Praca Byczyna Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 26

Praca w Byczynie

Byczyna (woj.opolskie) – podstawowe informacje

Byczyna jest niewielkim miastem, zarówno jeśli chodzi o powierzchnię, jak i ludność. Miejscowość rozciąga się na powierzchni 5,79 kilometra kwadratowego. Liczba mieszkańców Byczyny to około 3,6 tys. osób. Obowiązują tu:

 • numer kierunkowy – (+48) 77, 
 • kod pocztowy – 46-220, 
 • oznaczenie rejestracji pojazdów – OKL.

Byczyna to jedno z trzech miast znajdujących się w powiecie kluczborskim (obok stolicy powiatu – Kluczborka i Wołczyna). Odległość z Byczyny do obu miejscowości wynosi mniej więcej 17 kilometrów. Blisko stąd także do Kępna (28 kilometrów), Wieruszowa (24 kilometry), Wielunia (31 kilometrów), Gorzowa Śląskiego (21 kilometrów) czy Praszki (20 kilometrów).

Byczyna jest dobrze skomunikowana z regionem – przebiega przez nią droga krajowa nr 11, zapewniająca bezpośrednie połączenie między innymi z Kluczborkiem, Ostrowem Wielkopolskim. W mieście początek bierze też droga wojewódzka nr 487 (wiodąca przez Gorzów Śląski do Olesna).


Miasto Byczyna, jako siedziba gminy Byczyna, pełni funkcje administracyjne. Urząd Miejski w Byczynie jest zlokalizowany w ratuszu na rynku:

 • Adres: Rynek 1, 46-220 Byczyna
 • Telefon: 77 413 41 50

Byczyna (opolskie) – profil gospodarczy

Miejscowość nie stanowi rozbudowanego ośrodka gospodarczego. Ani w mieście, ani na terenie całej gminy nie funkcjonują duże przedsiębiorstwa. Lokalna gospodarka opiera się na działaniu małych działalności, w tym także o charakterze rodzinnym. Dlatego część mieszkańców Byczyny i okolic pracę znajduje w sąsiednich miejscowościach. 

Zgodnie z REGON (rejestr prowadzony przez GUS – stan na 30.09.2020 r.) w Byczynie jest łącznie 448 podmiotów gospodarki narodowej:

 • 1 średnia jednostka (sektor publiczny), 
 • 21 małych podmiotów (16 prywatnych, 5 budżetowych), 
 • 426 mikrojednostek (401 z sektora prywatnego, 22 z publicznego). 

Byczyna ma potencjał turystyczny, w znacznym stopniu wykorzystywany – w mieście rozwijają się usługi związane z obsługą ruchu turystycznego z branży hotelarskiej, gastronomicznej i inne. Duży udział w profilu gospodarczym miasta ma działalność handlowa, a także budownictwo i drobne przetwórstwo przemysłowe. 

Najczęściej wybierane sekcje PKD podmiotów gospodarki narodowej w Byczynie to:

 • handel i naprawa pojazdów – 20,3% ogółu, 
 • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 15,4%, 
 • przetwórstwo przemysłowe – 11,4%, 
 • budownictwo – 10,9%, 
 • transport i gospodarka magazynowa – 6,9%. 

Byczyna – praca, bezrobocie

Woj. opolskie cechuje się nieco wyższym niż średnia ogólnopolska poziomem bezrobocia (stopa bezrobocia we wrześniu 2020 r. wg. GUS w Opolskiem to 6,8% w porównaniu do wskaźnika dla Polski na poziomie 6,1%). Najlepsza sytuacja na rynku pracy jest w stolicy województwa (stopa bezrobocia w Opolu to 3,7%), z kolei najwyższy wskaźnik bezrobocia jest w powiecie głubczyckim (9,9%). Również powiat kluczborski zmaga się ze stosunkowo wysokim bezrobociem (8,3%).

Osoby szukające pracy w Byczynie i innych miejscowościach powiatu kluczborskiego mogą zgłaszać się do PUP w Kluczborku:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
  Adres: Sienkiewicza 22B, 46-200 Kluczbork
  Telefon: 77 447 13 88