Praca Boguchwała

Praca w Boguchwale

Boguchwała jest niewielkim miastem w południowo wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim i powiecie rzeszowskim. To jedna z miejscowości tworzących aglomerację rzeszowską. Dystans z Boguchwały na Rynek Starego Miasta w Rzeszowie wynosi około 8 kilometrów.

Bliskość stolicy województwa z jednej strony przyczynia się do rozwoju miejscowości znanej jako ośrodek przemysłu energetycznego, elektrotechnicznego czy lekkiego. Z drugiej strony możliwość szybkiego dojazdu z Boguchwały do Rzeszowa sprawia, że miasteczko bywa traktowane jako zaplecze mieszkaniowe dla osób pracujących w stolicy województwa. Boguchwała oferuje przyjazne warunki do życia – tańsze koszty utrzymania, dobrze rozwinięty transport, otoczenie zieleni.

Jak wygląda rynek pracy w mieście? Czy warto brać je pod uwagę, szukając pracy na Podkarpaciu? Czytaj dalej i zapoznaj się z sytuacją społeczno-gospodarczą w tej miejscowości i w powiecie rzeszowskim?

Boguchwała – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Boguchwała leży w Kotlinie Sandomierskiej, na Podgórzu Rzeszowskim, nad rzeką Wisłok. Miasteczko pełni funkcje administracyjne, społeczne i kulturalne jako siedziba wiejsko-miejskiej gminy. Znajdują się tu:

 • Urząd miasta i gminy Boguchwała 
  Adres: ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała
  Telefon: 17 875 52 00
 • Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale
  Adres: Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała
  Telefon: 17 230 65 72

Boguchwała to niewielkie miasto, zarówno pod względem zajmowanej powierzchni, jak i populacji. Rozciąga się na 9,11 kilometra kwadratowego. Liczba mieszkańców Boguchwały to z kolei około 6 tys. osób. Do miejscowości są przypisane:

 • numer kierunkowy – (+48) 17,
 • kod pocztowy – 36-040, 
 • oznaczenie rejestracji pojazdów – RZE. 

Gmina Boguchwała obejmuje teren o wielkości 88,96 kilometra kwadratowego. Mieszka w niej mniej więcej 20 tys. osób. 

Jest to młode miasto – prawa miejskie uzyskało pierwotnie – na krótko – w XVIII wieku, a ponownie w 2008 roku. Przez wieki mieszkańcy Boguchwały trudnili się przede wszystkim rolnictwem. Do dziś tereny rolne stanowią znaczą gminy Boguchwała, znajdują się także w granicach miasta. 

W Boguchwale nie znajdziemy wielu zabytków, niemniej warto zwrócić uwagę na ten najważniejszy – XVIII-wieczny pałac Lubomirskich wraz z otaczającym go parkiem. Do atrakcji turystycznych Boguchwały można także zaliczyć kościół św. Stanisława Biskupa, również ufundowany przez Lubomirskich. Zabytkowa jest także pobliska plebania. Boguchwałę można odwiedzać w celach turystycznych – bez trudu znajdziemy w okolicy gospodarstwa agroturystyczne, pokoje gościnne. W miasteczku znajdują się też hotele. 

Rynek pracy, oferty pracy – Boguchwała

Jak wspomniano na wstępie, Boguchwała to ośrodek przemysłowy. Rozwijają się tu także handel, budownictwo i usługi. Zgodnie z rejestrem REGON (GUS, stan na 31.10.2020 r.) w miasteczku funkcjonuje łącznie 647 podmiotów gospodarki narodowej. Większość – 621 – to mikropodmioty o kadrze rzędu 0-9 pracowników. 22 ma status małych jednostek (10-49 pracowników), 2 – średnich (50-249 pracowników), a kolejne 2 to podmioty duże, zatrudniające od 250 do 999 osób. 

Najwięcej podmiotów gospodarki w mieście Boguchwała zajmuje się:

 • handlem lub naprawą pojazdów – 24% ogółu jednostek, 
 • budownictwem – 12,1%, 
 • działalnością profesjonalną, naukową, techniczną – 10,4%, 
 • przetwórstwem przemysłowym – 8,3%. 

Mieszkańcy Boguchwały mogą korzystać z szerokiego rynku pracy aglomeracji rzeszowskiej. Wiele osób decyduje się na zatrudnienie w samym Rzeszowie – dojazd do centrum drogą krajową nr 19 zajmuje około 15 minut, pociągiem – 20 minut.

Stopa bezrobocia w całym powiecie rzeszowskim jest niższa od średniej wojewódzkiej, jednak przewyższa wskaźnik obliczony dla Polski. Zgodnie z informacją Głównego Urzędu Statystycznego w październiku 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła:

 • w powiecie rzeszowskim – 8,7%, 
 • w woj. podkarpackim – 8,9%, 
 • w Polsce – 6,1%, 
 • w Rzeszowie – 5,6%. 

Bezrobotni mieszkańcy Boguchwały mogą korzystać z pomocy PUP Rzeszów:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
  Adres: ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów
  Telefon: 459 595 060
 • Centrum Aktywizacji Zawodowej
  Adres: al. Batalionów Chłopskich 7, 35-038 Rzeszów
  Telefon: 17 250 02 00

W październiku 2020 r. w rejestrze PUP znajdowało się około 6,5 tys. bezrobotnych.