowej pracy szukał krócej niż miesiąc, a co piątego praca znalazła sama;
  • Kobiety aktywne zawodowo – rośnie aktywność zawodowa Polek, wyrównują się płace kobiet i mężczyzn, coraz rzadziej pracownicy dostrzegają przejawy dyskryminacji ze względu na płeć;
  • Chętny do zmiany stanowiska z wyższego na niższe, ale pod pewnymi warunkami - panie stawiały na rozwój, panowie na pieniądze;
  • Obłożony pracą i z tego powodu nie wykorzystujący zaplanowanego urlopu - 27% ankietowanych;
  • Niezadowolony z otrzymywanego wynagrodzenia – aż 48% ankietowanych;
  • Nisko oceniający politykę pracodawców dotyczącą świadczeń pozapłacowych – blisko połowa użytkowników Praca.pl nie otrzymuje żadnych benefitów;
  • Bojący się zapytać o podwyżkę – 35% ankietowanych pracowników nie otrzymało w zeszłym roku podwyżki. Okazuje się, że głównym powodem był strach przed rozmową z przełożonym;
  • Lubiący ludzi, z którymi pracuje. Przyjazna atmosfera, ale też zespół, w których można rozwinąć skrzydła – za to swoją pracę lubi co piąty polski pracownik;
  • Nie popierający zakazu handlu w niedzielę;
  • Planujący zmianę pracy w 2018 roku. To postanowienie noworoczne 40% użytkowników Praca.pl.


Prognoza ekspertów rynku pracy na rok 2018


Rosnące płace i zatrudnienie – jak twierdzi Michał Filipkiewicz, ekspert rynku pracy Praca.pl – to główne zjawiska, które będą charakteryzować rynek pracy w 2018 roku.


Płace rosły przez kilka miesięcy, średnio w tempie 6-7% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. GUS podał, że średnie grudniowe wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4 973,73 zł. Te informacje pozwalają na optymistyczne prognozy na 2018 rok (dane co prawda dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób, ale trend wzrostowy przekłada się na cały rynek). Wpływ na wzrost wynagrodzeń będzie miała też rosnąca presja płacowa, której pracodawcy, przy utrzymującym się niskim poziomie bezrobocia, będą musieli się poddać.


Poprawiająca się sytuacja gospodarcza będzie sprzyjać dalszym wzrostom zatrudnienia. Prognozujemy, że największe zapotrzebowanie będzie dotyczyło pracowników fizycznych i produkcyjnych, szczególnie w budownictwie, oraz specjalistów ds. sprzedaży i obsługi klienta – dodaje Michał Filipkiewicz.


Prognozy rządu również są optymistyczne. Przewidywana stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku ma wynieść 6,4%.


Jeśli prognozy się potwierdzą rok 2018 będzie idealnym momentem na znalezienie lub zmianę pracy.

Przeczytaj także:

Skomentuj