Główny Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska (K/M)

AUDIT Doradztwo Personalne

Żary

29 dni temu

AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko

Główny Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska (K/M)
Miejsce pracy: Żary
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • Organizacja i nadzór nad przebiegiem działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie całego zakładu oraz ochroną środowiska
 • Tworzenie regulaminów, procedur i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bhp i ppoż.
 • Czynny udział w opracowywaniu planów modernizacyjnych i inwestycyjnych zakładu
 • Prowadzenie pomiarów w celu określenia stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy
 • Właściwy dobór środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej, wdrażanie i rozliczanie kosztów zamówień oraz wydawanie jej pracownikom
 • Kontrola terminowości badań lekarskich pracowników oraz szkoleń z zakresu bhp i ppoż.
 • Organizacja szkoleń w zakresie nowych przepisów
 • Współpraca z grupą w zakresie EHS
 • Reprezentowanie pracodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną oraz innymi organami dozoru nad warunkami pracy
 • Współpraca przy opracowywaniu wniosków w zakresie uzyskania zezwolenia na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów
 • Nadzór nad wytwarzanymi i przetwarzanymi odpadami oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie
WYMAGANIA:
 • Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze BHP
 • Dobra znajomość języka angielskiego – warunek konieczny 
 • Znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska
 • Sumienność, umiejętność doskonałej organizacji pracy i wyznaczanie priorytetów
 • Praktyczna znajomości przepisów z obszaru bezpieczeństwa pracy
 • Zaangażowanie i pro-aktywności w działaniu
 • Umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania relacji interpersonalnych
 • Umiejętności przekazywania wiedzy
 • Komunikatywność i otwartość

Poznaj

AUDIT Doradztwo Personalne

AUDIT Doradztwo Personalne

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. BHP 
Specjalista ds. BHP jest odpowiedzialny za przystosowanie firmy do bieżących wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Do jego obowiązków należy również zapobieganie wszelkim wypadkom. Specjalista ds. BHP przeprowadza szkolenia dla pracowników w wymienionym zakresie oraz tworzy wewnętrzne procedury i regulaminy BHP. Osoba pracująca na tym stanowisku przeprowadza ...
Praca Specjalista ds. BHP