Praca Krzepice

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 340

Praca w Krzepicach

Krzepice to nieduże miasto w województwie śląskim, położone tuż przy granicy z województwem opolskim oraz niedaleko granicy z województwem łódzkim. Przynależy do powiatu kłobuckiego, jest też siedzibą miejsko-wiejskiej gminy Krzepice. 

Krzepice to przyjazne miasteczko otoczone zielenią. Na północy, w dorzeczu Warty, rozciąga się Załęczański Park Krajobrazowy, na południe od miasta z kolei rozległy Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą. Są to tereny zachęcające do rekreacji i sportu na świeżym powietrzu. Najbliższe otoczenie miasta ma z kolei charakter wiejski. 

Czy warto brać pod uwagę tę miejscowość i gminę, szukając pracy w województwie śląskim? Kto bez problemu dostanie w Krzepicach pracę? Oto krótki, społeczno-gospodarczy opis miasta. 

Krzepice – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Krzepice zajmują powierzchnię 27,66 kilometra kwadratowego. Zamieszkuje je około 4,6 tys. osób. Jest to drugi – obok Kłobucka – ośrodek miejski powiatu kłobuckiego. W powiecie znajdują się także gminy miejskie: Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń oraz Wręczyca Wielka. Powiat kłobucki rozciąga się na powierzchni 889 kilometrów kwadratowych i zamieszkuje go blisko 85 tys. osób. Są to tereny w przeważającej mierze rolnicze, a także leśne. 

To miejscowość o długiej historii – Krzepice w średniowieczu miały status miasta królewskiego. Nie zachował się co prawda znajdujący się niegdyś w Krzepicach zamek królewski, wciąż jednak można zobaczyć jego pozostałości. Zamek w Krzepicach, a właściwie dwie warowne wieże, zostały uwiecznione w symbolice miasta – herbie Krzepic. Ponadto ważnym zabytkiem okolicy jest mający XV-wieczny rodowód zespół klasztorny kanoników regularnych.

W Krzepicach obowiązuje:

 • numer kierunkowy – (+48) 34, 
 • kod pocztowy – 42-160.

Oznaczenie rejestracji pojazdów powiatu kłobuckiego to SKL. 

Krzepice stanowią ważne centrum życia kulturalnego i gospodarczego tego regionu. Pełnią także funkcje administracyjne. Na terenie miasta znajdują się Urząd Miejski w Krzepicach, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, biblioteka miejska. 

Z kolei podatników zamieszkałych w Krzepicach obsługuje Urząd Skarbowy w Kłobucku, a bezrobotni rejestrowani są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku. 

 • Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
  Adres: ul. Długosza 114, 42-100 Kłobuck
  Tel. tel.: 34 317 44 00
  E-mail: kakl@praca.gov.pl

W Krzepicach nie znajdziemy dużych firm. Zgodnie z informacją zawartą w REGON (stan w końcu sierpnia 2020 r.) dwa największe podmioty w mieście zatrudniają od 50 do 249 pracowników. Funkcjonuje tu także 41 małych jednostek, z kadrą rzędu 10-49 osób zatrudnionych. Pozostałe to mikropodmioty do 9 pracowników. 

W mieście dominującą dziedziną działalności są:

 • handel i naprawa pojazdów samochodowych. Zadeklarowało ją 29,4% krzepickich podmiotów;
 • przetwórstwo przemysłowe – zajmuje się nim, 19,1% zakładów pracy, 
 • budownictwo – firmy budowlane stanowią 13,2% podmiotów zarejestrowanych w Krzepicach. 

Rynek pracy, oferty pracy – Krzepice

Gdzie zatem szukać pracy w okolicy Krzepic? Powiat kłobucki charakteryzuje się wysokim zapotrzebowaniem na przedstawicieli zawodów z branży budowlanej, motoryzacyjnej, medycznej, gastronomicznej i innych. Braki kadrowe obrazują wyniki prognozy Barometr zawodów, wykonywanej na polecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

W 2020 r. na liście zawodów deficytowych w powiecie kłobuckim znajdują się:

 • z branży budowlanej – betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, kamieniarze, murarze i tynkarze, pracownicy ds. budownictwa drogowego, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani, 
 • z branży transportowej – kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kierownicy ds. logistyki, listonosze i kurierzy, spedytorzy i logistycy, magazynierzy,
 • z branż motoryzacyjnej, maszynowej – diagności samochodowi, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, mechanicy i monterzy maszyn i urządzeń, mechanicy pojazdów samochodowych, lakiernicy, spawacze, 
 • z szeroko pojętej produkcji przemysłowej – krawcy i pracownicy produkcji odzieży, lakiernicy, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy obrabiarek skrawających, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, pracownicy przetwórstwa metali, pracownicy przetwórstwa spożywczego, 
 • z branży drzewnej – robotnicy leśni, robotnicy obróbki drewna i stolarze,
 • z gastronomii – cukiernicy, kelnerzy i barmani, kucharze, masarze i przetwórcy ryb, piekarze, 
 • z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i pokrewnych – lekarze, opiekunki dziecięce, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, pracownicy służb mundurowych,
 • z edukacji – nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych,
 • z branży finansowej –  pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, samodzielni księgowi, specjaliści ds. finansowych, 
 • z usług – fryzjerzy, kosmetyczki, obuwnicy, pracownicy zajmujący się zwierzętami.

Jednocześnie w powiecie zanotowano nadwyżkę farmaceutów i techników budownictwa. 

Mimo dużego zapotrzebowania na pracowników zgłaszanego przez firmy z powiatu kłobuckiego, bezrobocie jest tu stosunkowo wysokie, w szczególności, gdy porównać je z sytuacją na rynku pracy w województwie śląskim. 

Stopa bezrobocia wg GUS (koniec sierpnia 2020 r.):

 • powiat kłobucki – 7,6%, 
 • województwo śląskie – 4,8%, 
 • Polska – 6,1%. 

Szukaj pracy w mieście