Praca Lubsko Najnowsze oferty pracy: 5

Praca LUBUSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Lubsku

Lubsko (lubuskie) – położenie, populacja, administracja

Lubsko zajmuje powierzchnię 12,56 kilometra kwadratowego. Liczba jego mieszkańców wynosi 13,9 tys. osób. Do Lubska przypisane są numer kierunkowy 68-300 oraz kod pocztowy (+48) 68. 

W lubskim ratuszu rezydują władze samorządowe:

 • Urząd Miejski w Lubsku
  Adres: plac Wolności 1, 68-300 Lubsko
  Telefon: 68 457 61 08

Szukający zatrudnienia lub wsparcia w kwestiach zawodowych mieszkańcy miasta mają do dyspozycji Powiatowy Urząd Pracy w Żarach – Oddział w Lubsku:

 • PUP Żary – Oddział w Lubsku
  Adres: ul. Pokoju 1c, 68-300 Lubsko
  Telefon: 68 457 23 66

Lubsko to miejscowość w powiecie żarskim, jedno z czterech leżących w jego granicach miast (pozostałymi są Żary, Jasień, Łęknica). Dystans między Lubskiem a stolicą powiatu, czyli Żarami wynosi 23 kilometry. Łeknica jest oddalona o 36 kilometrów, a Jasień sąsiaduje z Lubskiem – centra obu miast dzieli niespełna 5 kilometrów. 

Z Lubska niedaleko także do takich większych ośrodków miejskich jak Gubin (30 kilometrów), Zielona Góra (46 kilometrów), Nowa Sól (59 kilometrów), Żagań (37 kilometrów) czy przygraniczny, niemiecki Forst (Lausitz) – miasta dzieli 30 kilometrów. 

Na układ komunikacyjny miejscowości składają się drogi wojewódzkie (DW 287, DW 289), powiatowe i gminne. 

Lubsko – dane o pracodawcach

Lubsko to jeden z większych ośrodków gospodarczych w regionie. Zgodnie z REGON (stan rejestru na koniec 2020 r., źródło: GUS) działalność prowadzą tu 1493 podmioty gospodarki narodowej. Większość z nich – 1437 – to mikrojednostki zatrudniające maksymalnie 9 osób. 47 stanową małe podmioty gospodarcze o kadrze rzędu 10-49 pracowników, a 9 – średnie, tworzące 50-249 miejsc pracy. 

Czym zajmują się zlokalizowane w Lubsku firmy? Najczęściej wskazywanymi sekcjami PKD tutejszych podmiotów są:
działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 26,9% ogółu jednostek, 
handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle – 18,4%, 
budownictwo – 14,2%.

Praca w Lubsku i okolicach

Poziom bezrobocia w powiecie żarskim nieznacznie przewyższa średnią wojewódzką i poziom wskaźnika obliczony dla kraju. 

Stopa bezrobocia wg GUS (grudzień 2020 r.):

 • powiat żarski – 6,6%, 
 • woj. lubuskie  – 6,2%, 
 • Polska – 6,2%. 

Możliwości znalezienia pracy w okolicy są różnorodne, o czym świadczy chociażby prognoza zapotrzebowania na rynku pracy Barometr zawodów, wykonywana na zlecenie resortu pracy. Zgodnie z nią w 2021 r. w powiecie żarskim notuje się duży deficyt poszukujących pracy kierowców ciężarówek, lekarzy, pielęgniarek i położnych. Wśród zawodów deficytowych wskazano ponadto między innymi:

 • z branży IT – administratorów stron internetowych, projektantów i administratorów baz danych, programistów, grafików komputerowych, 
 • z branży finansowej – samodzielnych księgowych, 
 • z gastronomii – cukierników, piekarzy, 
 • z motoryzacji, branży elektromaszynowej – diagnostów samochodowych, elektryków, elektromechaników, elektromonterów, mechaników maszyn i urządzeń, operatorów  obrabiarek skrawających, spawaczy, ślusarzy, inżynierów mechaników, 
 • z branży transportowej – kierowców autobusów, kierowników ds. logistyki, spedytorów i logistyków, zaopatrzeniowców i dostawców, 
 • z branży handlowej – sprzedawców i kasjerów.

Jak w wielu innych częściach Polski, także tutaj brakuje ponadto wykwalifikowanych i chętnych do podjęcia zatrudnienia pracowników budownictwa, różnego rodzaju produkcji przemysłowej, oświaty czy opieki zdrowotnej. 

W powiecie wskazano też zawody nadwyżkowe: filolog i tłumacz.