Główna Księgowa / Główny Księgowy

Charlie works

Kluczbork

50 dni temu

Poprzez zrozumienie biznesu, wypracowaliśmy strategię opartą na partnerskiej, stałej i długookresowej współpracy. Nasze działania skupione są na codziennej pracy z ludźmi i dla ludzi według wyznawanych wartości tj.: bezpieczeństwo i jakość. Dostarczamy wiedzę i doświadczenie Ekspertów, aby nasi Partnerzy Biznesowi skutecznie realizowali swoje założone cele.

 

Obecnie, do naszego zespołu, poszukujemy osoby, która może pracować na stanowisku:

Główna Księgowa / Główny Księgowy
Miejsce pracy: Kluczbork
Co musisz posiadać, jeśli chcesz pracować na tym stanowisku:
 • wykształcenie wyższe finansowe lub ekonomiczne;
 • kilkuletnie doświadczenie na stanowisku samodzielnego/głównego księgowego lub w firmie audytorskiej;
 • znajomość polskiej ustawy o rachunkowości, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego.
 • znajomość zasad prawa pracy;
 • język angielski lub holenderski na poziomie bardzo dobrym.
Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za:
 • sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów (np. polska ustawa o rachunkowości, IFRS);
 • odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym;
 • odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych;
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych;
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych;
 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP);
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych;
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości.
Co zyskujesz dołączając do zespołu naszego Klienta:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • prywatna opiekę medyczną;
 • ubezpieczenie grupowe.
Charlie works sp. z o.o. (nr certyfikatu 23705)

Poznaj

Charlie works Sp. z o.o.

Poznaj stanowisko: Główny Księgowy 
Główny Księgowy jest to jedna z najważniejszych osób w firmie. Pracownik ten odpowiada za prezentowanie w sprawozdaniach - wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych oraz za organizację, koordynację, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy, a także za pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem prawa podatkowego w przedsiębiorstwie. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku ...
Praca Główny Księgowy