Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Fotograf
Archiwum Państwowe w Rzeszowie
Rzeszów
13 dni temu
Archiwum Państwowe w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Fotograf
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 84221

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu przy komputerze - obsługa skanerów, kontakt z kurzem (zniszczony papier). Skanery nie wymagają pracy przy sztucznym oświetleniu. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze. Pomieszczenie klimatyzowane. Na tym samym piętrze znajduje sie pomieszczenie socjalne (przygotowywanie, spożywanie posiłków). Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poruszania się po budynku (podjazdy, windy, drzwi odpowiedniej szerokości, dostosowane toalety) – brak barier architektonicznych.

Zakres zadań

  • Wykonuje kopie cyfrowe materiałów archiwalnych w celu zabezpieczenia i zachowania dokumentów oryginalnych, a także ułatwienie do nich dostępu, np. online
  • Obrabia cyfrowo wykonywane kopie cyfrowe np. zmienia ich format zapisu z .tiff na format użytkowy .djvu w celu ułatwienia do nich dostępu
  • Wprowadza dane dotyczące kopii cyfrowych dokumentów do komputerowych baz danych w celu umożliwienia ich ewidencji i wyszukiwania
  • Kontroluje poprawność i kompletność wykonywanych kopii cyfrowych
  • Archiwizuje wykonywane kopie cyfrowe w celu ich przechowywania i zabezpieczenia
  • Przygotowuje materiały archiwalne do kopiowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Umiejętność obsługi komputera, tj. znajomość systemu Windows, pakietu Office (Word, Excel, Access), programów pakujących
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe