Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Informatyk

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku

Kluczbork

9 dni temu

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku
Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Kluczbork
Ogłoszenie o naborze Nr 30292

Warunki pracy

Praca biurowa wykonywana w warunkach normalnych. Stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku. Budynek urzędu nie posiada windy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, przy oświetleniu mieszanym (naturalnym i sztucznym). Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • • Obsługa systemów informatycznych dostępnych z poziomu KPP w Kluczborku ;
 • • Wprowadzanie danych do systemów Policyjnych Baz Danych (PBD) za pośrednictwem Policyjnej Sieci Transmisji Danych (PSTD) na zasadach określonych w przepisach oraz zgodnie z udzielonymi upoważnieniami;
 • • Dokonywanie w ramach przyznanych uprawnień sprawdzeń w PBD na zlecenie, uprawnionych funkcjonariuszy i zgodnie z przepisami w przedmiotowym zakresie;
 • • Obsługa urządzeń systemu łączności radiowej i przewodowej pracujących w policyjnej sieci łączności na potrzeby funkcjonariuszy wykonujących zadania służbowe;
 • • Obsługa operatorska komputerów i urządzeń końcowych zainstalowanych w komórkach organizacyjnych jednostki;
 • • Przygotowanie do pracy i konfiguracja laptopów, komputerów PC, komputerów dostępowych SSD, UKSP i innych urządzeń informatycznych
 • • Przeszkalanie funkcjonariuszy i pracowników w zakresie podstawowej obsługi sprzętów i programów;
 • • Zakładanie i konfiguracja indywidualnych oraz grupowych kont pocztowych w aktualnie eksploatowanych przez Policję systemie pocztowym,
 • • Obsługa aplikacji i programów zainstalowanych na sprzęcie komputerowym będącym na wyposażeniu KPP obsługa w zakresie technicznym utrzymania w sprawności technologicznej systemów łączności przewodowej i radiowej oraz systemów informatycznych;
 • • Pełnienie funkcji Administratora Systemów Opracowania Dokumentów Niejawnych
 • • Pełnienie funkcji Administratora Technicznego Systemu Niejawnego Policji;
 • • Pełnienie funkcji Lokalnego Administratora Technicznego i Lokalnego Administratora Stanowiska Dostępowego Krajowego systemu Informatycznego Policji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego • doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy związanej z obsługą administracyjno-biurową:
• umiejętności: obsługi komputera oraz urządzeń biurowych (kserokopiarka, faks)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • • znajomość obsługi systemów informatycznych użytkowanych w Policji,
 • • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli "poufne" lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-23 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Oferty, z podaniem na kopercie adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku w terminie do dnia 23 lipca 2018 r., z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Informatyka Zespołu ds. Łączności i Informatyk

  Poznaj stanowisko: Administrator IT

  Administrator IT to osoba, która sprawuje opiekę nad systemem informatycznym. Do jego głównych obowiązków należy: zabezpieczanie danych elektronicznych, zarządzanie dostępem do danych oraz rozwiązywanie problemów systemu i danych. Administrator IT musi charakteryzować się: wykształceniem wyższym kierunkowym, posiadaniem wiedzy eksperckiej o technologiach IT ...
  Administrator IT Praca Administrator IT

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (811)
  Wałbrzych (52)
  Legnica (66)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (173)
  Toruń (96)
  Lubelskie:
  Lublin (132)
  Chełm (19)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (834)
  Tarnów (42)
  Nowy Sącz (37)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1751)
  Radom (73)
  Płock (37)
  Opolskie:
  Opole (120)
  Nysa (20)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (78)
  Przemyśl (29)
  Podlaskie:
  Białystok (100)
  Suwałki (38)
  Łomża (24)
  Pomorskie:
  Gdańsk (404)
  Gdynia (158)
  Słupsk (47)
  Śląskie:
  Katowice (479)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (95)
  Elbląg (50)
  Ełk (15)
  Wielkopolskie:
  Poznań (517)
  Kalisz (41)
  Konin (41)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (255)
  Koszalin (58)
  Kołobrzeg (22)
  Auchan (128)
  Tesco (507)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (20)
  STRABAG (10)
  ABB (84)
  Accenture (251)
  Luxoft (189)
  PKO BP (350)
  KPMG (38)
  Orange (20)
  IKEA (3)
  Budimex (30)

  Rekrutują z Praca.pl