Praca Łosice

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 313

Praca w Łosicach

Łosice to miasto na wschodzie województwa mazowieckiego, położone nad rzeką Toczną, dopływem Bugu. Stanowią siedzibę miejsko-wiejskiej gminy i powiatu łosickiego i są zarazem jedynym ośrodkiem miejskim w powiecie, do którego należą także wiejskie gminy Huszlew, Olszanka, Platerów, Sarnaki oraz Stara Kornica.

Łosice bywają określane jako pieczarkarskie zagłębie – w nowoczesnych pieczarkarniach produkuje się grzyby eksportowane do krajów Europy. Miasto jest także lokalnym ośrodkiem handlowo-usługowym. W jakich firmach można znaleźć w Łosicach pracę? Czy to okolica rozwinięta gospodarczo?

Łosice – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Gmina Łosice zajmuje teren 121 kilometrów kwadratowych, z czego 24 kilometry kwadratowe leżą w granicach administracyjnych miasta. Łosice liczące 7 tys. mieszkańców, natomiast całą gminę zamieszkuje ponad 11 tys. osób.

Łosice nie są miejscowością turystyczną, ale znajduje się tu wiele ciekawych miejsc. Na uwagę zasługują tutejsze zabytki, m.in. Seminarium, kościół pw. św. Zygmunta, kaplica św. Apostołów Piotra i Pawła.

Miejscowość położona jest niedaleko granicy województwa mazowieckiego z podlaskim i lubelskim. Po około 130 km dzieli miasto z Warszawą, Białymstokiem i z Lublinem. Łosice pełnią funkcję ważnego w regionie węzła komunikacyjnego, ulokowanego ok. 60 km od granic Polski. Krzyżują się tu droga krajowa nr 19 (z Kuźnicy Białostockiej, przez Białystok do Rzeszowa, łącząca granicę polsko-białoruską z granicą polsko-słowacką) z drogą wojewódzką nr 698 (łączącą Siedlce z Terespolem). 

Rynek pracy, oferty pracy – Łosice

Łosice za swoją siedzibę obrało 885 podmiotów gospodarki narodowej – wg stanu REGON na 30 września 2020 r. (dane GUS). Zdecydowaną większość stanowią mikrojednostki – zatrudniające od 0 do 9 pracowników. 37 pracodawców generuje między 10 a 49 miejsc pracy, 7 – od 50 do 249. W mieście działa też jedna duża jednostka budżetowa – utrzymująca między 250 a 999 miejsc pracy.

Jeśli chodzi o strukturę własności, w mieście działa 825 firm prywatnych, w tym 694 osoby fizyczne, oraz 49 podmiotów z sektora publicznego. 

Najbardziej rozwiniętym sektorem gospodarki jest tu handel (sekcje PKD handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych reprezentuje w Łosicach 195 podmiotów). 104 podmioty zajmują się transportem i gospodarką magazynową, 101 opieką zdrowotną i pomocą społeczną, a 72 prowadzą działalność profesjonalną, naukową i techniczną.

Rozwinięte są też branża budowlana, przetwórstwo przemysłowe, usługi, sektor edukacyjny.

W profilu łosickiej gospodarki dużą rolę odgrywa branża logistyczna i transportowa oraz wspomniana na wstępie produkcja pieczarek.

Etat w biurze, zlecenie dla specjalisty, a może praca dorywcza? Łosice stwarzają dość szerokie możliwości rozwijania kariery. Zgodnie z wynikami prognozy Barometr zawodów na 2020 r. pracodawcy działający w powiecie łosickim mogą mieć trudności ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych i chętnych do pracy przedstawicieli kilkunastu grup zawodowych. Największy deficyt w powiecie dotyczy ogrodników i sadowników – głównie do pracy w pieczarkarniach – oraz pielęgniarek i położnych.

Ze znalezieniem wakatów nie powinni mieć też trudności pracownicy budowlani (betoniarze i zbrojarze, brukarze, monterzy instalacji budowlanych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, murarze i tynkarze). Deficytowe zawody znaleźć można również w produkcji (magazynierzy, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych) i branży finansowej (pracownicy ds. rachunkowości i księgowości oraz samodzielni księgowi). Ponadto w dobrej sytuacji na rynku pracy w powiecie łosickim są fryzjerzy, mechanicy pojazdów samochodowych, spawacze, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, sprzedawcy i kasjerzy, inżynierowie chemicy i chemicy, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, a także pracownicy administracyjni i biurowi.

Z drugiej strony w Łosicach praca może być mniej dostępna dla czterech grup zawodowych. Są to:

  • krawiec i pracownik produkcji odzieży,
  • monter maszyn i urządzeń,
  • pedagog,
  • rolnik i hodowca.

To zawody wskazane w Barometrze jako nadwyżkowe. 

Osoby bezrobotne i poszukujące zatrudnienia mogą skorzystać ze wsparcia urzędu pracy , różnych form aktywizacji zawodowej.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez PUP w Łosicach na koniec września 2020 r. w powiecie zarejestrowanych było 748 osób bezrobotnych, w tym 378 kobiet.

Jak to się przekłada na wskaźnik bezrobocia rejestrowanego? Wg danych GUS we wrześniu stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 6,1%, w województwie mazowieckim dokładnie o 1 procent mniej. Wskaźnik dla powiatu łosickiego wynosił 4,7%.

PUP Łosice:

Adres: ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
E-mail: walo@praca.gov.pl
Telefon: (083) 357 33 30; (083) 359 04 46; (083) 359 08 59