Praca Glinojeck

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 450

Praca w Glinojecku

Glinojeck to nieduże miasto nad rzeką Wkrą na północnym Mazowszu. Przynależy do powiatu ciechanowskiego w województwie mazowieckim. Miejscowość jest siedzibą administracji miejsko-wiejskiej gminy. To także lokalny ośrodek gospodarczy i spokojne, przyjazne miejsce do życia.

Czy glinojecki rynek pracy pozwala realizować się zawodowo w wielu branżach? Kto znajdzie tu pracę? Czy bezrobocie stanowi palący problem lokalnej społeczności? Poznaj odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące rynku pracy w Glinojecku.

Glinojeck – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Miasto zajmuje powierzchnię 7 kilometrów kwadratowych i jest zamieszkiwane przez ok. 3 tys. osób. Glinojeck to jedna z 9 gmin w powiecie ciechanowskim, jedyna o statusie gminy miejsko-wiejskiej. Poza nią do powiatu należą miejska gmina Ciechanów oraz 7 gmin wiejskich. Do gminy Glinojeck przynależy 47 miejscowości (29 sołectw).

Miasto ma długą historię, jednak nie znajdziemy wielu jej śladów zachowanych w zabytkowych obiektach. Mieszkańcy Glinojecka mają do dyspozycji obiekty sportowo-rekreacyjne – stadion, korty tenisowe, halę sportową i strzeżone kąpielisko nad Wkrą.

Glinojeck od stolicy Polski oddziela niecałe 100 km, od Łodzi – 170 km, a od Bydgoszczy – 190 km. Miasto jest dobrze skomunikowane. Biegną przez nie dwie trasy o znaczeniu międzyregionalnym – droga krajowa nr 7, łącząca Warszawę i Gdańsk oraz droga krajowa nr 60, prowadząca z Płocka do Ciechanowa.

Rynek pracy, oferty pracy – Glinojeck

Glinojeck to małe miasto, dlatego też liczba prowadzonych tu przedsiębiorstw jest nieduża. We wrześniu 2020 r. w REGON wpisanych było 239 podmiotów gospodarki narodowej z Glinojecka i łącznie 450 z całej gminy. Nie ma tu dużych zakładów pracy. 431 podmiotów (na obszarze gminy) zatrudnia do 9 osób, bądź nie ma pracowników w ogóle, 18 jednostek utrzymuje między 10 a 49 miejsc pracy, a jeden, największy pracodawca – między 50 a 249 miejsc.

W gminie najwięcej jest firm budowlanych – 101. Rozwinięte branże to także handel i naprawa pojazdów, usługi, transport i gospodarka magazynowa oraz przetwórstwo przemysłowe. W Glinojecku działa największa w środkowo-wschodniej części Europy cukrownia. 

Glinojecki rynek pracy jest niewielki, dlatego możliwości rozwijania kariery warto poszukać także w okolicy. W prowadzonym na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej Barometrze zawodów znajdziemy wykaz prognozowanych przez ekspertów zawodów nadwyżkowych i deficytowych w poszczególnych powiatach. Jakie profesje są zatem poszukiwane w powiecie ciechanowskim, a kto może mieć trudności ze znalezieniem wakatu?

W deficycie są:

 • nauczyciele (języków obcych i lektorzy, praktycznej nauki zawodu, przedmiotów zawodowych),
 • pracownicy budowlani (betoniarze i zbrojarze, cieśle i stolarze budowlani, inżynierowie budownictwa murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, robotnicy budowlani),
 • pracownicy zakładów przemysłowych (operatorzy obrabiarek skrawających, robotnicy obróbki drewna i stolarze, spawacze, ślusarze),
 • pracownicy gastronomii (kucharze, szefowie kuchni, piekarze),
 • pracownicy opieki zdrowotnej i branży opiekuńczej (pielęgniarki i położne, opiekunki dziecięce, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej),
 • archiwiści i muzealnicy,
 • recepcjoniści i rejestratorzy,
 • fryzjerzy,
 • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
 • mechanicy pojazdów samochodowych,
 • pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych,
 • pracownicy służb mundurowych.

Nadwyżka dotyczy:

 • ekonomistów,
 • filozofów, historyków, politologów i kulturoznawców,
 • operatorów maszyn rolniczych i ogrodniczych,
 • pracowników ochrony fizycznej,
 • techników mechaników.

Wskaźnik bezrobocia w powiecie ciechanowskim utrzymuje się na poziomie przewyższającym zarówno krajowy jak i wojewódzki. We wrześniu 2020 r. zgodnie z danymi GUS stopa bezrobocia wynosiła:

 • 6,1% dla Polski,
 • 5,1% dla woj. mazowieckiego,
 • 9,3% dla powiatu ciechanowskiego.

We wrześniu w rejestrze obsługującego powiat ciechanowski Powiatowego Urzędu Pracy figurowało 3178 osób bezrobotnych. Ponad 1600 było mieszkańców stolicy powiatu. Liczba bezrobotnych mieszkańców miasta i gminy Glinojeck wynosiła 263 osoby, a największy udział miały:

 • osoby długotrwale bezrobotne – 51,3% ogółu bezrobotnych z Glinojecka (gminy miejsko-wiejskiej),
 • osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych – 43,7%,
 • osoby po 50. roku życia – 28,5%.

Te trzy grupy są liczne także w obrębie całego powiatu. 

Szukaj pracy w mieście