Praca Sokołów Podlaski

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 336

Praca w Sokołowie Podlaskim

Sokołów Podlaski to miasto w województwie mazowieckim. Jest siedzibą powiatu sokołowskiego i gminy wiejskiej Sokołów Podlaski, administracyjnie ma status gminy miejskiej.

Brak dużych zakładów przemysłu ciężkiego generujących zanieczyszczenia środowiska i liczne walory przyrodnicze sprzyjają rozwojowi turystyki i agroturystyki. Te obszary nie są jednak dominujące w profilu gospodarczym miasta. Miejscowość znana jest jako ośrodek przetwórstwa rolno-spożywczego, z zakładami mięsnymi, mleczarskimi.

W Sokołowie Podlaskim najwięcej firm zajmuje się handlem, świadczy usługi remontowo-budowlane, transportowe. Rozwija się tu przede wszystkim drobna przedsiębiorczość, jednak oferty pracy w Sokołowie Podlaskim można znaleźć także w średnich i dużych firmach. Jakich? Oto charakterystyka rynku pracy w mieście i jego okolicy.

Sokołów Podlaski – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Sokołów Podlaski (woj. mazowieckie) leży we wschodniej części kraju, na Nizinie Mazowiecko-Podlaskiej. Miasto zamieszkuje prawie 19 tys. osób, a jego obszar wynosi 17,5 kilometra kwadratowego.

Jak wspomniano na wstępie – Sokołów Podlaski ma status gminy miejskiej. Jest ośrodkiem administracyjnym także dla mieszkańców 38 miejscowości należących do otaczającej miasto wiejskiej gminy, oraz zamieszkałych w powiecie. Znajdują się zatem w Sokołowie Podlaskim urząd miasta, urząd gminy, urząd skarbowy, PUP, ZUS, KRUS i inne instytucje administracji publicznej.

W mieście działają też Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, placówki edukacyjne, banki czy instytucje kultury – Miejska Biblioteka Publiczna, Sokołowski Ośrodek Kultury oraz OSiR. Miejscowość leży w obszarze Zielonych Płuc Polski, w sąsiedztwie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i otoczeniu dużych kompleksów leśnych. Przez miasto przepływa rzeka Cetynia (lewy dopływ Bugu), na której w graniczącej z Sokołowem Podlaskim gminie utworzono zalew. 

Powiat sokołowski tworzy jedna gmina miejska – Sokołów Podlaski, gmina miejsko-wiejska Kosów Lacki i 7 gmin wiejskich (Sokołów Podlaski, Sterdyń, Repki, Bielany, Jabłonna Lacka, Sabnie, Ceranów).

Rynek pracy, oferty pracy – Sokołów Podlaski

Sokołów Podlaski to ośrodek handlowo-usługowy i przemysłowy, ze szczególnie rozwiniętym przetwórstwem rolno-spożywczym. Działające tu zakłady mogą korzystać z produktów wysokiej jakości wytwarzanych przez tutejsze gospodarstwa rolne. Wśród sokołowskich pracodawców zatrudniających najliczniejszą kadrę należy wymienić producenta mięsa – lidera w Polsce i jedno z największych przedsiębiorstw w tej branży w Europie Centralno-Wschodniej. W innych sektorach pod względem zatrudnienia wyróżniają się m.in. firma logistyczna specjalizująca się w przewozach krajowych i międzynarodowych, transporcie chłodniczym i żywych zwierząt, producent konstrukcji stalowych, operator telefonii i dostawca usług internetowych.

Ogółem w mieście działa 2055 podmiotów gospodarki narodowej (źródło: GUS, REGON, stan na 30.11.2020 r.). 1965 to mikropodmioty – samozatrudnieni i jednostki do 9 pracujących. Małych zakładów pracy – od 10 do 49 zatrudnionych jest w Sokołowie Podlaskim 70, średnich – z kadrą rzędu 50-249 osób – 17. 4 pracodawców (w tym 2 jednostki budżetowe) zatrudnia między 250 a 999 osób, a największe przedsiębiorstwo prywatne 1000 lub więcej.

5 najliczniej reprezentowanych sekcji PKD w REGON to:

  1. handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 498 podmiotów,
  2. budownictwo – 230 podmiotów,
  3. działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 207 podmiotów,
  4. opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 204 podmioty,
  5. transport i gospodarka magazynowa – 157 podmiotów.

Analizując dane dotyczące bezrobocia i porównując je na przestrzeni lat, można dostrzec, że sytuacja na lokalnym rynku pracy się poprawia. Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim na koniec 2019 r. zarejestrowane jako bezrobotne były 1282 osoby. Rok wcześniej bez pracy pozostawało 1326 osób. 2020 r. – co oczywiste – przyniósł trudności na rynku pracy. W skali kraju wzrosła stopa bezrobocia, a liczba bezrobotnych na koniec listopada 2020 r. w powiecie sokołowskim wyniosła 1397 osób.

Stopa bezrobocia w powiecie utrzymuje się natomiast na poziomie zbliżonym do krajowego.

Stopa bezrobocia wg GUS (źródło: Liczba bezrobotnych  zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia  według województw i powiatów, stan w końcu listopada 2020 r.):

  • Polska – 6,1%,
  • województwo mazowieckie – 5,1%,
  • powiat sokołowski – 5,9%.

Najwięcej spośród 1397 bezrobotnych w powiecie (źródło: Bezrobotni według gmin, PUP Sokołów Podlaski) to mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego (gminy miejskiej) – 600 osób oraz wiejskiej gminy Sokołów Podlaski – 176 osób. Najmniej w rejestrze jest mieszkańców drugiego miasta w powiecie Kosowa Lackiego – 44 bezrobotnych.

W powiecie dużym problemem jest długotrwałe bezrobocie. Znaczna część mieszkańców (718 na 1203 osoby będące w trudnej sytuacji na rynku pracy) znajduje się w rejestrze PUP rok lub dłużej.

PUP Sokołów Podlaski:

Adres: ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski
E-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl
Telefon: 25 781 71 30,  25 787 22 04