Stowarzyszenie SIEMACHA

251-500 employees NGOs

Naszą misję społeczną realizujemy w oparciu o pięć statutowych wartości, takich jak: jawność, trwałość, systemowość, przywództwo oraz jakość.

Pomagamy poszukającym wsparcia młodym ludziom. Wspólnie odkrywamy świat wartości i głębię osobistych potencjałów.

Wzmacniamy wzajemne zaufanie, więzi społeczne i obywatelskie zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

Current jobs

The company Stowarzyszenie SIEMACHA currently does not have any vacancies.

Zobacz oferty innych pracodawców

Zobacz archiwalne oferty pracy

Stowarzyszenie SIEMACHA

Ul. Długa 42

31-146 Kraków