Grafik komputerowy w Zakładzie Onkologii Translacyjnej
GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Gdańsk
specjalista junior / mid / senior
część etatu
umowa o pracę
6 dni temu
Grafik komputerowy w Zakładzie Onkologii Translacyjnej
Miejsce pracy: Gdańsk
R/4R23/JR

Przedmiotem umowy jest usługa przygotowania i wykonania projektów graficznych materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektu EIT HEI „Increasing the entrepreneurial innovation capacity of higher education institutions in AI and data science in healthcare”.

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:

 • tworzenie rozwiązań projektowych w wielu formatach, w tym ilustracji, ulotek, broszur, plakatów, banerów, raportów, prezentacji, podręcznika szkoleniowego i innych materiałów marketingowych na zlecenie,
 • przygotowanie powyższych materiałów do druku,
 • współpraca przy wydarzeniach w zakresie przygotowania materiałów graficznych (np. konferencje i inne),
 • zaprojektowanie i wykonanie logo warsztatów,
 • dodatkowo wybrana osoba zrealizuje inne działania graficzne, które pojawią się podczas warsztatów,
 • tłumaczenie szkiców koncepcyjnych i złożenie danych na przejrzyste, kreatywne i zapadające w pamięć historie wizualne,
 • wykonanie innych, niezbędnych projektów graficznych.

KANDYDACI MUSZĄ SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 • posiadać umiejętność obsługi komputera i posługiwania się programami graficznymi typu Adobe Photoshop, Adobe inDesign, Corel Draw czy Adobe Illustrator,
 • wszechstronne zrozumienie zasad druku, zasad projektowania graficznego, w tym layoutu, teorii koloru i typografii,
 • udokumentowane co najmniej 2 lata doświadczenia jako grafik komputerowy,
 • biegle posługiwać się językiem angielskim, co najmniej na poziomie B2,
 • mieć zmysł artystyczny i wysoko rozwinięte poczucie estetyki,
 • być zaangażowanym i myśleć kreatywnie.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na 0,1 etatu
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce,
 • pracę w jedynej uczelni medycznej posiadającej status uczelni badawczej,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych,
 • praca w ramach prestiżowego międzynarodowego konsorcjum InnovAid.

ZASADY APLIKOWANIA:

 • pytania dotyczące procesu rekrutacji prosimy kierować za pomocą przycisku aplikowania.
 • osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV, list motywacyjny z linkiem do co najmniej trzech projektów, publikacji lub innych własnych kompozycji) za pomocą przycisku aplikowania.
 • termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14.02.2023 r.,
 • aplikacje nadesłane pomiędzy w okresie pomiędzy terminem nadsyłania aplikacji a końcem publikacji ogłoszenia, mogą zostać zakwalifikowane do procesu rekrutacji,
 • dobór kandydatów będzie zgodny z potrzebami Uczelni, w oparciu o wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne,
 • zatrudniony zostanie kandydat, który uzyska najwyższą liczbę punktów na liście rankingowej,
 • zatrudnienie może zostać zaproponowane innej osobie z listy rankingowej, jeżeli zwycięzca konkursu odstąpi od podpisania umowy,
 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, a rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzimy tylko z trzema najlepszymi kandydatami.
Aplikuj teraz

Poznaj

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Dlaczego warto?

Gdański Uniwersytet Medyczny to nie tylko najlepsza uczelnia medyczna w Polsce, która plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich uczelni państwowych (6 miejsce).

Gdański Uniwersytet Medyczny to złożona organizacja, o długiej tradycji, wielu osiągnięciach i ogromnych możliwościach.

Obok wypełniania zadań dydaktycznych i badawczych, pełni również rolę organu założycielskiego dla czterech podmiotów leczniczych. Publikacje naukowców GUMed są jednymi z najczęściej cytowanych w prestiżowych czasopismach (wysoki Impact Factor).

Gdański Uniwersytet Medyczny to ośrodek akademicki, który stawia na praktyczne nauczanie zawodu w oparciu o nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną – posiadamy m.in. nowoczesne pracownie multimedialne wykorzystujące druk 3D i zakłady symulacji.

Podobne oferty