Praca Mława Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 1127

Praca w Mławie

Mława – liczba mieszkańców, powierzchnia, położenie

Miasto rozciąga się na terenie niemal 35 kilometrów kwadratowych. Zamieszkuje w nim 33,7 tys. osób.

Układ komunikacyjny miasta tworzą połączenia kolejowe i drogowe. Szlak kolejowy łączy Warszawę i Gdańsk i jest częścią europejskiej magistrali E-67. Przez Mławę biegnie droga krajowa nr 7 – z Warszawy w kierunku Gdańska i Olsztyna – oraz trzy drogi wojewódzkie: nr 544, nr 563, nr 615. Aby dojechać do centrum Warszawy, trzeba pokonać 130 km. Niedaleko od Mławy znajdują się takie miejscowości jak Działdowo, Nidzica, Żuromin czy Ciechanów.

Przedsiębiorcza Mława – stan REGON

Mławę za swoją siedzibę obrały 3393 podmioty gospodarki narodowej (stan na dzień 30 września 2020 r. REGON):

 • 3234 mikropodmioty, z w tym 63 z sektora publicznego (0-9 pracujących),
 • 122 małe, w tym 25 jednostek budżetowych (10-49 pracujących),
 • 32 średnie, z czego 15 w sektorze publicznym (50-249 pracujących),
 • 5 dużych (3 – w tym jednostka budżetowa – liczące 250-999 pracujących, 2 prywatne z kadrą 1000 lub więcej pracujących).

Największym pracodawcą w mieście jest znany na całym świecie koreański koncern produkujący w Mławie telewizory, monitory oraz systemy audio do samochodów na rynek europejski, do Rosji i Stanów Zjednoczonych. W mieście działają też zakłady przetwórstwa spożywczego, drzewnego, produkuje się opakowania i materiały budowlane. 

Dobrze rozwinięte obszary gospodarki, w których działa najwięcej podmiotów, to handel i naprawa pojazdów, budownictwo, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, usługi, przetwórstwo przemysłowe, a także transport i gospodarka magazynowa.

Zapotrzebowanie mławskich pracodawców

Lista zawodów deficytowych ujęta w badaniu Barometr zawodów w powiecie mławskim ma pokaźne rozmiary. Kto zatem nie powinien mieć trudności ze znalezieniem pracy? Mława, okolice w granicach powiatu wydają się dobrą destynacją na poszukiwanie zatrudnienia w branżach:

 • budowlanej (brakuje pracowników wielu zawodów z różnorodnymi uprawnieniami i umiejętnościami, np. brukarzy, cieśli i stolarzy, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, monterów instalacji budowlanych, kierowników budowy i innych),
 • szeroko rozumianej produkcji przemysłowej (wśród zawodów deficytowych są magazynier, pracownik przetwórstwa spożywczego, kierownik ds. produkcji, krawiec i pracownik produkcji odzieży, masarz i przetwórca ryb),
 • elektrycznej i elektromechanicznej (poszukiwane są osoby z aktualnymi uprawnieniami: elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, inżynierowie elektrycy i energetycy, monterzy elektronicy, mechanicy maszyn i urządzeń),
 • motoryzacyjnej i transportowej (deficyt mechaników pojazdów samochodowych, kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych),
 • metalowej (brakuje ślusarzy, spawaczy),
 • oświatowej (pracę znajdą nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych),
 • sektorze usług medycznych i opiekuńczych (braki kadrowe dotyczą fizjoterapeutów i masażystów, lekarzy, opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej oraz pielęgniarek i położnych),
 • finansowej (brakuje pracowników ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, a także samodzielnych księgowych),
 • beauty (zapotrzebowanie na fryzjerów i kosmetyczki),
 • spożywczej (brak chętnych na stanowisko piekarza),
 • geodezyjnej (brak wykwalifikowanych kandydatów na stanowisko geodety i kartografa).

O wiele krótszy jest wykaz zawodów nadwyżkowych. Więcej kandydatów niż ofert odnotowuje się w zawodach ekonomisty, kucharza, specjalisty technologii żywności i żywienia, a także technika budownictwa.

PUP Mława – statystyki bezrobocia

Choć bezrobocie w powiecie mławskim jest wyższe zarówno niż średnia w Mazowieckiem, jak i w Polsce, to w porównaniu do wielu innych obszarów województwa okolice Mławy wypadają bardzo korzystnie. W 14 powiatach stopa  bezrobocia przekracza 10%, w jednym od lat utrzymuje się na poziomie ponad 20%. Rynek pracy w województwie mazowieckim jest pod tym względem bardzo zróżnicowany.

Stopa bezrobocia – dane GUS na wrzesień 2020 r.:

 • Polska – 6,1%,
 • woj. mazowieckie – 5,1%,
 • powiat mławski – 6,5%.

Wg danych mieszczącego się w Mławie urzędu pracy wrześniu 2020 r. zarejestrowanych było 1,9 tys. osób bezrobotnych.