Praca Raciąż

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 307

Praca w Raciążu

Raciąż leży ok. 100 km na północny zachód od Warszawy. Miasto przynależy do województwa mazowieckiego i do powiatu płońskiego.

Miasto leży w rozwidleniu krajowych dróg – trasy szybkiego ruchu nr 7, łączącej Gdańsk z Warszawą, oraz DK nr 14, z Warszawy do Torunia. Na układ komunikacyjny Raciąża składają się droga krajowa nr 60, zapewniająca tranzyt wschód-zachód, z Łodzi do polskiej granicy, oraz szlak kolejowy.

Raciąż ma status gminy miejskiej, pełni także funkcję lokalnego ośrodka administracyjnego – jest siedzibą samorządu gminy Raciąż – największej wiejskiej gminy w powiecie. Działalność gospodarcza w miejscowości w dużej mierze związana jest z rolnictwem – lokalne firmy zajmują się przetwórstwem spożywczym, świadczą usługi dla rolnictwa. W jakich branżach można znaleźć w Raciążu pracę? Czy to dobry kierunek do rozwijania kariery zawodowej?

Raciąż – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

W Raciążu mieszka ok. 4,4 tys. osób. Powierzchnia miasta to 8,4 kilometra kwadratowego. Liczba mieszkańców otaczającej miasto gminy wiejskiej Raciąż wynosi z kolei 8,3 tys., a obszar gminy równy jest 242,9 kilometra kwadratowego.

Raciąż jest jednym z trzech miast i jedną z dwóch gmin miejskich w powiecie płońskim. Siedziba władz powiatu – Płońsk – to położony najbliżej Raciąża ośrodek miejski – centra miejscowości dzieli ok. 25 km. Nieco dalej znajdują się Sierpc (35 km), Ciechanów (38 km) oraz Płock (44 km).

Miejscowość i jej okolica nie są uznawane za obszary turystyczne, a zaplecze gastronomiczno-noclegowe nie jest rozbudowane. Niemniej znaleźć można w Raciążu atrakcje: kilka zabytkowych obiektów, historyczny układ centralnej części miasta, infrastrukturę sportowo-rekreacyjną (stadion, halę sportową, Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji). Miejscowość odznacza się też ciekawą historią – jest jednym z najstarszych grodów na północnym Mazowszu, a pierwsze odkryte ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą z X wieku. 

Rynek pracy, oferty pracy – Raciąż

Możliwości podjęcia pracy w Raciążu są ograniczone ze względu na niewielką liczbę działających tu zakładów pracy. Część mieszkańców decyduje się na poszukiwanie zatrudnienia w sąsiednich miejscowościach powiatu, Płocku czy Ciechanowie. W samym Raciążu działają łącznie 403 podmioty gospodarki narodowej (stan REGON w końcówce września 2020 r.). Największy z nich to prywatny pracodawca, zatrudniający 250-999 osób. 2 podmioty z sektora publicznego generują między 50 a 249 miejsc pracy, a 22 jednostki prywatne i 6 budżetowych – między 10 a 49 miejsc. Najwięcej jest mikropodmiotów – 16 z sektora publicznego i 353 prywatne.

W całym powiecie płońskim zarejestrowanych jest 6918 podmiotów, w tym 4 duże i 31 średnich. W Ciechanowie na 4653 podmioty 3 to duże zakłady pracy (1 zatrudnia 1000 lub więcej osób), a 35 – średnie. Wiele do zaoferowania ma również płocki rynek pracy. W tym mieście działa 12 249 podmiotów – 24 duże i 137 średnich.

Dla osób, które poszukują jedynie na terenie Raciąża ofert pracy, istotne są dane dotyczące przekroju branżowego tutejszych firm. Najwięcej z nich zajmuje się handlem i naprawą pojazdów, budownictwem i usługami. W mieście działają także 33 zakłady przetwórstwa przemysłowego, w tym wytwórnia pasz, zakłady mleczarskie, mięsne, producent granulowanych mieszanek z PCV.

Przemysł rolno-spożywczy ma w Raciążu bardzo dobre warunki do rozwoju – miasto leży w środku wiejskiej gminy, w której przeważa działalność rolnicza. Także w samym Raciążu ok. 70% powierzchni zajmują użytki rolne. 

Ogólnie rzecz biorąc, rynek pracy w województwie mazowieckim jest w dobrej kondycji, niemniej cechuje się sporym zróżnicowaniem. Świetnie rozwinięta gospodarczo metropolia warszawska stoi w opozycji do oddalonych od centralnego ośrodka województwa powiatów z dużym bezrobociem i małą liczbą pracodawców. Różnice widać m.in. w poziomie bezrobocia rejestrowanego.

Stopa bezrobocia wg GUS na koniec września 2020 r.:

  • Polska – 6,1%,
  • woj. mazowieckie – 5,1%,
  • Warszawa – 1,8% (najniższa wartość w województwie),
  • powiat szydłowiecki – 24,1% (najwyższa wartość w województwie).

W powiecie płońskim stopa bezrobocia miała we wrześniu wartość 10,4%. W rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku figurowało 3628 osób bezrobotnych. 53,9% to osoby dotknięte długotrwałym bezrobociem – pozostające bez pracy rok lub dłużej. Trudności z aktywizacją zawodową mają także młodzi mieszkańcy powiatu. 32,7% bezrobotnych to osoby przed 30. rokiem życia. 

PUP Raciąż:

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku, Jednoosobowe Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Raciążu
Adres: ul. J. Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż
E-mail: wapora@praca.gov.pl
Telefon: (23) 679 27 73