Doradca Obywatelski, Prawnik, Mediator - do punktów NPP i NPO [Rekrutacja online]

Stowarzyszenie SURSUM CORDA

Warmińsko-mazurskie

6 dni temu

Ogłoszenie numer: 3795357, z dnia 2020-10-22

Stowarzyszenie Sursum Corda („w górę serca”) powstało w 2000 r., od 2004 r. posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Jesteśmy organizacją pozarządową z obszaru polityki społecznej, z siedzibą Nowym Sączu.
 
Od 2004 r. nasza aktywność objęła dodatkowo poradnictwo obywatelskie i prawne, zaś od 2016 r. realizujemy zadania publiczne z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. W b.r. jesteśmy drugą organizacją pod względem ilości prowadzonych punktów NPP i NPO w Polsce.
Stały przyrost ilości powierzanych punktów to efekt naszego doświadczenia, rozwijania zasobów administracyjnych, konsekwentnego budowania kadry w regionach oraz pozytywnej opinii w samorządach lokalnych o jakości działań naszej organizacji.
 
Stowarzyszenie Sursum Corda jest laureatem m.in.: 
 • nagrody Marszałka Woj. Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszej organizacji pozarządowej w województwie w obszarze „polityka społeczna”, 
 • „Amicus Hominum” - nagrody samorządu Woj. Małopolskiego (dla Członka Zarządu Stowarzyszenia), 
 • regionalnej statuetki „Ziarnko Gorczycy” za „wyzwalanie dobra w ludziach oraz porządkowanie jego porywów tak, by przynosiły optymalne efekty, za profesjonalizm i uczciwość, ustanawianie wysokich standardów w pracy organizacji pozarządowych”,
 • nagrody Prezydenta Miasta N. Sącza „Pro Publico Bono” za działalność społeczną.

Doradca Obywatelski, Prawnik, Mediator - do punktów NPP i NPO [Rekrutacja online]

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie

 

Opis stanowiska

Pełnienie dyżurów w wybranych punktach w Polsce i udzielanie świadczeń zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 
CZAS PRACY: 1-5 dni w tygodniu (pon.-pt.), 4 godz. dziennie, w całym 2021r.
Harmonogram pracy i lokalizacje punktów wykonywania świadczeń wg decyzji samorządów lokalnych. PREFERUJEMY PROWADZENIE DYŻURÓW W WYMIARZE MIN. 2 DNI W TYGODNIU. 
Można przyjąć, że w większości przypadków będą to te same lokalizacje i godziny pracy dot. punktów jak w b.r. (informacje na stronach www powiatów/miast).
 
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie (NPO) obejmuje: 
 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia,  mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
 • poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji, a także skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy
 • nieodpłatną mediację
Nieodpłatna Pomoc Prawna (NPP) obejmuje:
 • informowanie o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach
 • wskazywanie sposobów rozwiązania problemów prawnych
 • sporządzanie projektów pism (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika
 • informowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu
 • wspieranie w zakresie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej
 • informowanie o możliwościach innej, darmowej pomocy
 • nieodpłatną mediację
Dodatkowe oczekiwania:
 • dysponowanie w czasie dyżuru własnym laptopem z dostępem do bazy aktów prawnych
 • dokumentowanie pracy w postaci wypełniania "kart pomocy" w programie Min. Sprawiedliwości
 • przekazywanie dokumentacji (oświadczenia klientów) do samorządu lokalnego lub przesyłanie do naszego biura

Wymagania

Wykształcenie wyższe:

 • punkty NPP
  prawnicze (wyłącznie radcowie prawni i adwokaci)
 • punkty NPO
  mile widziane wykształcenie prawnicze + wymagane ustawą SZKOLENIE z zakresu poradnictwa obywatelskiego (zaświadczenie) lub udokumentowanie, że jest się zakwalifikowanym na ww. szkolenie, z datą zakończenia w 2020r.
  Osoby, które nabyły kwalifikacje doradcy obywatelskiego w latach 2018-2019 - wymagany ustawą kurs doszkalający (zaświadczenie).
  Jedynym uprawnionym podmiotem, dopuszczonym przez Ministra Sprawiedliwości w zakresie  szkoleń i kursów doszkalających dot. poradnictwa obywatelskiego, jest Związek Biur Porad Obywatelskich (http://zbpo.org.pl/szkolenia/)
Z chęcią podejmujemy współpracę z zespołami specjalistów (prawnikami, doradcami obywatelskimi i mediatorami), którzy zadeklarują wspólną obsługę punktów na terenie wybranego powiatu.

Oferujemy

WYNAGRODZENIE miesięczne (przy pełnym wymiarze 5 stałych, 4-godzinnych dyżurów tygodniowo):
 • 4.300 zł brutto | NPO - doradca obywatelski (20 godz./tydz.)
 • 4.100 zł brutto | NPP - prawnik, mediator (20 godz./tydz.)
Istnieje możliwość współpracy w mniejszym zakresie, w wybrane dni tygodnia. 
 
Dodatkowo istnieje możliwość płatnego zlecenia zadań z zakresu edukacji prawnej (120 zł /godz.).
 
ZAPEWNIAMY: 
 • dedykowanego koordynatora
 • oprogramowanie do zautomatyzowanego dokumentowania pracy
 • wyposażone pomieszczenie do udzielania świadczeń (umeblowanie, materiały papiernicze, drukarka/skaner, dostęp do internetu)
 • umawianie wizyt (w systemie informatycznym)
 • płynne, comiesięczne regulowanie należności finansowych

Osoby spełniające kryteria prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pomocą przycisku: "APLIKUJ TERAZ".

 

W przypadku dodatkowych pytań możliwy kontakt telefoniczny pod nr 692 115 724 (pon.-pt. 8.00-16.00).

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Stowarzyszenie SURSUM CORDA


Stowarzyszenie Sursum Corda („w górę serca”) powstało w 2000 r.
, od 2004 r. posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Jesteśmy organizacją pozarządową działającą w obszarze polityki społecznej. Naszą siedzibą jest Nowy Sącz.

Od 2004 r. poszerzyliśmy swoją aktywność o działania obejmujące elementy poradnictwa obywatelskiego i prawnego, zaś od 2016 r. realizujemy zadania publiczne z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, a następnie poradnictwa obywatelskiego i mediacji, w tym działania z obszaru edukacji prawnej.
Stały przyrost ilości powierzanych punktów to efekt naszego doświadczenia, rozwijania zasobów administracyjnych, konsekwentnego budowania kadry w regionach oraz pozytywnej opinii w samorządach lokalnych o jakości działań naszej organizacji.

Stowarzyszenie Sursum Corda jest laureatem m.in.:
 • nagrody Marszałka Woj. Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszej organizacji pozarządowej w województwie w obszarze „polityka społeczna”,
 • „Amicus Hominum” - nagrody samorządu Woj. Małopolskiego (dla Członka Zarządu Stowarzyszenia),
 • regionalnej statuetki „Ziarnko Gorczycy” za „wyzwalanie dobra w ludziach oraz porządkowanie jego porywów tak, by przynosiły optymalne efekty, za profesjonalizm i uczciwość, ustanawianie wysokich standardów w pracy organizacji pozarządowych”,
 • nagrody Prezydenta Miasta N. Sącza „Pro Publico Bono” za działalność społeczną.
Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Prawnych 
Specjalista do spraw prawnych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za rozwiązywanie wszelkich problemów prawnych firmy lub przedsiębiorstwa, w której został zatrudniony, a także wypełnianie wszelkich zobowiązań administracyjnych tegoż podmiotu gospodarczego. Osoba obsadzona na tym stanowisku posiada zwykle wyższe wykształcenie prawnicze, oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu realizowania ...
Praca Specjalista ds. Prawnych