Praca Kałuszyn Najnowsze oferty pracy: 5

Praca MAZOWIECKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Kałuszynie

Kałuszyn – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Kałuszyn położony jest we wschodniej części powiatu mińskiego. Zajmuje 12 kilometrów kwadratowych powierzchni i liczy 2,9 tys. mieszkańców.

Do gminy należy 30 miejscowości. W jej centralnej części znajduje się Kałuszyn, pełniący funkcję gminnego ośrodka administracyjnego. Gmina rozciąga się na obszarze 94,5 kilometra kwadratowego, a dużą część jej powierzchni – ponad 60% –  zajmują grunty rolne.

Kałuszyn to spokojne miasto, leżące na Wysoczyźnie Kałuszyńskiej, nad Witówką, dopływającą do rzeki Kostrzyń. Sporo tu terenów sprzyjających rekreacji i wypoczynkowi. Miasto ma także zorganizowaną bazę sportową – boiska, korty tenisowe i halę sportową. W sezonie popularnym miejscem wypoczynku jest zalew w Kałuszynie z plażą, boiskiem do siatkówki, amfiteatrem i placem zabaw.

Cała gmina jest dobrze skomunikowana, tak w skali lokalnej, jak i międzyregionalnej. Przez miasto wiedzie droga krajowa nr 2 (Świecko – Terespol), w obrębie gminy (wieś Ryczołek) znajduje się węzeł obwodnicy Mińska Mazowieckiego, będącej fragmentem autostrady A2, która zapewnia dogodny dojazd do Warszawy. Przez sąsiednią gminę – Mrozy – prowadzi linia kolejowa o znaczeniu międzynarodowym. Na układ komunikacyjny w gminie Kałuszyn składają się też drogi wojewódzkie nr 697 (Kałuszyn – Liw), sieć dróg powiatowych i gminnych. Z Kałuszyna do Warszawy dojeżdża się w niecałą godzinę, do pokonania jest ok. 60 km. Bliżej leżą takie miasta jak Mrozy (5 km), Mińsk Mazowiecki (17 km), Węgrów (30 km), Siedlce (34 km) czy Stoczek Łukowski (35 km).

Kałuszyn to jedno z 5 miast w powiecie mińskim. Do powiatu należą:

  • gminy miejskie (Mińsk Mazowiecki, Sulejówek),
  • gminy miejsko-wiejskie (Halinów, Mrozy, Kałuszyn),
  • gminy wiejskie (Mińsk Mazowiecki, Jakubów, Latowicz, Dobre, Cegłów, Stanisławów, Siennica, Dębe Wielkie).

Rynek pracy, oferty pracy – Kałuszyn

Kałuszyn to niewielki ośrodek handlowo-usługowy. W mieście ani w gminie nie ma dużych zakładów pracy. Zgodnie ze stanem REGON na 30 listopada 2020 r. poza 14 małymi podmiotami gospodarki narodowej, w których pracuje między 10 a 49 osób, w Kałuszynie działa 278 mikrojednostek (samozatrudnieni, podmioty do 9 pracujących).

Na 292 podmioty 12 należy do sektora publicznego (7 mikrojednostek i 5 małych podmiotów).

W strukturze branżowej dominują firmy handlowe, zajmujące się naprawą pojazdów – jest ich 112. Praca w Kałuszynie jest możliwa do znalezienia także w firmach usługowych, budowlanych, zakładach przetwórstwa przemysłowego. Skala przemysłu jest jednak niewielka – prowadzi się tu drobny przemysł elektrotechniczny, chemiczny, skórzany i drzewny oraz przetwórstwo rolno-spożywcze.

Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w powiecie mińskim utrzymuje się na poziomie zbliżonym do średniej krajowej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w listopadzie 2020 r. wyniosła dla powiatu mińskiego 6,6%, dla kraju 6,1%, a dla województwa mazowieckiego – 5,1%.

Wg informacji udostępnionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim, w listopadzie liczba bezrobotnych w powiecie wynosiła 3277 osób. Z czego mieszkańców Kałuszyna było 148.

Jak pokazują wyniki badania Barometr zawodów na 2021 r. w powiecie mińskim, na rynku pracy jest sporo zawodów deficytowych. Największy problem ze znalezieniem spełniających wymagania i jednocześnie chętnych do podjęcia zatrudnienia osób mają pracodawcy poszukujący kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, pracowników fizycznych w produkcji i pracach prostych oraz sprzątaczek i pokojowych. Z kolei nadwyżka poszukujących pracy dotyczy animatorów kultury i organizatorów imprez, a także geodetów i kartografów.