Dyspozytor Centrum Bezpieczeństwa i Dozoru Technicznego

Port Lotniczy GDAŃSK Sp. z o.o.

Gdańsk

14 dni temu

Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. poszukuje kandydatów do Działu Technicznego i CARGO
na stanowisko:

Dyspozytor Centrum Bezpieczeństwa i Dozoru Technicznego
Miejsce pracy: Gdańsk

 

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie: 
 • Stały nadzór oraz codzienna kontrola urządzeń oraz systemów funkcjonujących w terminalach pasażerskich
 • Zapewnienie ciągłości eksploatacji ww. urządzeń oraz systemów
 • Umiejętne zarządzanie eksploatacją terminali poprzez systemy sterowania i nadzoru
 • Samodzielne usuwanie usterek niecierpiących zwłoki
 • W przypadku wystąpienia awarii dysponowanie do ich usunięcia służb portu lotniczego lub podmiotów zewnętrznych
 • Nadzór nad wykonywanymi przeglądami oraz naprawami
Wymagania:
 • Wykształcenie minimum średnie techniczne (elektrotechnika, AUTOMATYKA, elektronika, inteligentne instalacje elektryczne, zarządzanie obiektami, wentylacja – klimatyzacja)
 • Znajomość zagadnień związanych z systemem BAS (Building Automation System) - instalacje utrzymania komfortu, zarządzania wytwarzaniem i dystrybucją ciepła i chłodu, nadzór instalacji technicznych, wind itp.
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
Dodatkowym atutem będzie:
 • Znajomość obsługi systemu BMS (Building Management Systems)
 • Doświadczenie na stanowisku technicznym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia SEP I Grupa „E” do 15 kV
 • Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
Oferujemy:
 • Umowę o pracę
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
 • Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: kadry@airport.gdansk.pl, zamieszczając w tytule wiadomości: Rekrutacja Centrum Bezpieczeństwa.

Prosimy o przesyłanie dokumentów wyłącznie w formacie PDF.

 

Aplikację można również wysłać pocztą na adres:

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.

Dział Personalny

ul. Słowackiego 200

80-298 Gdańsk

 

Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy wstępnej zostaną powiadomieni o jej terminie.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazane informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” 

W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12 miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. ”

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@airport.gdansk.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Poznaj

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy to firma stworzona przez ludzi i dla ludzi.
Specjalista do spraw nadzoru technicznego to stanowisko obecne w wielu branżach, szczególnie jednak w dziedzinie budownictwa, transportu i przemyśle. Do obowiązków specjalisty należy bieżące monitorowanie stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych w danej działalności, a także kontrolowanie przestrzegania norm konserwacji i przechowywania tych urządzeń. Specjalista szkoli ponadto nowych pracowników w zakresie ...
Praca Specjalista ds. Nadzoru Technicznego