Praca Mława

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 455

Praca w Mławie

Mława leży w północno-wschodniej części Polski, administracyjnie w województwie mazowieckim, przy jego granicy z warmińsko-mazurskim. Jest siedzibą władz powiatu mławskiego, jedyną gminą miejską i miastem w powiecie.

Mława, powiat mławski

Miasto pełni więc szereg funkcji związanych z administracją publiczną, edukacją, kulturą, usługami ochrony zdrowia. Stanowi także ośrodek gospodarczy – przemysłowy i handlowo-usługowy.

W jakich branżach dostępna jest praca w Mławie i okolicy? Jak kształtuje się zapotrzebowanie na pracowników w powiecie oraz stopa bezrobocia? Oto charakterystyka Mławy i tutejszego rynku zatrudnienia.

Mława – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Miasto rozciąga się na terenie niemal 35 kilometrów kwadratowych. Zamieszkuje w nim 33,7 tys. osób.

Mieszkańcy Mławy mają do dyspozycji ofertę kulturalną Miejskiego Domu Kultury. W mieście działają dwa muzea. Do atrakcji zaliczają się też tutejsze zabytki, np. kościół parafialny pw. św. Trójcy, kościół pw. św. Wawrzyńca, Spichlerz „Lelewelówka”  czy ratusz miejski.

Układ komunikacyjny miasta tworzą połączenia kolejowe i drogowe. Szlak kolejowy łączy Warszawę i Gdańsk i jest częścią europejskiej magistrali E-67. Przez Mławę biegnie droga krajowa nr 7 – z Warszawy w kierunku Gdańska i Olsztyna – oraz trzy drogi wojewódzkie: nr 544, nr 563, nr 615. Aby dojechać do centrum Warszawy, trzeba pokonać 130 km. Niedaleko od Mławy znajdują się takie miejscowości jak Działdowo, Nidzica, Żuromin czy Ciechanów.

Rynek pracy, oferty pracy – Mława

Mławę za swoją siedzibę obrały 3393 podmioty gospodarki narodowej (stan na dzień 30 września 2020 r. REGON):

 • 3234 mikropodmioty, z w tym 63 z sektora publicznego (0-9 pracujących),
 • 122 małe, w tym 25 jednostek budżetowych (10-49 pracujących),
 • 32 średnie, z czego 15 w sektorze publicznym (50-249 pracujących),
 • 5 dużych (3 – w tym jednostka budżetowa – liczące 250-999 pracujących, 2 prywatne z kadrą 1000 lub więcej pracujących).

Największym pracodawcą w mieście jest znany na całym świecie koreański koncern produkujący w Mławie telewizory, monitory oraz systemy audio do samochodów na rynek europejski, do Rosji i Stanów Zjednoczonych. W mieście działają też zakłady przetwórstwa spożywczego, drzewnego, produkuje się opakowania i materiały budowlane. 

Dobrze rozwinięte obszary gospodarki, w których działa najwięcej podmiotów, to handel i naprawa pojazdów, budownictwo, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, usługi, przetwórstwo przemysłowe, a także transport i gospodarka magazynowa.

Lista zawodów deficytowych ujęta w badaniu Barometr zawodów w powiecie mławskim ma pokaźne rozmiary. Kto zatem nie powinien mieć trudności ze znalezieniem pracy? Mława, okolice w granicach powiatu wydają się dobrą destynacją na poszukiwanie zatrudnienia w branżach:

 • budowlanej (brakuje pracowników wielu zawodów z różnorodnymi uprawnieniami i umiejętnościami, np. brukarzy, cieśli i stolarzy, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, monterów instalacji budowlanych, kierowników budowy i innych),
 • szeroko rozumianej produkcji przemysłowej (wśród zawodów deficytowych są magazynier, pracownik przetwórstwa spożywczego, kierownik ds. produkcji, krawiec i pracownik produkcji odzieży, masarz i przetwórca ryb),
 • elektrycznej i elektromechanicznej (poszukiwane są osoby z aktualnymi uprawnieniami: elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, inżynierowie elektrycy i energetycy, monterzy elektronicy, mechanicy maszyn i urządzeń),
 • motoryzacyjnej i transportowej (deficyt mechaników pojazdów samochodowych, kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych),
 • metalowej (brakuje ślusarzy, spawaczy),
 • oświatowej (pracę znajdą nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych),
 • sektorze usług medycznych i opiekuńczych (braki kadrowe dotyczą fizjoterapeutów i masażystów, lekarzy, opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej oraz pielęgniarek i położnych),
 • finansowej (brakuje pracowników ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, a także samodzielnych księgowych),
 • beauty (zapotrzebowanie na fryzjerów i kosmetyczki),
 • spożywczej (brak chętnych na stanowisko piekarza),
 • geodezyjnej (brak wykwalifikowanych kandydatów na stanowisko geodety i kartografa).

O wiele krótszy jest wykaz zawodów nadwyżkowych. Więcej kandydatów niż ofert odnotowuje się w zawodach ekonomisty, kucharza, specjalisty technologii żywności i żywienia, a także technika budownictwa.

Choć bezrobocie w powiecie mławskim jest wyższe zarówno niż średnia w Mazowieckiem, jak i w Polsce, to w porównaniu do wielu innych obszarów województwa okolice Mławy wypadają bardzo korzystnie. W 14 powiatach stopa  bezrobocia przekracza 10%, w jednym od lat utrzymuje się na poziomie ponad 20%. Rynek pracy w województwie mazowieckim jest pod tym względem bardzo zróżnicowany.

Stopa bezrobocia – dane GUS na wrzesień 2020 r.:

 • Polska – 6,1%,
 • woj. mazowieckie – 5,1%,
 • powiat mławski – 6,5%.

Wg danych mieszczącego się w Mławie urzędu pracy wrześniu 2020 r. zarejestrowanych było 1,9 tys. osób bezrobotnych.

PUP Mława:

Adres: ul. Wyspiańskiego 7, 06-500 Mława
E-mail: waml@praca.gov.pl
Telefon: +48 23 654 34 01, +48 23 654 19 96

Szukaj pracy w mieście