Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Ekspert skarbowy
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Rzeszów
72 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Ekspert skarbowy
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 78478

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno–biurowym, stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności wykonywana jest w wymuszonej pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę. Kontakt z podatnikami.


Stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym oświetlonym przez światło naturalne i sztuczne, wyposażone w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Lokalizacja w 4-kondygnacyjnym budynku biurowym (dźwig osobowy). Wejście do budynku przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, na każdej kondygnacji znajdują się pomieszczenia sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w zakresie uregulowanym ustawą o podatku akcyzowym dotyczącym obrotu krajowego i transakcji wewnątrzwspólnotowych, ustawą o grach hazardowych, ustawą o podatku od wydobycia niektórych kopalin, ustawą o podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, ustawą o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym w zakresie opłaty paliwowej od paliw silnikowych ciążącej na podmiotach innych niż importer, ustawą – Prawa ochrony środowiska w zakresie opłaty emisyjnej – o wysokim stopniu złożoności i trudności
 • Prowadzi czynności sprawdzające
 • Prowadzi postępowania w zakresie uregulowanym ustawą o podatku akcyzowym dotyczącym obrotu krajowego i transakcji wewnątrzwspólnotowych, ustawą o grach hazardowych, ustawą o podatku od wydobycia niektórych kopalin, ustawą o podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, ustawą o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym w zakresie opłaty paliwowej od paliw silnikowych ciążącej na podmiotach innych niż importer, ustawą – Prawa ochrony środowiska w zakresie opłaty emisyjnej – pozostałe
 • Współpracuje przy realizacji zadań z innymi organami
 • Opracowuje opinie, wyjaśnienia i wytyczne w zakresie właściwości rzeczowej komórki
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
 • Sporządza informacje, analizy i sprawozdania w zakresie realizowanych zadań
 • Dokonuje czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w administracji skarbowej
 • Znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz prawa podatkowego, w szczególności: ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o podatku akcyzowym
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych
 • Umiejętności interpersonalne: grzeczność i uprzejmość; łatwość komunikacji, tj. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły oraz umiejętność pracy w zespole; umiejętność argumentowania tj. asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe