Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny specjalista

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Gdańsk

342 dni temu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Dyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 11706

Warunki pracy

praca w siedzibie Zarządu - III. piętro, obecność wind, narzędzie i materiały pracy - komputer i inne urządzenia biurowe

Zakres zadań

 • przygotowuje i opracowuje, we współpracy z innymi osobami Zespołu i właściwymi komórkami organizacyjnymi, wszelkich wymaganych dokumentów, sprawozdań i raportów
 • uczestniczy w pracach przy opracowywaniu i aktualizowaniu planów płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego, planu zamówień publicznych projektów
 • uczestniczy w opracowaniu umów oraz zmian w wykonywaniu umów, przy współpracy innych komórek organizacyjnych oraz radcy prawnego
 • prowadzi ewidencję spraw i potrzwb związanych z projektami w celach sprawozdawczych, analitycznych, kontrolnych i archiwizacyjnych
 • uczestniczy w pracahc związanych z terminarzem, organizacją spotkań, narad koordynacyjnych dotyczących projektów oraz przy protokołowaniu ustaleń wynikających ze spotkań/narad, we współpracy z innymi osobami jednostki i właściwymi komórkami organizacyjnymi
 • uczestniczy w pracach związanych z prowadzeniem postępowań przetargowych w zakresie spraw merytorycznych
 • uczestniczy w pracach związnych z działaniami informacyjno-promocyjnymi projektów zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie, we wspólpracy z innymi osobami jednostki i właściwymi komórkami organizacyjnymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania i/lub realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym UE
 • znajomość specyfiki realizacji projektów wspólfinansowanych dotacjami UE, NFOŚiGW
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych, zamówień publicznych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji, umiejętność ich interpretacji oraz wkorzystania do wykonywania zadań
 • znajomość pakietu MS Office, komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów
 • zaangażowanie, samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i innych osób, umiejętność pracy w sytuacji stresowej oraz elastycznego dostosowywania się do pracy o zmiennym natężeniu, zdolności analityczne, zdolność do kreatywnego myślenia, umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym , umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość procesu inwestycyjnego
 • doświadczenie w pracy/współpracy w administracji publicznej
 • doświadczenie w opracowywaniu analiz i/lub studiów wykonalności

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (553)
Wałbrzych (37)
Legnica (50)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (136)
Toruń (86)
Lubelskie:
Lublin (96)
Chełm (19)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (739)
Tarnów (30)
Nowy Sącz (32)
Mazowieckie:
Warszawa (1585)
Radom (57)
Płock (32)
Opolskie:
Opole (110)
Nysa (18)
Podkarpackie:
Rzeszów (78)
Przemyśl (13)
Podlaskie:
Białystok (92)
Suwałki (30)
Łomża (19)
Pomorskie:
Gdańsk (298)
Gdynia (124)
Słupsk (30)
Śląskie:
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (86)
Elbląg (24)
Ełk (10)
Wielkopolskie:
Poznań (434)
Kalisz (42)
Konin (31)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (234)
Koszalin (56)
Kołobrzeg (21)
Auchan (134)
Tesco (394)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (20)
STRABAG (13)
ABB (50)
Accenture (147)
Luxoft (173)
PKO BP (0)
KPMG (31)
Orange (11)
IKEA (4)
Budimex (24)

Rekrutują z Praca.pl