Oferty Tygodnia

Praca Rzeszów Najnowsze oferty pracy: 228

Praca w Rzeszowie

Rzeszów – położenie geograficzne, liczba mieszkańców, komunikacja

Ważnymi atutami Rzeszowa są jego położenie na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych z zachodu na wschód Europy, międzynarodowy port lotniczy, obsługujący także loty Cargo, dobra infrastruktura drogowa oraz rozległe tereny inwestycyjne. Do 2005 r. Rzeszów był najmniejszym miastem wojewódzkim w Polsce. Jego powierzchnia wynosiła 54 kilometry kwadratowe, a liczba mieszkańców – 154 000. Rozszerzenie granic miasta o sąsiednie sołectwa przyniosło wielowymiarowe korzyści. Władze inwestowały w nowe osiedla, poprawiając jakość życia ich mieszkańców, mogły powstać tereny pod inwestycje. Rzeszów, stolica województwa podkarpackiego, zajmuje obecnie powierzchnię 126,6 km2.

Studia Rzeszów – najczęściej wybierane kierunki studiów

Szacuje się, że co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem. Nie da się ukryć, że lokalne środowisko akademickie ma wpływ na rozwój miasta i sytuację na rynku pracy w Rzeszowie. Studenci stanowią przedsiębiorczą część społeczności, która kształtuje w pewien sposób rynek pracy w Rzeszowie. Przyszli absolwenci mogą kształcić się na 12 uczelniach wyższych, z czego 2 są uczelniami publicznymi – mowa oczywiście o Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Politechnice Rzeszowskiej. Ta druga jest jednocześnie jedynym w kraju ośrodkiem kształcenia pilotów lotnictwa cywilnego. Do najpopularniejszych kierunków w ofercie rzeszowskich uczelni należą bez wątpienia te związane z finansami i rachunkowością, informatyką i logistyką. Dużym powodzeniem cieszy się także fizjoterapia. 

Rzeszów – rynek pracy, bezrobocie, Barometr zawodów

Według danych GUS dostępnych na koniec 2018 roku Rzeszów liczył ponad 170 tysięcy mieszkańców, co stanowiło 8 proc. ludności całego województwa podkarpackiego. Co ciekawe, odsetek osób pracujących na 1000 mieszkańców miasta wynosił wtedy zaledwie 18 procent. Według danych na koniec 2019 roku – Rzeszów miał największy przyrost naturalny ze wszystkich miast wojewódzkich. Jak podaje Urząd Statystyczny w Rzeszowie, w 2019 roku miasto liczyło już ponad 192 tysiące mieszkańców.

Zmienia się nie tylko struktura społeczeństwa. Dynamiczne przekształcenia zachodzą także na rynku pracy w Rzeszowie. Jak wynika z danych Rocznika Statystycznego Pracy 2019, na koniec 2018 roku, w całym województwie podkarpackim liczba osób pracujących wynosiła dokładnie 462 858, z czego w powiecie rzeszowskim pracowało 29 959 osób. 

Bezrobocie w Rzeszowie - GUS

Biorąc pod uwagę zaplecze przemysłowe i inwestycyjne, dla osób poszukujących pracy Rzeszów może być bardzo obiecującym miastem. Dynamikę na rynku pracy w stolicy województwa podkarpackiego doskonale widać na powyższym wykresie – w 2014 roku stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie niespełna 14 proc., przy czym 4 lata później spadła już do 8,70 proc.

Ciekawy obraz sytuacji na rynku pracy w powiecie rzeszowskim daje też współczynnik obciążenia demograficznego, czyli stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym.

Rzeszów - rynek pracy - współczynnik obciążenia demograficznego

Za wiek produkcyjny, czyli wiek zdolności do pracy, w przypadku kobiet uznaje się przedział pomiędzy 18-59, a w przypadku mężczyzn – 18-64 lata. Na powyższym wykresie widać, jak bardzo zmieniła się ta zależność na przestrzeni ostatnich lat. W 2018 roku zanotowano sporą przewagę ludności w wieku poprodukcyjnym, co doskonale obrazuje trwający proces starzenia się ludności. Akademicki charakter miasta pozwala jednak optymistycznie patrzeć w przyszłość. 

A jak wygląda sytuacja na rynku pracy w Rzeszowie w 2020 roku? Według danych opublikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przedstawiających stan na czerwiec 2020 roku, w mieście zarejestrowane są 13 648 osoby bezrobotne. Dla porównania – w analogicznym okresie w 2018 roku, w urzędzie zarejestrowanych było dokładnie 12 839 osób bezrobotnych. 

Mówiąc o bezrobociu, nie sposób pominąć analizy profilu kandydatów, którzy pozostają bez pracy. Tę dokładnie obrazuje poniższy wykres.

Rzeszów - bezrobocie a wykształcenie

Okazuje się, że największy odsetek bezrobotnych w Rzeszowie stanowią osoby z wykształceniem wyższym. Niewiele mniej pozostających bez pracy, to osoby posiadające wykształcenie zawodowe zasadnicze. 

Rzeszów - bezrobocie a wiek

 

Jak wynika z danych opublikowanych przez Urząd Pracy w Rzeszowie, najwięcej osób bezrobotnych to osoby w wieku do 25 do 34 lat. Nieco mniejszy odsetek stanowią mieszkańcy miasta w wieku od 35 do 44 lat, natomiast najmniej bezrobotnych znajdziemy w grupie osób powyżej 60. roku życia. 

Główny Urząd Statystyczny co kwartał przeprowadza tzw. BAEL, czyli Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności. Polega ono na monitorowaniu rynku pracy oraz dostarczeniu informacji na temat liczby osób pracujących czy chociażby poziomu bezrobocia. A jak wygląda sytuacja w województwie podkarpackim? Zmiany możemy zaobserwować, porównując dane z analogicznych okresów. Zaczynając od roku 2018 – w drugim kwartale roku, współczynnik aktywności zawodowej wynosił 54,5 proc., ale już rok później kształtował się na poziomie 53,6 proc. Po pierwszym kwartale 2020 roku, w województwie podkarpackim osoby aktywne zawodowo stanowiły 53,6 proc. ludności. Co ciekawe, w analogicznym okresie rok wcześniej odsetek ten prezentował się identycznie. Zanotowano natomiast wzrost liczby osób pracujących i spadek liczby bezrobotnych. 

Jak wynika z danych opublikowanych przez Barometr zawodów, na rynku pracy z łatwością można wyróżnić dwie skrajności – zawody deficytowe i nadwyżkowe. O pierwszych mówimy w momencie, gdy zapotrzebowanie na nie jest wyższe od liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Wykaz takich zawodów powinny sumiennie obserwować osoby szukające zatrudnienia w całym województwie podkarpackim. Prognozy za rok 2020 mówią, że w województwie podkarpackim do najbardziej deficytowych zawodów należą między innymi elektrycy, fryzjerzy, kierowcy autobusów, kucharze czy samodzielni księgowi.  Rynek pracy stoi otworem także dla absolwentów medycyny. Do deficytowych zawodów należą specjalista chirurgii ogólnej, specjalista medycyny ratunkowej czy specjalista ortopedii i pediatrii, a także położnictwa. 

Po drugiej strony mamy natomiast zawody, w których liczba osób bezrobotnych znacznie przewyższa dostępne stanowiska pracy. Najmniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia mają ekonomiści, politolodzy i historycy. Trudności ze znalezieniem zatrudnienia mogą mieć także pracownicy biur podróży, rolnicy czy specjaliści administracji publicznej. 

Co jednak najciekawsze, brak zatrudnienia w pewnych sektorach nie zawsze wynika ze zbyt małej ilości miejsc pracy, ale zależy także od rozbieżności pomiędzy posiadanymi umiejętnościami praktycznymi potencjalnych pracowników a oczekiwaniami pracodawców. Bardzo często przyczyną problemów ze znalezieniem pracy jest również długotrwały brak zatrudnienia w danym zawodzie i dezaktualizacja umiejętności.

Przeglądając oferty pracy w Rzeszowie, możemy zauważyć, że struktura lokalnego rynku pracy różni się nieco od tego wojewódzkiego. Mieszkańcy Rzeszowa poszukujący zatrudnienia na terenie miasta powinni zapoznać się z Barometrem zawodów, który prognozuje sytuację na rynku pracy nie tylko w poszczególnych województwach, ale także w powiatach i niektórych miastach. Kto zatem nie powinien mieć problemów ze znalezieniem pracy w Rzeszowie i okolicach, a jacy specjaliści będą musieli zmierzyć się z ogromną konkurencją na rynku pracy?

 

Źródło: Barometr zawodów
ZAWODY DEFICYTOWE ZAWODY NADWYŻKOWE
betoniarze i zbrojarze
cieśle i stolarze budowlani
elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
fizjoterapeuci i masażyści
inżynierowie budownictwa
kierowcy autobusów
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
kierownicy budowy
kucharze
monterzy instalacji budowlanych
murarze i tynkarze
nauczyciele przedszkoli
pielęgniarki i położne
pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
projektanci i administratorzy baz danych, programiści
ratownicy medyczni
robotnicy budowlani
architekci krajobrazu
archiwiści i muzealnicy
ekonomiści
filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
fryzjerzy
kosmetyczki
obuwnicy
pedagodzy
pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp
pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy
socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych
specjaliści administracji publicznej
specjaliści technologii żywności i żywienia
technicy informatycy

 

DEFICYT – zawody, których przedstawiciele w 2020 roku nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy w Rzeszowie. 

NADWYŻKA I DUŻA NADWYŻKA – zawody, w których widoczna jest duża konkurencja i małe zapotrzebowanie.

Firmy Rzeszów

Stolica Podkarpacia jest jednym z potężniejszych ośrodków przemysłowych w Polsce, dzięki czemu region oferuje mnóstwo miejsc pracy w Rzeszowie i okolicach. Triumfuje w produkcji sprzętu domowego czy meblarskiego, a ponadto jest potęgą przemysłu farmaceutycznego – chyba nikomu nie trzeba przedstawiać producentów takich jak ZELMER czy ICN Polfa Rzeszów. Prym w branży budownictwa z kolei wiedzie między innymi Instalbud Rzeszów. Z podkarpackiego wywodzi się też wiele najbardziej rozpoznawalnych firm na polskim rynku, między innymi Asseco Poland S.A., Śnieżka, Kazar czy Dębica. Rzeszów stanowi europejskie centrum światowego potentata w przemyśle lotniczym – United Technologies Corporation. Do największych zakładów przemysłowych w tym segmencie należy bez wątpienia Pratt & Whitney Rzeszów, który jest światowej klasy producentem silników lotniczych do śmigłowców oraz samolotów cywilnych i wojskowych czy MTU Aero Engines Polska. 

Rzeszów – średnie wynagrodzenie 

Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że średnia krajowa wynagrodzeń w Polsce w II kwartale 2020 roku wyniosła 5381,65 zł brutto. Nie da się ukryć, że stawka ta różni się w poszczególnych regionach Polski, a średnią krajową zawyżają nieco chociażby zarobki mieszkańców stolicy. A jak na ich tle wygląda wynagrodzenie w województwie podkarpackim? Według danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, w lipcu 2020 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4456,23 zł.

PUP Rzeszów

Do zadań instytucji rynku pracy należy między innymi promocja zatrudnienia czy łagodzenie skutków bezrobocia. Ponadto zajmują się one aktywizacją zawodową społeczeństwa, dążąc do rozwoju zasobów ludzkich i efektywnego zatrudnienia. W mieście funkcję tę pełni PUP w Rzeszowie, który wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej, a jego obszarem działania jest sam Rzeszów oraz 14 gmin wchodzących w skład powiatu.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Partyzantów 1a
35-242 Rzeszów