Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Siedlce

27 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Siedlce
Ogłoszenie o naborze Nr 53690

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
Zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu oraz poza siedzibą (wyjazdy służbowe).
Kontakt z klientem zewnętrznym.
Praca wymagająca dyspozycyjności.
Stres związany z przeprowadzaniem kontroli.
Zagrożenie korupcją.
Budynek przy ulicy Kazimierzowskiej 29 w Siedlcach.
Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na wysokim parterze.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner, drukarka.
Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie.
Budynek Inspektoratu nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Wykonywanie czynności kontrolnych związanych ze sprawowaniem nadzoru nad: obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi w zakładach leczniczych dla zwierząt, w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych oraz w podmiotach prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii; stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych w zakładach leczniczych dla zwierząt; wprowadzaniem do obrotu i używaniem wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej.
 • Opracowywanie decyzji administracyjnych I instancji wydawanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu nadzoru farmaceutycznego.
 • Przyjmowanie i prowadzenie rejestru zgłoszeń podmiotów mających zamiar prowadzić obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii oraz ich analiza.
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków.
 • Pobieranie prób do badań monitoringowych produktów leczniczych weterynaryjnych w ramach państwowych badań jakościowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • znajomość prawa polskiego i unijnego z w/w zakresu
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność, rzetelność, dyspozycyjność
 • znajomość jednego z języków urzędowych UE w stopniu kominikatywnym
Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny 
Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
Praca Kontroler Weterynaryjny