Praca Drohiczyn

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 269

 • Malarz / piaskarz przemysłowy

  MULTiSERWIS Sp. z o.o.   podlaskie  relokacja do: 
  Oferta pojawiła się w wynikach wyszukiwania ponieważ pracodawca zapewnia pomoc w relokacji do miejsca pracy. Jeśli nie chcesz widzieć ofert z relokacją, możesz je wyłączyć w filtrach „więcej -> oferty bez relokacji”.
  Belgia
  pracownik fizyczny
  5 godz.
 • Malarz / piaskarz przemysłowy

  MULTiSERWIS Sp. z o.o.   podlaskie  relokacja do: 
  Oferta pojawiła się w wynikach wyszukiwania ponieważ pracodawca zapewnia pomoc w relokacji do miejsca pracy. Jeśli nie chcesz widzieć ofert z relokacją, możesz je wyłączyć w filtrach „więcej -> oferty bez relokacji”.
  Holandia
  pracownik fizyczny
  5 godz.

Praca w Drohiczynie

Drohiczyn to jedno z miast w województwie podlaskim. Leży w jego południowej części, nad Bugiem, który dzieli Podlasie z Mazowieckiem i Lubelszczyzną. Drohiczyn prawa miejskie uzyskał już w XV w., ale historia miejscowości jest o wiele dłuższa – sięga XI w.

Miasto przynależy do powiatu siemiatyckiego i ma status miejsko-wiejskiej gminy. Stanowi ośrodek administracyjny oraz handlowo-usługowy dla mieszkańców Drohiczyna i okolic. Ma także wiele walorów turystycznych – od lat uważany jest za miejscowość letniskową.

W jakim kierunku rozwija się lokalna gospodarka? Czy ta część województwa to dobre miejsce na szukanie pracy w Podlaskiem?

Drohiczyn – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Drohiczyn (podlaskie) liczy ok. 2 tys. mieszkańców i zajmuje prawie 16 kilometrów kwadratowych powierzchni. Gmina, której jest siedzibą, składa się (poza Drohiczynem) z 36 sołectw i 2 miejscowości niesołeckich.

Drohiczyn leży na Obszarze Funkcjonalnym Zielone Płuca Polski, w którym szczególną uwagę przykłada się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego, nieeksploatowania środowiska przyrodniczego w zagrażającym mu stopniu. Miasto Drohiczyn, gmina i w zasadzie cały powiat to obszar o niskim zanieczyszczeniu gleb i powietrza, z bogatą fauną i florą. W Drohiczynie atrakcje turystyczne skupiają się w dużej mierze w dolinie Bugu. Spływy kajakiem, wędkarstwo, spacery, wyprawy rowerowe wśród nadbużańskiej przyrody to tylko część aktywności. Miasto ma także wiele walorów kulturowych i historycznych. Wymienić tu należy choćby ciekawe zabytki, jak góra zamkowa, na której niegdyś stał okazały zamek w Drohiczynie oraz zespoły klasztorne – Franciszkanów, Jezuitów i Mniszek Benedyktynek.

Przez Drohiczyn biegnie droga krajowa nr 62, łącząca Strzelno z Siemiatyczami. Odległość między Drohiczynem a stolicą powiatu wynosi 16 km, do Białegostoku jest 107 km, do Warszawy – 132 km.

Rynek pracy, oferty pracy – Drohiczyn

Ok. 80% powierzchni gminy Drohiczyn zajmują użytki rolne, 10% lasy. W rolnictwie pracuje ok. 75% mieszkańców aktywnych zawodowo. W mieście i okolicy nie rozwinął się przemysł.

W Drohiczynie pracę znaleźć można jedynie w mikroprzedsiębiorstwach lub małych firmach i również mikro- lub małych jednostkach budżetowych. W systemie REGON widnieje 181 podmiotów gospodarki narodowej z siedzibą w Drohiczynie (stan na wrzesień 2020 r.), z czego 10 w sektorze publicznym.

173 podmioty to łącznie samozatrudnieni i jednostki do 9 osób, a w 8 zakładach pracuje między 10 a 49 osób.

Jeśli chodzi o branże, to najwięcej przedsiębiorstw reprezentuje:

 • budownictwo (46 podmiotów),
 • handel i naprawa pojazdów (26 podmiotów),
 • pozostałe usługi (24 podmioty),
 • przetwórstwo przemysłowe (13 podmiotów),
 • edukacja, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,
 • oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (po 10 podmiotów).

Jak widać, lokalny rynek pracy jest bardzo mały, dlatego wielu mieszkańców decyduje się na poszukiwanie zatrudnienia w sąsiednich miejscowościach. W największym ośrodku gospodarczym powiatu – Siemiatyczach – działa łącznie 1396 podmiotów gospodarki narodowej. Wśród nich 3 duże z kadrą rzędu 250-999 osób, 6 średnich (50-249 pracowników) i 53 małe (10-49 pracowników).

Poszerzając obszar poszukiwania pracy, zwiększa się szanse na jej znalezienie. Zapotrzebowanie firm na pracowników o różnych kwalifikacjach możemy sprawdzić w badaniu Barometr zawodów. W prognozie na 2020 r. sporządzonej dla powiatu siemiatyckiego wskazano największy deficyt kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Z jednej strony brakuje kandydatów z odpowiednią kategorią prawa jazdy, a z drugiej niskie wynagrodzenie zniechęca do zdobycia tychże uprawnień i pracy w zawodzie. Braki kadrowe występują jednak także w wielu innych branżach – warto sprawdzić ich pełną listę w Barometrze zawodów. Trudności ze znalezieniem pracy mogą mieć z kolei ekonomiści i nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących – to jedyne zawody nadwyżkowe w powiecie.

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Główny Urząd Statystyczny w sierpniu 2020 r. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 6,1%. W województwie podlaskim była natomiast wyższa – równa 7,7%. Jak na tle Podlasia i kraju wypada powiat siemiatycki? Okazuje się, że całkiem nieźle – wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wynosi tam 6,0%.

Mieszkańców miasta i gminy Drohiczyn obsługuje Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach, zlokalizowany na ul. Legionów Piłsudskiego 3. W sierpniu 2020 r. w jego rejestrach było około tysiąca bezrobotnych.

Szukaj pracy w mieście