Praca Drobin

Nowość Sortuj wg.: daty trafności

Najnowsze oferty pracy: 446

Praca w Drobinie

Drobin leży w województwie mazowieckim, w powiecie płockim. To siedziba miejsko-wiejskiej gminy Drobin i zarazem ośrodek administracji gminnej. Niewielkie miasto jest także znaczącym węzłem drogowym – biegną przez nie trasy w kierunku Warszawy, Płocka czy Torunia. 

W gospodarce zarówno miasta, jak i całej gminy, dużą rolę odgrywa działalność rolnicza. Wiele gospodarstw specjalizuje się w produkcji mleka i tuczników, część stanowi zaplecze dla tutejszej cukrowni.

Jednak nie tylko rolnictwem Drobin stoi. Jakie firmy działają w mieście? Jakich poszukują pracowników? Oto charakterystyka miejscowości i lokalnego rynku zatrudnienia.

Drobin – liczba mieszkańców, atrakcje, położenie

Drobin – miasto w środkowo-zachodniej części województwa mazowieckiego, leżące ok. 100 km od Warszawy. Gmina, której władz Drobin jest siedzibą, zajmuje obszar 143 kilometrów kwadratowych, z czego prawie 10 kilometrów kwadratowych leży w granicach miasta. Gmina podzielona jest na 48 sołectw. W Drobinie mieszka przeszło 2,8 tys. osób, w całej gminie – ok. 8 tys.

Miasto jest jednym z trzech w powiecie płockim (obok Gąbina i Wyszogrodu), najmniejszym pod względem powierzchni.

Jak zostało wspomniane na wstępie, przez Drobin biegną liczne szlaki komunikacyjne w różnych kierunkach. Miasto ma bezpośrednie drogowe połączenia z Warszawą, Płockiem, Toruniem i Ciechanowem, prowadzą przez nie dwie drogi krajowe – nr 10 (relacji Szczecin – Płońsk) i nr 60 (część szlaku tranzytowego do Litwy, Łotwy i Estonii).

Pierwsze wzmianki o Drobinie pochodzą z wczesnego średniowiecza – miasto ma długie dzieje. Lokację uzyskało w 1511 r. Na mocy decyzji z 1869 r. Drobin stał się osadą, a prawa miejskie nadano mu ponownie w 1994 r. W mieście znajdziemy ciekawe zabytki, np.  kościół Matki Bożej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa z XV w., rynek oraz aktywnie spędzimy czas w malowniczym, zielonym otoczeniu.

Rynek pracy, oferty pracy – Drobin

Drobin to obszar o podstawowej funkcji rolniczej. Stwarza jednak dogodne warunki także do rozwoju w innych kierunkach. Ze względu na czyste środowisko, liczne atrakcje istnieje szansa na prowadzenie z powodzeniem działalności związanej z turystyką czy agroturystyką. W mieście można także rozwijać firmy usługowe, handlowe i zakłady produkcyjne, których działalność jest nieuciążliwa dla środowiska.

W jakich branżach dostępna jest praca w Drobinie? W mieście powstaje najwięcej firm usługowo-handlowych – mikroprzedsiębiorstw o takim profilu działalności. W REGON (stan na 30 września 2020 r.) zarejestrowanych jest 239 podmiotów gospodarki narodowej w Drobinie i 259 w miejscowościach wiejskich należących do gminy. W całej gminie działa jedno duże, zatrudniające między 250 a 999 osób przedsiębiorstwo prywatne, 5 średnich zakładów pracy – liczących między 50 a 249 pracowników, 13 małych podmiotów, utrzymujących między 10 a 49 miejsc pracy, i 479 mikrojednostek – samozatrudnionych i podmiotów do 9 pracowników.

31 podmiotów reprezentuje sektor publiczny (23 mikro-, 7 małych i 1 średni). Największy udział w ogóle podmiotów mają osoby fizyczne – jest ich 364.

Najliczniej wybierane przez przedsiębiorców sekcje PKD w gminie to:

  • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, włączając motocykle – 22,5% podmiotów,
  • budownictwo – 16,1% podmiotów,
  • przetwórstwo przemysłowe – 14,5% podmiotów,
  • pozostałe usługi – 10,6% podmiotów,
  • działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 5,6% podmiotów,
  • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 5% podmiotów.

Rynek pracy w mieście i w obrębie gminy jest niewielki. Naturalną tego konsekwencją stało się dla mieszkańców poszukiwanie zatrudnienia w sąsiednich miejscowościach, m.in. w oddalonym od Drobina o 34 km Płocku. W siedzibie powiatu zarejestrowanych jest ponad 12,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej, w tym 5 z kadrą rzędu 1000 osób lub więcej, 19 zatrudniających 250-999 osób i 137 utrzymujących między 50 a 249 miejsc pracy.

Stopa bezrobocia w powiecie płockim od lat utrzymuje na poziomie przewyższającym średnią wojewódzką i krajową. Wg danych GUS we wrześniu 2020 r. wynosiła:

  • 6,1% dla Polski,
  • 5,1% dla woj. mazowieckiego,
  • 11,1% dla powiatu płockiego.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku zarejestrowanych było 4114 osób bezrobotnych (stan na koniec września 2020 r.). 

3540 bezrobotnych to osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Najwięcej wśród nich jest ludzi, którzy zarejestrowani są od ponad roku. Wyjście z długotrwałego bezrobocia i powrót do zawodowej aktywności to trudne zadanie, jednak możliwe do wykonania. Sporym problemem w powiecie jest także bezrobocie wśród młodych mieszkańców. We wrześniu 1141 zarejestrowanych w PUP osób nie ukończyło 30 r.ż. 

Szukaj pracy w mieście