Diagnosta ds. badań i pomiarów terenowych
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Gdańsk, Gdynia
specjalista (mid)
9 dni temu
Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemy całą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacun- kiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie ponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Diagnosta ds. badań i pomiarów terenowych

(praca w delegacji)

Gdańsk, Gdynia
Numer referencyjny:
WZ/IG/60/05/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Opis stanowiska:


PRACA W DELEGACJI


miejsce wykonywania obowiązków służbowych na obszarze północno-wschodniej Polski.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • wykonywanie badań defektoskopowych połączeń szyn oraz elementów rozjazdów w nawierzchni kolejowej,
 • wykonywanie pomiarów geometrii złączy szynowych,
 • wykonywanie pomiarów profilu poprzecznego oraz podłużnego w szynach oraz elementach rozjazdów,
 • wykonywanie pomiarów twardości w szynach oraz elementach rozjazdów kolejowych,
 • wykonywanie pomiarów chropowatości w szynach, 
 • wykonywanie pomiarów prądami wirowymi w szynach,
 • wykonywanie badań wizualnych stanu nawierzchni kolejowej,
 • opracowywanie analiz oraz wyników z powyższych badań i pomiarów,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej,
 • wyciąganie wniosków na podstawie analizy wyników pomiarów i badań oraz przygotowywanie sprawozdań,
 • obsługa przyrządów pomiarowych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie średnie techniczne,
 • dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
 • wiedza zawodowa w zakresie obsługi przyrządów badawczych i pomiarowych,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym (A1-A2),
 • znajomość zagadnień z dziedziny utrzymania drogi kolejowej.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Poznaj

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.