Praca Łosice Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 981

Praca w Łosicach

Łosice (woj. mazowieckie) – najważniejsze dane

Gmina Łosice zajmuje teren 121 kilometrów kwadratowych, z czego 24 kilometry kwadratowe leżą w granicach administracyjnych miasta. Łosice liczące 7 tys. mieszkańców, natomiast całą gminę zamieszkuje ponad 11 tys. osób.

Miejscowość położona jest niedaleko granicy województwa mazowieckiego z podlaskim i lubelskim. Po około 130 km dzieli miasto z Warszawą, Białymstokiem i z Lublinem. Łosice pełnią funkcję ważnego w regionie węzła komunikacyjnego, ulokowanego ok. 60 km od granic Polski. Krzyżują się tu droga krajowa nr 19 (z Kuźnicy Białostockiej, przez Białystok do Rzeszowa, łącząca granicę polsko-białoruską z granicą polsko-słowacką) z drogą wojewódzką nr 698 (łączącą Siedlce z Terespolem). 

Łosiccy pracodawcy – charakterystyka na podstawie REGON

Łosice za swoją siedzibę obrało 885 podmiotów gospodarki narodowej – wg stanu REGON na 30 września 2020 r. (dane GUS). Zdecydowaną większość stanowią mikrojednostki – zatrudniające od 0 do 9 pracowników. 37 pracodawców generuje między 10 a 49 miejsc pracy, 7 – od 50 do 249. W mieście działa też jedna duża jednostka budżetowa – utrzymująca między 250 a 999 miejsc pracy.

Jeśli chodzi o strukturę własności, w mieście działa 825 firm prywatnych, w tym 694 osoby fizyczne, oraz 49 podmiotów z sektora publicznego. 

Najbardziej rozwiniętym sektorem gospodarki jest tu handel (sekcje PKD handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych reprezentuje w Łosicach 195 podmiotów). 104 podmioty zajmują się transportem i gospodarką magazynową, 101 opieką zdrowotną i pomocą społeczną, a 72 prowadzą działalność profesjonalną, naukową i techniczną.

Rozwinięte są też branża budowlana, przetwórstwo przemysłowe, usługi, sektor edukacyjny.

W profilu łosickiej gospodarki dużą rolę odgrywa branża logistyczna i transportowa oraz wspomniana na wstępie produkcja pieczarek.

Łosice – rynek pracy

Etat w biurze, zlecenie dla specjalisty, a może praca dorywcza? Łosice stwarzają dość szerokie możliwości rozwijania kariery. Zgodnie z wynikami prognozy Barometr zawodów na 2020 r. pracodawcy działający w powiecie łosickim mogą mieć trudności ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych i chętnych do pracy przedstawicieli kilkunastu grup zawodowych. Największy deficyt w powiecie dotyczy ogrodników i sadowników – głównie do pracy w pieczarkarniach – oraz pielęgniarek i położnych.

Ze znalezieniem wakatów nie powinni mieć też trudności pracownicy budowlani (betoniarze i zbrojarze, brukarze, monterzy instalacji budowlanych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, murarze i tynkarze). Deficytowe zawody znaleźć można również w produkcji (magazynierzy, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych) i branży finansowej (pracownicy ds. rachunkowości i księgowości oraz samodzielni księgowi). Ponadto w dobrej sytuacji na rynku pracy w powiecie łosickim są fryzjerzy, mechanicy pojazdów samochodowych, spawacze, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, sprzedawcy i kasjerzy, inżynierowie chemicy i chemicy, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, a także pracownicy administracyjni i biurowi.

Z drugiej strony w Łosicach praca może być mniej dostępna dla czterech grup zawodowych. Są to:

  • krawiec i pracownik produkcji odzieży,
  • monter maszyn i urządzeń,
  • pedagog,
  • rolnik i hodowca.

To zawody wskazane w Barometrze jako nadwyżkowe. 

Stopa bezrobocia, PUP Łosice 

Działający w Łosicach urząd pracy mieści się na ul. Narutowicza 6. Osoby bezrobotne i poszukujące zatrudnienia mogą skorzystać ze wsparcia urzędu, różnych form aktywizacji zawodowej.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez PUP w Łosicach na koniec września 2020 r. w powiecie zarejestrowanych było 748 osób bezrobotnych, w tym 378 kobiet.

Jak to się przekłada na wskaźnik bezrobocia rejestrowanego? Wg danych GUS we wrześniu stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 6,1%, w województwie mazowieckim dokładnie o 1 procent mniej. Wskaźnik dla powiatu łosickiego wynosił 4,7%.