Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Siedlce

26 dni temu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Siedlce
Ogłoszenie o naborze Nr 54000

Warunki pracy

•praca biurowa
•praca w siedzibie wydziału i w terenie,
• permanentna obsługa klientów zewnętrznych
• zagrożenie korupcją
• praca na parterze
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
• brak oznaczeń dla osób niewidomych
• pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych
• bariery architektoniczne – w budynku jest zainstalowana winda do III piętra; jest podjazd do wejścia głównego dla wózków; ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie, weryfikacja poprzez kartę magnetyczną - drzwi masywne
• brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Prowadzenie rejestru zabytków nieruchomych.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru zabytków.
 • Prowadzenie rozpoznań aktualnego zasobu obiektów i obszarów o wartościach zabytkowych.
 • Prowadzenie ksiąg rejestru zabytków województwa mazowieckiego.
 • Opracowywanie danych dotyczących rejestru i ewidencji zabytków województwa mazowieckiego i udzielanie informacji w tym zakresie.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie wyjaśnienia decyzji o wpisie obiektu do rejestru zabytków
 • Prowadzenie wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe historia sztuki, konserwatorstwo, ochrona dóbr kultury lub architektura
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi, prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej
 • umiejętność: analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. Ochrony Zabytków zajmuje się prowadzeniem inspekcji zabytków kultury. Nadzoruje również przebieg prac konserwatorskich oraz szacuje wartość zabytkowych nieruchomości. Specjalista ds. Ochrony Zabytków prowadzi rozmowy z inwestorami zainteresowanymi użytkowaniem obiektów zabytkowych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku uczestniczy też w przygotowaniu planów zagospodarowania ...
  Praca Specjalista ds. Ochrony Zabytków