Praca Żelechów Najnowsze oferty pracy: 1

Praca MAZOWIECKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Żelechowie

Żelechów (mazowieckie) – jakie to miasto?

Żelechów koło Garwolina jest niedużym miastem. Liczy 3,9 tys. mieszkańców i zajmuje teren 12 kilometrów kwadratowych.

Do gminy Żelechów przynależy 18 sołectw. Największymi miejscowościami są Stefanów, Piastów i Wola Żelechowska. W gminie mieszka prawie 8,3 tys. osób, a jej powierzchnia wynosi 87,5 kilometra.

Żelechów to miejscowość dobrze skomunikowana zarówno w skali lokalnej, jak i ponadregionalnej. Niedaleko Żelechowa leżą Stoczek Łukowski (20 km), Ryki (24 km), Łaskarzew (25 km), Dęblin (40 km), Pilawa (40 km). Od największego ośrodka miejskiego w powiecie – Garwolina – Żelechów dzielą 24 km, odległość od Warszawy oraz od Lublina wynosi po ok. 94 km.

W mieście początek mają drogi do Garwolina, Stoczka Łukowskiego, Ryk i Łukowa. Przez Żelechów biegnie droga wojewódzka nr 807 – z Łukowa do Maciejowic, a niedaleko od miasta prowadzi droga S17, wiodąca z Warszawy do przejścia granicznego na Ukrainę. Miasto nie ma połączeń kolejowych, ale stacje znajdują się w sąsiednich miejscowościach – Stoczku Łukowskim i Sobolewie.

Szanse na podjęcie pracy: Żelechów, powiat garwoliński

Powiat garwoliński cechuje się dość wysoką stopą bezrobocia. We wrześniu 2020 r. wg danych GUS wyniosła ona 9,2%. Dla porównania – dla Polski wyliczono 6,1%, dla województwa mazowieckiego – 5,1%. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Garwolinie, do którego po pomoc w aktywizacji zawodowej czy znalezieniu zatrudnienia mogą się zwrócić także mieszkańcy Żelechowa (gminy i miasta), we wrześniu zarejestrowanych było 3,9 tys. bezrobotnych. Większość – 2,2 tys. to osoby borykające się z problemem długotrwałego bezrobocia.

Rynek pracy w województwie mazowieckim daje szanse na znalezienie zatrudnienia, jednak nie są one równe w poszczególnych powiatach. Zróżnicowanie widać w stopie bezrobocia, która zaczyna się od niecałych 2% w Warszawie, a kończy na ponad 20% w powiecie szydłowieckim, ale też w podaży pracy w poszczególnych powiatach.

Zapotrzebowanie na pracowników badają eksperci przygotowujący Barometr zawodów – prognozę sytuacji na lokalnych rynkach pracy w powiatach i województwach. Zgodnie z Barometrem w powiecie garwolińskim braki kadrowe są szczególnie odczuwalne w sektorze usług medycznych i opiekuńczych (brakuje kandydatów do pracy jako lekarz, pielęgniarka i położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta i masażysta, logopeda i audiofonolog oraz opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej) oraz w branży budowlanej. O zatrudnienie nie powinni się martwić zwłaszcza monterzy instalacji budowlanych, pracownicy robót wykończeniowych i budownictwa drogowego, betoniarze, zbrojarze, a także murarze i tynkarze.

W sektorze przemysłowym w powiecie potrzebni są zwłaszcza kandydaci na krawców i pracowników produkcji odzieży, monterów konstrukcji metalowych, robotników obróbki drewna i stolarze oraz masarzy i przetwórców ryb.

Zawody deficytowe w branży edukacyjnej to nauczyciele praktycznej nauki zawodu i
nauczyciele przedmiotów zawodowych, w rolnictwie – ogrodnicy i sadownicy, rolnicy i hodowcy, w branży gastronomicznej – piekarze.

Jako nadwyżkowe wskazano jedynie dwie profesje. W miejscowościach powiatu, a więc też w Żelechowie praca może być trudna do znalezieniA dla ekonomistów i techników informatyków.

Żelechowscy pracodawcy: w jakich firmach szukać pracy?

W mieście zarejestrowanych w systemie REGON jest 396 podmiotów gospodarki narodowej (wg danych GUS, stan REGON na wrzesień 2020 r.). Tutejszy rynek pracy tworzą wyłącznie przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz jednostki budżetowe – ani w mieście, ani w gminie nie ma dużych zakładów pracy.

W Żelechowie 372 podmioty to samozatrudnieni i przedsiębiorstwa do 9 pracowników, 12 podmiotów jest małych, liczy od 10 do 49 zatrudnionych, a 6 największych zakładów pracy ma status średnich podmiotów, w których pracuje między 50 a 249 osób.

Żelechowianie dzięki małym odległościom między miastami mogą szukać także zatrudnienia w większych ośrodkach gospodarczych jak Garwolin czy Dęblin.

W mieście najwięcej jest małych punktów usługowych, handlowych i rzemieślniczych. Żelechowskie zakłady przemysłowe produkują m.in. części do maszyn rolniczych i ciągników, części do hydrauliki siłowej, kostkę brukową, opakowania tekturowe.