Praca Stoczek Łukowski Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 34

Praca w Stoczku Łukowskim

Stoczek Łukowski – miasto w powiecie łukowskim, od Łukowa – siedziby władz powiatu – oddalone o 30 km. Jakie są atuty miejscowości? Czy oferty pracy w województwie lubelskim są dostępne w tej okolicy? Czy Stoczek stwarza dogodne warunki do rozwoju zawodowego, prowadzenia biznesu i odpoczynku po pracy?

Gmina Stoczek Łukowski jest najmniejszą w województwie lubelskim. Samo miasto także ma niewielkie rozmiary, liczy 2,5 tys. mieszkańców i zajmuje 9 km kwadratowych powierzchni. Powiat łukowski należy do województwa lubelskiego, ale znajduje się na jego styku z Mazowszem i Podlasiem. Ze Stoczka Łukowskiego bliżej jest do Warszawy niż do stolicy województwa – Lublina, odpowiednio 85 km i 100 km. Odległość od polsko-białoruskiego przejścia granicznego Terespol – Brześć wynosi 124 km.

Dogodna komunikacja drogowa oraz kolejowa ma pozytywny wpływ na rozwój lokalnej gospodarki, stwarza możliwości poszerzenia rynków zbytu dla tutejszych firm. Przez miasto biegną droga krajowa nr 76 (Wilga – Łuków) i droga wojewódzka nr 803 (Stoczek Łukowski – Siedlce), a także linia kolejowa nr 12 – towarowa obwodnica Warszawy. W drugim mieście powiatu – Łukowie – przebiega transeuropejska magistrala kolejowa, a w powiecie rozciąga się sieć dróg o znaczeniu międzyregionalnym.

Stoczek Łukowski leży na malowniczych obszarach Wysoczyzny Żelechowskiej, nad rzeką Świder. W granicach miasta znajduje się las Chojniak, który wraz z doliną rzeki, stawami i zalesionymi wzniesieniami podnosi potencjał turystyczny miasta, które bywa nazywane Szwajcarią Podlaską.

Jak wygląda profil gospodarczy miejscowości? Opis zacząć warto od analizy poziomu bezrobocia, które w woj. lubelskim wciąż stanowi spory problem i wyzwanie dla instytucji rynku pracy i samorządu. Powiatem z największą na Lubelszczyźnie stopą bezrobocia jest powiat włodawski – 15,0%, a średnia w województwie wynosi 8,1% (dane GUS na lipiec 2020 r.).

Powiat łukowski w lipcu odnotował najniższy w Lubelskiem wskaźnik bezrobocia – 5,0%. Przypomnijmy, że stopa bezrobocia wyliczona dla Polski wynosiła w tym okresie 6,1%. W mieście działa 277 podmiotów gospodarki narodowej (stan REGON, 31 lipca 2020 r.). Nie ma wśród nich dużych przedsiębiorstw. Trzy największe zatrudniają między 50 a 249 osób, a piętnaście – od 10 do 49. Pozostałe 259 podmiotów działa w skali mikro-, to samozatrudnienie bądź jednostki do 9 pracowników. Sektor publiczny reprezentują 22 podmioty, zatem ponad 91% stanowią firmy prywatne, wśród nich spora liczba osób fizycznych prowadzących działalność – 207).

Stoczek to lokalne centrum usługowo-handlowe. Wśród sekcji PKD wybieranych przez tutejszych przedsiębiorców najliczniejszą stanowi handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów – 77 podmiotów. Rozwinięte jest tu także budownictwo, usługi, przetwórstwo przemysłowe, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz transport i gospodarka magazynowa.

Mieszkańcy Stoczka, poszukując pracy, mogą też korzystać z ofert dostępnych w sąsiednich miejscowościach. Np. w powiecie działają dwa zakłady pracy liczące 1000 lub więcej zatrudnionych, jeden generujący między 250 a 999 miejsc pracy i pięćdziesiąt z kadrą rzędu 50-249. Niedaleko od miasta znajdują się też miejscowości należące do woj. mazowieckiego, jak Garwolin, Łaskarzew czy Siedlce.

Praca w Stoczku Łukowskim lub Łukowie czeka na kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, pracowników fizycznych w produkcji i pracach prostych oraz robotników budowlanych. Te trzy grupy zawodów zostały wskazane w badaniu Barometr zawodów jako najbardziej deficytowe w powiecie łukowskim w 2020 r. Nie są to jednak jedyne profesje, dla których często pojawiają się tu oferty pracy.

Stoczek Łukowski i okolica to odpowiednie miejsce na poszukiwanie zatrudnienia na wielu innych stanowiskach w branży budowlanej i produkcyjnej. Deficyt dotyczy też pracowników związanych z transportem i logistyką, gastronomią, rolnictwem, opieką medyczną i branżą opiekuńczą oraz szkolnictwem. Ponadto na lokalnym rynku pracy brakuje chętnych do zatrudnienia się jako: inżynier chemik i chemik, obuwnik, pracownik ds. rachunkowości i księgowości, sprzedawca i kasjer, specjalista ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży, psycholog i psychoterapeuta.

Z drugiej strony w okolicach Stoczka Łukowskiego praca może być trudna do znalezienia dla ekonomistów, specjalistów administracji publicznej, specjalistów rolnictwa i leśnictwa, specjalistów technologii żywności i żywienia oraz techników mechaników. W nie najlepszej sytuacji są także poszukujący ofert jako pracownik biur podróży i organizator obsługi turystycznej.