Praca Mordy Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 20

Praca w Mordach

Miasto i gmina Mordy – ogólne informacje 

Mordy (mazowieckie) leżą w odległości ok. 100 km od Warszawy, mniej więcej 150 km oddziela miasto od dwóch innych stolic wojewódzkich – Lublina i Białegostoku. Takie położenie pozytywnie wpływa na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poszerza rynek zbytu dla tutejszych firm. Niedaleko Mordów znajdują się też miasta powiatowe – Siedlce, Łosice, Sokołów Podlaski i Łuków.

Na układ komunikacyjny miejscowości poza drogami lokalnymi składa się linia kolejowa oraz droga wojewódzka nr 698 z Siedlec do Terespola. Niedaleko od południowych granic miasta przebiega autostrada A2.

Mordy to małe miasto, zarówno pod względem zajmowanej powierzchni, jak i liczby ludności:

 • Gmina rozciąga się na terenie 170 kilometrów kwadratowych, z czego Mordy zajmują 4,5 kilometra kwadratowego.
 • Niespełna 1,8 tys. mieszkańców liczą Mordy, gminę zamieszkuje 5,8 tys. osób.

Gminę tworzy jedno miasto i 32 wsie, zorganizowane w 30 sołectw. Pod względem powierzchni to druga gmina w powiecie siedleckim, zajmuje 10,6% powiatu.

Dzieje Mordów jako miasta są długie, sięgają 1488 r. W miasteczku zachowały się jedynie dwa zabytkowe obiekty: XVIII-wieczny barokowy kościół (parafia św. Michała Archanioła w Mordach) oraz pałac z I połowy XVII wieku.

Rynek pracy: Mordy i okolice

Rynek zatrudnienia w Mordach, ale też w całej gminie, nie jest rozbudowany. W mieście i okolicznych wsiach nie ma dużych zakładów przemysłowych, a pracę można podjąć jedynie w mikrofirmach, małych przedsiębiorstwach bądź jednostkach budżetowych (również liczących do 49 pracowników), których w gminie jest 15.

W rejestrze REGON figuruje 136 podmiotów gospodarki narodowej z siedzibą w Mordach i 225 na obszarze wiejskim gminy (dane GUS, stan na koniec września 2020 r.).

130 w mieście i 220 na terenach wiejskich to mikrojednostki – samozatrudnieni i podmioty do 9 pracujących. 6 w Mordach i 5 we wsiach należących do gminy to podmioty małe – liczące od 10 do 49 zatrudnionych.

W mieście zatrudnienie znaleźć można w handlu, firmach usługowych, których spora część świadczy usługi budowlane i małych zakładach przetwórstwa przemysłowego. Znaczna część mieszkańców Mordów pracuje poza miastem. Siedlce czy aglomeracja warszawska charakteryzuje o wiele większe zróżnicowanie, zarówno branżowe, jak i pod względem wielkości firm. W samych Siedlcach działa 8845 podmiotów, w tym 9 dużych i 79 średnich.

Bezrobocie

Rynek pracy w województwie mazowieckim to rynek bardzo niejednorodny. Z jednej strony mamy aglomerację warszawską, a w niej duże, innowacyjne firmy z wielu branż, a z drugiej – oddalone od stolicy powiaty o charakterze rolniczym, rozwijające się gospodarczo dużo wolniej. Powiat siedlecki należy do rejonów województwa z niską stopą bezrobocia.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego we wrześniu 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła:

 • w Polsce – 6,1%,
 • w woj. mazowieckim – 5,1%,
 • w powiecie siedleckim – 4,8%,
 • w Siedlcach – 4,7%,

Mieszkańców Siedlec i powiatu siedleckiego obsługuje jeden urząd pracy:

 • PUP Siedlce 
  ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21
  08-110 Siedlce

We wrześniu zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy było ponad 3,2 tys., z czego 1,5 tys. osób z powiatu siedleckiego. 

Zapotrzebowanie na pracowników

Niskie bezrobocie świadczy o dobrej sytuacji na rynku pracy w powiecie siedleckim. Zgodnie z badaniem Barometr zawodów sporo jest także stanowisk, z których obsadzeniem lokalni pracodawcy mają trudności.

Do najbardziej deficytowych zawodów zaliczają się nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych i nauczyciele przedszkoli, lekarze oraz pielęgniarki i położne, projektanci wzornictwa przemysłowego i operatorzy CAD, masarze i przetwórcy ryb, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, cieśle i stolarze budowlani, kelnerzy i barmani, spawacze. Pełna lista zawodów deficytowych ujęta jest w raporcie z badania Barometr zawodów.

Eksperci rynku pracy wskazali także trzy grupy profesji nadwyżkowych. Są to:
filolodzy i tłumacze, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, specjaliści administracji publicznej.