Doradca Obywatelski

Stowarzyszenie SURSUM CORDA

Małopolskie

382 dni temu

Ogłoszenie numer: 2654475, z dnia 2019-09-12


Stowarzyszenie Sursum Corda („w górę serca”) powstało w 2000 r., od 2004 r. posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Jesteśmy organizacją pozarządową działającą w obszarze polityki społecznej. Naszą siedzibą jest Nowy Sącz.

 

Od 2004 r. poszerzyliśmy swoją aktywność o działania obejmujące elementy poradnictwa obywatelskiego i prawnego, zaś od 2016 r. realizujemy zadania publiczne z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, a następnie poradnictwa obywatelskiego i mediacji, w tym działania z obszaru edukacji prawnej (do tej pory 62 punkty w 4 województwach).
Stały przyrost ilości powierzanych punktów to efekt naszego doświadczenia, rozwijania zasobów administracyjnych, konsekwentnego budowania kadry w regionach oraz pozytywnej opinii w samorządach lokalnych o jakości działań naszej organizacji.

 

Stowarzyszenie Sursum Corda jest laureatem m.in.: 
 • nagrody Marszałka Woj. Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszej organizacji pozarządowej w województwie w obszarze „polityka społeczna”, 
 • „Amicus Hominum” - nagrody samorządu Woj. Małopolskiego (dla Członka Zarządu Stowarzyszenia), 
 • regionalnej statuetki „Ziarnko Gorczycy” za „wyzwalanie dobra w ludziach oraz porządkowanie jego porywów tak, by przynosiły optymalne efekty, za profesjonalizm i uczciwość, ustanawianie wysokich standardów w pracy organizacji pozarządowych”,
 • nagrody Prezydenta Miasta N. Sącza „Pro Publico Bono” za działalność społeczną.

Doradca Obywatelski

Miejsce pracy: małopolskie

 

Opis stanowiska

Wykonywanie świadczeń w punktach zlokalizowanych na terenie samorządów lokalnych (powiatów i miast): pełnienie dyżurów i obsługa klientów na zasadach i w zakresie określonym ustawą z dn. 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 
Poszukujemy Doradców Obywatelskich na teren kilkudziesięciu powiatów, w kilku województwach.
 
CZAS PRACY: 1-5 dni w tygodniu (pon.-pt.), 4 godz. dziennie. 
Harmonogram pracy i lokalizacje punktów wg decyzji samorządów lokalnych. PREFERUJEMY PROWADZENIE DYŻURÓW W WYMIARZE MIN. 2 DNI W TYGODNIU. Można przyjąć, że w większości przypadków będą to te same lokalizacje i godziny pracy dot. punktów jak w b.r. (informacje są dostępne na stronach powiatów/miast).
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 
 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
 • porady dla osób zadłużonych,
 • porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • nieodpłatną mediację.
Dodatkowe oczekiwania:
 • dysponowanie w czasie dyżuru własnym laptopem, 
 • dokumentowanie pracy w postaci wypełniania "kart pomocy" w programie Min. Sprawiedliwości, 
 • przekazywanie dokumentacji (oświadczenia klientów) do samorządu lokalnego lub przesyłanie do naszego biura.

Wymagania

1) Wykształcenie wyższe (mile widziani prawnicy, którzy mogą dodatkowo obsługiwać punkty pomocy prawnej),

2) Posiadanie wymaganego ustawą SZKOLENIA z egzaminem z zakresu poradnictwa obywatelskiego lub przedłożenie ZAŚWIADCZENIA Z ZAKRESU posiadania kwalifikacji i umiejętności z zakresu PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.

 
Podejmiemy także współpracę z osobami, które udokumentują, że w b.r. zostały przyjęte na w/w szkolenie i termin jego ukończenia jest w 2019r.
 
Osoby, które nabyły kwalifikacje w 2018r. zobowiązane są - zgodnie z wymogiem ustawowym - do odbycia corocznego kursu doszkalającego i dodatkowego przedłożenia zaświadczenia w tym zakresie.
 
Jedynym uprawnionym podmiotem, dopuszczonym przez Ministra Sprawiedliwości w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów doszkalających dot. poradnictwa obywatelskiego jest Związek Biur Porad Obywatelskich (http://zbpo.org.pl/szkolenia/)
 
Z chęcią podejmujemy współpracę z zespołami specjalistów (prawnikami, doradcami obywatelskimi i mediatorami), którzy zadeklarują wspólną obsługę sieci punktów na terenie wybranego powiatu.

Oferujemy

WARUNKI FINANSOWE (przy pełnym wymiarze 5 dyżurów tygodniowo):

 • 4.250 zł brutto/m-c - doradcy obywatelscy (20 godz./tydz.) - w punktach poradnictwa obywatelskiego
 • 4.100 zł brutto/m-c - prawnicy i mediatorzy (20 godz./tydz.) - w punktach pomocy prawnej

Rozliczenie na podst. zawartej umowy i FV (istnieje możliwość zatrudnienia na um. zlec.). Wysokość wynagrodzenia jest proporcjonalna do ilości zadeklarowanych dni dyżurów, bez względu na ilość udzielonych świadczeń.
 
Dodatkowa istnieje możliwość płatnego zlecenia zadań z zakresu edukacji prawnej (120 zł /godz.).
 
ZAPEWNIAMY: pełną obsługę organizacyjną (m.in. koordynator-opiekun, obsługa finansowa), materiały papiernicze, drukarkę, oprogramowanie do zautomatyzowanego dokumentowania pracy, pomieszczenie do udzielania świadczeń (z dostępem do internetu). Umawianie wizyt realizowane przez starostwo/miasto.

Wynagrodzenie

Od 4000 do 5000 PLN

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Stowarzyszenie SURSUM CORDA


Stowarzyszenie Sursum Corda („w górę serca”) powstało w 2000 r.
, od 2004 r. posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Jesteśmy organizacją pozarządową działającą w obszarze polityki społecznej. Naszą siedzibą jest Nowy Sącz.

Od 2004 r. poszerzyliśmy swoją aktywność o działania obejmujące elementy poradnictwa obywatelskiego i prawnego, zaś od 2016 r. realizujemy zadania publiczne z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, a następnie poradnictwa obywatelskiego i mediacji, w tym działania z obszaru edukacji prawnej.
Stały przyrost ilości powierzanych punktów to efekt naszego doświadczenia, rozwijania zasobów administracyjnych, konsekwentnego budowania kadry w regionach oraz pozytywnej opinii w samorządach lokalnych o jakości działań naszej organizacji.

Stowarzyszenie Sursum Corda jest laureatem m.in.:
 • nagrody Marszałka Woj. Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszej organizacji pozarządowej w województwie w obszarze „polityka społeczna”,
 • „Amicus Hominum” - nagrody samorządu Woj. Małopolskiego (dla Członka Zarządu Stowarzyszenia),
 • regionalnej statuetki „Ziarnko Gorczycy” za „wyzwalanie dobra w ludziach oraz porządkowanie jego porywów tak, by przynosiły optymalne efekty, za profesjonalizm i uczciwość, ustanawianie wysokich standardów w pracy organizacji pozarządowych”,
 • nagrody Prezydenta Miasta N. Sącza „Pro Publico Bono” za działalność społeczną.
Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Prawnych 
Specjalista do spraw prawnych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za rozwiązywanie wszelkich problemów prawnych firmy lub przedsiębiorstwa, w której został zatrudniony, a także wypełnianie wszelkich zobowiązań administracyjnych tegoż podmiotu gospodarczego. Osoba obsadzona na tym stanowisku posiada zwykle wyższe wykształcenie prawnicze, oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu realizowania ...
Praca Specjalista ds. Prawnych