Praca Łęknica Najnowsze oferty pracy

Znalezione oferty - 4

Praca ZACHODNIOPOMORSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE LUBUSKIE Najnowsze oferty pracy

Praca w Łęknicy

Łęknica (lubuskie) – położenie, ludność, dojazd

Łęknica jest jednym z czterech miast powiatu żarskiego (pozostałymi są Żary, Jasień i Lubsko). Miasto rozciąga się na powierzchni 16,43 kilometra kwadratowego. Liczba mieszkańców Łęknicy wynosi z kolei 2,5 tys. osób. Obowiązują tu numer kierunkowy (+48) 68, kod pocztowy 68-208. 

W granicach miasta znajduje się zabudowane centrum na prawym brzegu Nysy Łużyckiej, a także otaczające je lasy (zajmują one ponad dwie trzecie obszaru Łęknicy). 

Infrastruktura transportowa nie jest tu bardzo rozbudowana, niemniej sprawny dojazd do miasta zapewniają drogi lokalne i ponadlokalne. Biegnie tędy droga krajowa nr 12 (łącząca Łęknicę bezpośrednio z Żarami, Żaganiem, Głogowem, Lesznem, Jarocinem, Kaliszem, Sieradzem i wiodąca do granicy polsko-niemieckiej). Na układ drogowy Łęknicy składa się też droga wojewódzka nr 350, którą można dojechać np. do Bolesławca. 

Dystans między Łęknicą a powiatowymi Żarami wynosi 37 kilometrów. Do Jasienia jest 36 kilometrów i mniej więcej tyle samo do Lubska. Po niemieckiej stronie granicy leżą np. Biała Woda (9 kilometrów), Döbern (15 kilometrów) czy Spremberg (27 kilometrów). 

Łęknica – firmy, wiodące dziedziny działalności gospodarczej

Mieszkańcy Łęknicy utrzymują się przede wszystkim z turystyki i związanych z nią usług (zakwaterowania, gastronomii itp.), handlu. Rozwija się tu budownictwo. W miasteczku funkcjonuje także elektrownia wodna. Zakładów przemysłowych jest bardzo mało. 

Łęknicę na siedzibę działalności wybrało 401 podmiotów gospodarki narodowej, wśród nich:

  • 1 średniej wielkości (50-249 miejsc pracy), 
  • 7 małych (10-49 miejsc pracy), 
  • 393 mikro (0-9 miejsc pracy). 

Najwięcej jest w Łęknicy:

  • sklepów, hurtowni i punktów naprawy pojazdów – stanowią aż 49,4% wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, 
  • przedsiębiorstw budowlanych – 14,7%, 
  • firm z branży nieruchomości – 12,7%. 

Praca – Łęknica i okolice

Łęknica tworzy niewielki i jednorodny rynek pracy. Bliskość miast powiatowych oraz polsko-niemieckiej granicy ułatwia jednak łękniczanom podejmowanie pracy poza miejscem zamieszkania. 

Poziom bezrobocia w całym powiecie żarskim jest zbliżony do średnich wojewódzkiej i krajowej. 

Stopa bezrobocia wg GUS (grudzień 2020 r.):

  • powiat żarski – 6,6%, 
  • woj. lubuskie – 6,2%, 
  • Polska – 6,2%. 

Na kogo czekają w powiecie żarskim, Łęknicy oferty pracy? Wskazówkę dotyczącą zapotrzebowania lokalnych firm stanowi badanie Barometr zawodów, wykonywane każdego roku z inicjatywy resortu pracy. W 2021 r. w powiecie żarskim wskazano kilka grup profesji z dużym deficytem kandydatów do pracy. Brakuje w szczególności kierowców ciężarówek, lekarzy, pielęgniarek i położnych.