Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny księgowy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie
Żuromin
65 dni temu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żurominie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Żuromin
Ogłoszenie o naborze Nr 81522

Warunki pracy

Praca biurowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin. Stanowisko znajduje się w pomieszczeniu na I piętrze, brak windy, strome schody. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca związana z bezpośrednią obsługą klienta oraz z obciążeniami dla organizmu pracownika (długotrwała pozycja siedząca). Wyjazdy służbowe sporadyczne np. na szkolenia.

Zakres zadań

 • kieruje zespołem finansowo-księgowym i administracji Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żurominie
 • prowadzi sprawy związane z rachunkowością, zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami
 • prowadzi księgi rachunkowe
 • wycenia aktywa i pasywa
 • opracowuje plany finansowe jednostki
 • wykonuje bieżącą dyspozycję środkami finansowymi
 • kontroluje i dekretuje dokumenty księgowe
 • nadzoruje prowadzenie ewidencji księgowej techniką komputerową
 • sporządza roczny plan budżetowy wydatków i dochodów, dokonuje niezbędnych zmian w tych planach i czuwa nad nieprzekraczaniem wydatków w paragrafach
 • sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe oraz inne informacje dodatkowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe lub średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna lub wpis do rejestru biegłych rewidentów lub posiadanie certyfikatu księgowego lub świadectwo kwalifikacyjne do prowadzenia ksiąg rachunkowych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w księgowości w przypadku wykształcenia wyższego-3 lata praktyki, w przypadku wykształcenia średniego -6 lat praktyki
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty